Savunma ve Tez Teslimi İçin Yapılacaklar

Tez Savunmasından Önce:

 • Tez Savunma Tarihi için Tez Danışmanının dolduracağı Tez Jürisi Atama Formu (Enstitü Web sitesinde “Formlar” bölümünde yer almaktadır) Anabilim Dalı Kurulu Kararı ekinde Enstitüye gönderilecektir. Söz konusu bu forma, teze ilişkin Turnitin Raporu Belgesi‘de eklenecektir.
 • Önerilen savunma tarihine ilişkin herhangi bir aksaklık yaşanmaması için söz konusu belgelerin savunma tarihinden en az 30 (otuz) gün önce Enstitüye gönderilmesi/ulaştırılması önerilmektedir.
 • Tezin son halini (spiralli ciltlenmiş bir şekilde), Enstitü web sitesinin “Formlar” bölümünde yer alan “Tez Değerlendirme Formu” ile birlikte, size verilen savunma tarihinden en az 10 gün öncesinden jüri üyelerine ulaştırınız.
 • Savunma günü, “Tez savunma Tutanağını (2 adet)” ve “Tez Değerlendirme Formunu (Jüri üyeleri sayısı kadar)” Enstitüden elden teslim alınız.
 • Savunma günü, “Tez Jürisi Kararı ve Enstitü Onayı Formununu” en az 7 tane olmak üzere Enstitüden elden teslim alınız.

Tez Savunmasından Sonra:

 • Enstitüden aldığınız,   “Tez Savunma Tutanağını” ve “Tez Değerlendirme Formlarının” jüri üyeleri tarafından onaylanmış/imzalanmış hali Enstitüye aynı gün içerisinde teslim edilecek ve eğer savunma kararı “başarılı” ise aşağıdaki süreçler yerine getirilecektir:
  • Savunma sonrası juri üyelerinin önerilerini içeren ve son hali verilmiş tezin bir adet spiralli kopyası, “Tez Format İnceleme Formu” (Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında mevcuttur) ile birlikte (danışman ve öğrenci tarafından imzalı) Enstitü tez yazım ve basım kılavuzuna uygunluk açısından incelenmesi için öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
  • 2 adet Tez Veri Giriş Formu İmzalı şekilde öğrenci işlerine teslim edilecektir:  Tez Veri Giriş Formu giriş işlemleri e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecektir.
  • Tez Basımı için ilgili kırtasiyeden, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tezleri için hazırlanan tez kapağı kullanılacaktır/temin edilecektir.
  • Yüksek Lisans tezinin Juri üyesi sayısı ve Enstitüye teslim için 2 adet daha ciltlenmiş kopyası ve 1 adet CD kaydını pdf ve word formatında tezin tamamı içerecek şekilde tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. (İlgili tezi CD’ye, dosya adı Tez Veri Giriş Formundaki Referans Nosunda belirtilen numara olacak şekilde kaydediniz.)
  • Tez teslim süreci hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.

Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı  “Dönem Sonu Projesi” Teslim Süreci

 • Dönem Projesi, yazım şekli, bilimsel yazım kurallarına göre olacak ve şekil olarak sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kuralları takip edilecek ve yine aynı şekilde cilt kapağı ile ciltlenecektir.
 • Öncelikle Enstitü sayfasında Formlar (Tezsiz Yüksek Lisans) bölümünde de yer alan “TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ SONUÇ FORMU” doldurulacak ve öğrenci, danışman ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanacaktır.
 • Enstitü tez yazım yönergesinde yer alan tezin Onay formu/sayfası bölümü başlığı “Danışman Ve Anabilim Dalı Başkanlığı Kararı Onayı” şeklinde olacak ve ilgili sayfada danışman ve Anabilim Dalı başkanının ismi yer alarak imzalanacaktır.
 • Tezsiz Yüksek lisans öğrencilerinin hazırladıkları dönem projeleri için jüri oluşturulması zorunlu olmayıp, sadece danışman ve Anabilim Dalı başkanının onayı ile bir kopya olarak CD ile birlikte enstitüye iletilecektir.
 • İlgili tez Enstitüye “Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Teslim Tutanağı” doldurularak iletilecektir.
 • Dönem Projesi, yukarıda belirtilen tutanak eşliğinde enstitüye teslim edilmeden önce, Anabilim Dalı başkanlığı üst yazısı aracılığıyla ( …. Anabilim Dalı …… Tezsiz (İÖ) programı öğrencisi ….……..’nın dönem projesi tamamlanmış olup, bir adet baskılı hali ve projeyi içeren CD elden tutanak karşılığı gönderilmiştir” …. şeklinde) Enstitüye iletilecektir.
 • İlgili projenin bir nüshası enstitüde, bir nüshası danışmanda, bir nüshası da Anabilim Dalı’nda kalacağından, öğrenciden 3 basılı nüsha istenmektedir.
19 Ekim 2017, Perşembe 9002 kez görüntülendi

Sosyal Medya Hesaplarımız