ORT-01 Genel Amaçlı Dilekçe
ORT-02 İlişik Kesme Formu
ORT-03 Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi
ORT-04 İzinli Sayılma İstem Dilekçesi
ORT-05 Ek Süre Talep Dilekçesi (Tez Dönemindeki Öğrenciler İçin)
ORT-06 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
ORT-07 Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi
ORT-08 Maddi Hata Dilekçesi (Öğrenci İçin)
ORT-09 Özel Öğrenci Başvuru Formu
ORT-10 Özel Öğrenci Ders Not Çizelgesi
ORT-11 Özel Öğrenci Statüsünde Alınan Derslerin Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi
ORT-12 Derslerin Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi
ORT-13 Tez/Dönem Projesi Teslimi İçin Ek Süre Talep Dilekçesi
ORT-14 Tez Değerlendirme Formu
ORT-15 Tez Kontrol ve İnceleme Formu
ORT-16 Öğrenci Danışman Tercih Formu
ORT-17 Danışman Değişikliği Öneri Formu
ORT-18 Tez İkinci Danışman Öneri Formu
ORT-19 Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu (ING)
ORT-20 Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu (TR)
ORT-21 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
ORT-22 Kesin Kayıt Dilekçesi
ORT-23 Özel Şartlı Öğrenci Başvuru Formu
ORT-24 Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Talep Formu
ORT-25 Tez Şekil İncelemesi Öncesi Kontrol Listesi
ORT-26 Etik Kurulu Onay Belgesi Teslim Tutanağı        (Bilimsel Araştırma ve Etik Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.)
ORT-27 Pasaport Harcı Muafiyet Formu
Yayın Şartına İlişkin Kanıtlayıcı Belgeler
Kimlik Kartı Zayi Dilekçesi
Harç İadesi Talep Formu
      Tezler İçin Enstitü Müdürlüğü Onayı
      4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Uygulanacak) 
      4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Doktora Programlarına Başvuruda Uygulanacak)
     Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu

 

16 Ağustos 2020, Pazar 16485 kez görüntülendi