Savunma ve Tez Teslimi İçin Yapılacaklar

Savunma ve Tez Teslimi İçin Yapılacaklar

Tez Savunmasından Önce:

 • Tez Savunma Tarihi için Tez Danışmanının dolduracağı Tez Jürisi Atama Formu (Enstitü Web sitesinde yer almaktadır.) Anabilim Dalı Kurulu Kararı ekinde Enstitüye gönderilecektir. Söz konusu bu forma, teze ilişkin Turnitin Raporu Belgesi'de eklenecektir.Önerilen savunma tarihine ilişkin herhangi bir aksaklık yaşanmaması için söz konusu belgelerin savunma tarihinden en az 30 (otuz) gün önce Enstitüye gönderilmesi/ulaştırılması önerilmektedir. 
 • Tezin son halini (spiralli ciltlenmiş bir şekilde), Enstitü web sitesinin Formlar bölümünde yer alan “Tez Değerlendirme Formu” ile birlikte, size verilen savunma tarihinden en az 10 gün öncesinden jüri üyelerine ulaştırınız.
 • Savunma günü, “Tez savunma Tutanağını” ve “Tez Değerlendirme Formunu” (Jüri üyeleri sayısı kadar) Enstitüden elden teslim alınız.   
 • Savunma günü, “Tez Jürisi Kararı ve Enstitü Onayı Formununu” en az 7 tane olmak üzere Enstitüden elden teslim alınız. 
   

Tez Savunmasından Sonra:

 • Enstitüden aldığınız,   “Tez Savunma Tutanağını” ve “Tez Değerlendirme Formlarının” jüri üyeleri tarafından onaylanmış/imzalanmış hali Enstitüye aynı gün içerisinde teslim edilecek ve eğer savunma kararı “başarılı” ise aşağıdaki süreçler yerine getirilecek.
 • Savunma sonrası son hali verilmiş tezin bir adet spiralli kopyası, “Tez Format İnceleme Formunun” (Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında mevcuttur), incelenmesi için Müdür Yardımcılarına (Doç. Dr. Elbeyi PELİT, Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA) veya öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Tez Basımı için Oruçoğlu Çarşısı Bodrum Katı Kitap Satış Bürosundan en az 7 adet tez kapağı temin edilecektir.
 • 2 adet Tez Veri Giriş Formu (Sisteme giriş işlemleri e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecektir.), Yüksek Lisans tezinin en az yedi adet ciltlenmiş kopyası ve 1 adet cd kaydını pdf ve world formatında tezin tamamı (ismi tez veri giriş formundaki referans no), tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.
 • Tez teslim süreci hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.