ARALIK-2021

Tez Yazarı: H**** Y*******
Tez Danışmanı:Prof.Dr. A****** O***
Anabilim/Bilim Dalı:Eğitim Programları ve Öğretim 
Tezin Adı:Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Denetim Odağı Farklı 6. Sınıf Öğrencilerinin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi
Düzey: Doktora
Tarih: 23.12.2021
Saat: 14:00
Yer:Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

ARALIK-2021

Tez Yazarı: M*** A***
Tez Danışmanı:Doç.Dr. A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı:Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı:Abdurehim Ötkür’ün Kaşgar Gecesi Destanı’nın Bağlam Sözlüğü (9-11 inci ve Hatime Bölümü)
Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 02.12.2021
Saat: 14:30
Yer:Çevrimiçi

ARALIK-2021

Tez Yazarı: B***** K******
Tez Danışmanı:Prof.Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı:Eğitim Programları ve Öğretim 
Tezin Adı: Ortaokul Düzeyinde Analitik Düşünme Temelli STEM+S Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 23.12.2021
Saat: 11:00
Yer:Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

KASIM-2021

Tez Yazarı: A****** T****
Tez Danışmanı:Dr.Öğr.Üyesi M****** G*******
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri
Tezin Adı: Ergenlerin Akılcı Olmayan İnançları ile Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 24.11.2021
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

KASIM-2021

Tez Yazarı: A**** H***** S*****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi A*****  P*******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Restoran İşletmelerindeki Fiziksel Kanıtların Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.11.2021
Saat: 10:30
Yer: Çevrimiçi

EKİM-2021

Tez Yazarı: O*** K****
Tez Danışmanı: Prof.Dr.M**** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: 4.Sınıf Kesirler Ünitesinin Öğretiminde 3B Yazıcıların Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.10.2021
Saat: 10:00
Yer: Çevrimiçi

EKİM-2021

Tez Yazarı: M*** Ö***
Tez Danışmanı: Doç.Dr.A** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Örgüt Kültürü , Örgütsel Özdeşleme ve Örgütsel Bağlılığın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.10.2021
Saat: 11:00
Yer: Çevrimiçi

EKİM-2021

Tez Yazarı: C** K******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi C*** Ç**
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Tezin Adı: Erzincan Yöresi Halk Oyunlarının Ritimsel Yönden İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.10.2021
Saat: 10:00
Yer: Çevrimiçi

 

EKİM-2021

Tez Yazarı: Y**** Y****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. B***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı:İşletme Anabilim Dalı
Tezin Adı: Sıra Dışı Liderlik Tarzlarının Algılanan Örgütsel Politikaya Etkisinde Örgüt Kültürünün Aracılık Rolü
Düzey: Doktora
Tarih: 11.10.2021
Saat: 14:00
Yer: İİBF 107 Nolu Salon

EKİM-2021

Tez Yazarı: S**** T**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B**** U****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Deyimin Hikâyesini ve Gerçek Anlamını Bilmenin Yazılı Anlatım Becerilerinde Deyim Kullanımına Etkisi
Tarih: 01.10.2021                             
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

EYLÜL-2021

Tez Yazarı: N******* Ö******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi J*** G***** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Behçet ÇELİK’in Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme
Tarih: 21.09.2021                             
Saat:
14:30
Yer:
Online

EYLÜL-2021

Tez Yazarı: A*** G*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi J*** G***** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Jale Sancak’ın Hayatı, Sanatı ve Öyküleri Üzerine Bir Araştırma
Tarih: 21.09.2021                             
Saat:
13:30
Yer:
Online

2021-EYLÜL

Tez Yazarı: H**** Y*****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi İ****** Y*******
Anabilim/Bilim Dalı:Sosyoloji Anabilim Dalı
Tezin Adı: Siyasal Toplumsallaşma ve Siyasal Katılım Bağlamında Ev Kadınları: Afyonkarahisar Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.09.2021
Saat:14:00
Yer: Çevrimiçi

2021-Eylül
Tez Yazarı: E*** S***** T****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. C***** K******

Anabilim/Bilim Dalı:İşletme Anabilim Dalı

Tezin Adı: Entelektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi: Afyonkarahisar ve Balıkesir’deki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.09.2021
Saat:11:00
Yer: Çevrimiçi

 

2021- Eylül

Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi İ****** Y*******
Anabilim/Bilim Dalı:Sosyoloji  Anabilim Dalı
Tezin Adı: Siyasal Toplumsallaşma ve Siyasal Katılım Bağlamında Ev Kadınları: Afyonkarahisar Örneğ
Düzey: Yüksek Lisans

Tarih:  02.09.2021
Saat:14:00
Yer:Çevrimiçi

2021-EYLÜL

Tez Yazarı: F***** B*******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi İ****** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı:Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Tezin Adı: Azerbaycan Göyçay Çocuk Folkloru Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.09.2021
Saat:13:00
Yer: Çevrimiçi

2021- EYLÜL

Tez Yazarı: M******* S**** D****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. M***** K******
Anabilim/Bilim Dalı:Sosyoloji  Anabilim Dalı
Tezin Adı: 1980 Sonrası Türkiye’de Sosyolojinin Gündemleri ve Oluşum Dinamikleri
Düzey: Doktora
Tarih: 02.09.2021
Saat:14:00
Yer: Sosyoloji Seminer Salonu

2021- EYLÜL

Tez Yazarı: S*** A***
Tez Danışmanı: Prof.Dr.H***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı:İşletme  Anabilim Dalı
Tezin Adı: Örgütsel Öğrenmenin Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 06.09.2021
Saat:11:00
Yer: Online

2021- EYLÜL

Tez Yazarı: M**** A******
Tez Danışmanı: Prof.Dr.E**** A***
Anabilim/Bilim Dalı:İşletme  Anabilim Dalı
Tezin Adı: Elektronik Perakendecilikte Firma Yaşam Döngüsü
Düzey: Doktora
Tarih: 07.09.2021
Saat:12:00
Yer: Online

2021-AĞUSTOS

Tez Yazarı: A*** B** B*****
Tez Danışmanı: Doç.Dr. A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı:Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Tezin Adı: Şefika Yarkın’ın Alisden Bir Ses Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme (Transkripsiyon-Aktarma-İnceleme-Sözlük)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.08.2021
Saat:11:00
Yer: Çevrimiçi

2021-AĞUSTOS

Tez Yazarı: M***** Y*********
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi O**** M****
Anabilim/Bilim Dalı:Sosyoloji  Anabilim Dalı
Tezin Adı: Neoliberal Politikalar Bağlamında Özel hastanelerin Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.08.2021
Saat:16:00
Yer: Çevrimiçi

2021 AĞUSTOS-

Tez Yazarı: B**** Ç****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. M***** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji Anabilim Dalı
Tezin Adı: Dini Pratiklerin Yeniden Üretimi: Mali İbadetler Örneği
Düzey: 
Yüksek Lisans

Tarih: 04.08.2021                               
Saat:
15:00
Yer:
Online

2021-AĞUSTOS

Tez Yazarı: H**** H****** Y*****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. N***** K***
Anabilim/Bilim Dalı:Coğrafya Anabilim Dalı

Tezin Adı : XVI. YY. Osmanlı Tahrir Defterlerine Göre Şumnu Kazasının Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
Düzey: Doktora
Tarih: 05.08.2021
Saat: 10:00
Yer: Akü Fen-Edebiyat Fakültesi

AĞUSTOS-2021

Tez Yazarı: İ*** T**** B******

Tez Danışmanı: Prof.Dr.M***** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin  Yaşadığı Problemler ve Gelecek Beklentileri: Kütahya Örneği
Tarih: 04.08.2021                     
Saat:
11:00
Yer:
Online

AĞUSTOS-2021

Tez Yazarı: D****** K***
Tez Danışmanı: Prof.Dr. C**** D****
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi

Tezin Adı : 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı ile 2019 Lise Giriş Sınavı Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.08.2021
Saat: 10:00
Yer: A Blok Kat:1 No:114

2021 AĞUSTOS –

Tez Yazarı: A*** A*******
Tez Danışmanı: Prof.Dr. T***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı:İşletme  Anabilim Dalı
Tezin Adı: Enerji Borsalarında Volatilite ve Fiyat Tahmini: Spot Elektrik Fiyatları Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama
Düzey: Doktora
Tarih: 06.08.2021
Saat:10:00
Yer: İİBF 117 Nolu Salon

2021 TEMMUZ

Tez Yazarı: B**** Z******
Tez Danışmanı: Prof.Dr.B***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı:İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Liderlik Tarzlarının İnovasyon Performansına Etkisinde Örgütsel Desteğin Aracı Rolü
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.07.2021
Saat: 15:30
Yer: Online

2021 TEMMUZ

Tez Yazarı: D****** K***
Tez Danışmanı: Prof.Dr. C**** D****
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi

Tezin Adı : 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı ile 2019 Lise Giriş Sınavı Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.08.2021
Saat: 10:00
Yer: A Blok Kat:1 No:114

2021 TEMMUZ

Tez Yazarı: T**** T**** D*****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi A** Y****
Anabilim/Bilim Dalı:Özel Hukuk Anabilim Dalı (Anadolu Ortak)
Tezin Adı: Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Bağlam Hükümlerinin Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.07.2021
Saat: 11:00
Yer: Online

2021- TEMMUZ

Tez Yazarı: H**** B******* G*****
Tez Danışmanı: Prof.Dr.E***** P****
Anabilim/Bilim Dalı:Turizm İşletmeciliği  Anabilim Dalı
Tezin Adı: Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Örgüt Sağlığının Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Afyonkarahisar İli Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.07.2021
Saat: 11:00
Yer: Online

2021 TEMMUZ

Tez Yazarı: B**** O***

Tez Danışmanı : Prof.Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Dijital Hikaye Kullanımının Öğrencilerin Değer ve Beceri Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

Düzey : Doktora

Tarih: 27.07.2021
Saat:15:00
Yer: Online

2021 TEMMUZ

Tez Yazarı: M**** M****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi M***** S********
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı
Tezin Adı: Apartların Dış Cephe Tasarımlarının Öğrencilerin Tercih ve İç Mekân Algılarına Etkilerinin Belirlenmesi (Afyonkarahisar Örneği)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.07.2021
Saat:14:00
Yer: Online

2021- TEMMUZ

Tez Yazarı: F****** T*****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi M***** S********
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı
Tezin Adı: Metro Yapılarındaki İç Mekan Tasarımının Sirkülasyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Ankara Örneği
Düzey:Yüksek Lisans

Tarih: 27.07.2021
Saat:14:00
Yer:Online

2021- TEMMUZ

Tez Yazarı: S***** B*******
Tez Danışmanı: Doç.Dr. M***** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı
Tezin Adı: 1716 Numaralı Nüfus Defterine Göre Şuhud Kazası (Transkripsiyon ve Değerlendirme)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2021
Saat:15:00
Yer: SBE

2021- TEMMUZ

Tez Yazarı: B**** O****
Tez Danışmanı: Doç.Dr. S**** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı
Tezin Adı: Selçuklular Döneminde Akli Yetersizlik (Delilik) ve Tedavi Usulleri”
Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 29.07.2021

Saat: 13:00
Yer: Online

2021- TEMMUZ

Tez Yazarı: C***** Ö****
Tez Danışmanı: Doç.Dr. S**** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı
Tezin Adı: Endülüs’te Yahudi Vezirler Üzerine Bir İnceleme(910-1090)
Düzey: Yüksek Lisans

Tarih : 29.07.2021
Saat:11:00
Yer: Online

2021- TEMMUZ

Tez Yazarı: S**** A*****
Tez Danışmanı: Doç.Dr. S**** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı
Tezin Adı: Selçuklularda Suç ve Cezalandırma Usulleri (1075-1308)
Düzey: Yüksek Lisans

Tarih : 29.07.2021
Saat:11:00
Yer: Online

2021- TEMMUZ

Tez Yazarı: M**** B****** B*******
Tez Danışmanı: Doç.Dr.S**** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı
Tezin Adı: Büyük İskender Sonrası Helenizm ve Diadokh Antigonos Monophtalmos (M.Ö. IV. Yüzyıl)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.07.2021
Saat:14:00
Yer: Online

2021- TEMMUZ

Tez Yazarı: D***** T*****
Tez Danışmanı: Prof.Dr.A**** A*******
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı
Tezin Adı: Birinci Dünya Savaşı’nda Bursa Esir Kampları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.07.2021
Saat:14:00
Yer: Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: Ü********* Ü***
Tez Danışmanı: Doç.Dr.Ö**** U***** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Ebeveyn Okuma İnancı İle 60-72 Aylık Çocukların Dil Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi
Düzey: 
Yüksek Lisans

Tarih: 27.07.2021                             
Saat:
11:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: T**** B******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi P**** D*****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Anlamlı Yaşam Algısı, İyimserlik ve Değerlerin Öğrencilerin Siyasal Katılımı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Tarih: 28.07.2021                                    
Saat:
15:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: Ö**** E******
Tez Danışmanı: Prof.Dr.M****** F****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Bediüzzaman Said Nursi’nin Siyasal İktidarlarla İlişkileri Üzerine Bir İnceleme
Tarih: 27.07.2021                                    
Saat:
15:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: A*** A*****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. E**** K**** P*****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Zorunlu Göçün Toplumsal Hayat Üzerindeki Etkileri: Kubadlı (Karabağ) Örneği

Tarih: 27.07.2021         
Saat:
13:00
Yer:
Online

TEMMUZ -2021

Tez Yazarı: D**** S*****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. M****** F****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Düşman Algısının Dönüşümü: Antisemitizm ve İslamofobi İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Almanya Örneği)

Tarih: 27.07.2021         
Saat:
10:30
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: P****** B*****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. M****** F****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Afganistan’da Etnik Yapının İktidar Mücadelesine Etkisinin İncelenmesi (1989-2019)

Tarih: 28.07.2021         
Saat:
12:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: A******** A**** F*****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ş**** E*** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Afganistan’da Talibanın Yükselişi, Düşüşü ve Barış Süreci Üzerine Bir İnceleme

Tarih : 28.07.2021

Saat:11:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: B*** N** K*****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi N****** H* K*****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi

Düzey: Yüksek Lisans

Tezin Adı : İlkokullardaki Beden Eğitimi ve Oyun Dersinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Tarih: 14.07.2021         
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fak. 114 Nolu Sınıf

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: O**** G*** Y*******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi N****** H* K*****

Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Mizah Tarzları İle Benlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi
Tarih: 14.07.2021                                    
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fak. 114 Nolu Sınıf

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: G***** Ö*****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. G***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: XIX. Yüzyılda İngiliz Gezginlerinin Tiflis ve Erivan Şehirlerine Dair İzlenimleri

Tarih: 14.07.2021         
Saat:
13:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: A**** D***
Tez Danışmanı: Prof.Dr. G***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Cizvit Tarikatı Hakkında Bir İnceleme        Tarih: 14.07.2021         
Saat:
11:00
Yer:
SBE

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: E*** A****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Z***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Şerif Mardin’de Batı ve Batılılaşma Kavramları Üzerine Bir İnceleme
Tarih: 28.07.2021                                    
Saat:
13:00
Yer:
SBE

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: T**** G****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Z***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Askeri ve Bürokratik Vesayet Bağlamında 27 Mayıs 1960 Darbesinin İncelenmesi
Tarih: 28.07.2021                                    
Saat:
10:00
Yer:
SBE

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: B**** G*******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Z***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Türk Dış Politikasındaki Dönüşüm: Suriye ve Libya İç Savaşları Bağlamında Konjonktürel Bir İnceleme (2010-2020)
Tarih: 16.07.2021                                    
Saat:
10:30
Yer:
SBE

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: T**** Y*****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi H**** Ö***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Çalışanların Stratejik Kararlara Katılımlarının Motivasyon ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Tarih: 28.07.2021                                    
Saat:
14:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: T**** N** K*******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi M***** K*******

Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Öğrenci Davranışları Konusunda Türkiye’de Yapılmış Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme
Tarih: 27.07.2021                                    
Saat:
10:30
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: E****** Y****
Tez Danışmanı: Doç.Dr. M***** S***
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Zâtî Dîvânı’nda ‘Anâsır-ı Erba ‘â Tahlili
Tarih: 28.07.2021                                    
Saat:
14:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: Y**** T***
Tez Danışmanı: Doç.Dr. C**** K***** M****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Vergi Denetiminin Vergi Uyumuna Etkisi: Afyonkarahisar Örneği
Tarih: 14.07.2021                                    
Saat:
14:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: T****** G****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. A****  Y******
Anabilim/Bilim Dalı:Tarih Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Hasan Tahsin PAŞA’nın Hayatı ve Askeri Faaliyetleri (1845-1918)
Tarih: 14.07.2021                                    
Saat:
10:00
Yer:
SBE

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: D**** T****
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ş*****  E*** O******
Anabilim/Bilim Dalı:Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Türkiye’de İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Eğitiminde Uygulamalı Dersler Sonucunda Ortaya Çıkarılan Ürünlerin Değerlendirilmesi: AKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Atölyeleri Örneklemi
Tarih: 26.07.2021                                    
Saat:
13:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: A** Y*******
Tez Danışmanı: Prof.Dr. C***** A***
Anabilim/Bilim Dalı:Çağdaş Tük Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Coodarbeşim Destanı’nın Bağlam Sözlüğünün Oluşturulması (Abdıkerim Asan Varyantı)
Tarih: 28.07.2021                                    
Saat:
10:30
Yer:
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi

TEMMUZ 2021-

Tez Yazarı: Y**** E***
Tez Danışmanı: Doç.Dr. M**** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı:Çağdaş Tük Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Kazak Kişi Adlarının Yapısal Analizi
Tarih: 28.07.2021                                    
Saat:
13:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: T**** D****
Tez Danışmanı: Prof Dr. H****** K****
Anabilim/Bilim Dalı:Sosyoloji Anabilim Dalı 
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Dijital Dünya’daki Yapay Kimlikler: Sosyal Medya Fenomenlerine Sosyolojik Bir Bakış
Tarih: 12.07.2021                                      
Saat:
14:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: T**** D****
Tez Danışmanı: Prof Dr. H****** K****
Anabilim/Bilim Dalı:Sosyoloji Anabilim Dalı 
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Dijital Dünya’daki Yapay Kimlikler: Sosyal Medya Fenomenlerine Sosyolojik Bir Bakış
Tarih: 12.07.2021                                      
Saat:
14:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: Ö*** A***
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi B**** U****
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Suzan ALBEK’in Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tarih: 16.07.2021                                      
Saat:
15:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: N***** Ü******
Tez Danışmanı: Prof Dr. A**** A** G****
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Sanal Müze ve Müze Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
Tarih: 28.07.2021                                      
Saat:
15:00-17:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: C**** Ç****
Tez Danışmanı: Prof Dr. A**** A** G****
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Sanal Müze ve Müze Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri (İstanbul Örneklemi)
Tarih: 28.07.2021                                      
Saat:
13:00-15:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: Ö*** A***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı:Sosyoloji Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı: Zygmunt Bauman’nın Yabancı Kavramı Perspektifinden Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin İncelenmesi
Tarih: 09.07.2021                             
Saat: 
10:00-12:00
Yer: 
Online

 

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: İ***** E******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi M***** E****
Anabilim/Bilim Dalı:Sosyoloji Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Kadına Yönelik Şiddet Araştırmalarında Şiddetin Cinsiyeti: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Tarih: 13.07.2021                             
Saat: 
10:00
Yer: 
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: Ş****** Ü***
Tez Danışmanı: Prof.Dr. H****** K****
Anabilim/Bilim Dalı:Sosyoloji Anabilim Dalı
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Üniversite Öğrencilerinin Aile Kurumu ve Değerleri Hakkındaki Yaklaşımları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
Tarih: 16.07.2021                             
Saat: 
15:00
Yer: 
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: D**** Y****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. C**** D****
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi
Düzey: 
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Mehmed Abdülkadir’in Kâvâ’ id-i Lisân-ı Türkî adlı Gramerinin Çevirisi ve Türkçe Öğretimindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme
Tarih: 08.07.2021                             
Saat: 
10:00
Yer: 
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: B**** Ş***
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Y**** T****
Anabilim/Bilim Dalı:Müzik Anasanat Dalı  
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Lisans Düzeyi Ud Eğitimi Veren Kurumlarda Ud Repertuvarlarının Karşılaştırılması
Tarih: 06.07.2021                             

Saat:
13:00
Yer:
Online

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: S**** B*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. T***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Programı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Kredi Derecelendirme Notları ile CDS Primleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye ve G7 Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma
Tarih: 06.07.2021                             

Saat:
13:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: M****** P*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi İ***** C******
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Bütçe Okuryazarlığı: Ege Bölgesi Belediye Meclis Üyeleri Üzerine Bir Çalışma
Tarih: 05.07.2021                             

Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: R**** Ç****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M******* D****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Fakir Baykurt’un Romanlarında Toplumun Kollektif Bilinçaltını Yansıtan Tiplere Karşılaştırmalı Analizi
Tarih: 06.07.2021                             

Saat:
12:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: B**** Ç*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:11. Sınıf İngilizce Dersinde Kavram Karikatürü ve Kelime Matrisi Tekniklerinin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi Üzerine Bir İnceleme
Tarih: 14.07.2021                             

Saat:
11:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: İ***** A*** G*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlikleri ile Matematik Pedagojik Alan Bilgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Tarih: 14.07.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: U*** D**** A***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlilik Algısı ile İngilizce Özyeterlilik İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Tarih: 13.07.2021                             

Saat:
11:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: S****** Ç*******
Tez Danışmanı: Doç Dr. E*** E****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Öğrenen Becerileri ile Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerinin Meslek Öncesi Öğretmen Kimliği Üzerindeki Etkisi
Tarih: 13.07.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: E******** M******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A******* K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Afganistan Ekonomisinin Genel Görünümü ve Afganistan-Türkiye Ekonomik İlişkileri: 1989-2019 Dönem Analizi
Tarih: 01.07.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: F***** B******* K*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A******* K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle Dış Ticaretinin Gelişimi: 1991-2017 Dönem Analizi
Tarih: 01.07.2021                             

Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: A********* K***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. V***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Pandemi Döneminde Brent Petrol ve Kripto Paralar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 06.07.2021                             

Saat:
11:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: O*** Ö******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S**** T**
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Viyolonsel Eğitiminde Çift Sesli Çalışmalara Yönelik Eğitimci Görüşleri
Tarih: 16.07.2021                             

Saat:
13:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: B**** Y**** D******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi F*** Ö*
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Programı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Cinsiyet Kimliği Temelinde Tüketici Satın Alma Davranışının İncelenmesi
Tarih: 09.07.2021                             

Saat:
13:30
Yer:
İİBF

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: S***** B*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Ortak Program
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Beşinci Sınıflarda Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri Destekli İngilizce Öğretimi
Tarih: 12.07.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: C**** T*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E*** F**** T******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Çocuk Seslerinin Eğitimi ve Geliştirilmesinde Eğitimci Yönelimlerinin İncelenmesi
Tarih: 01.07.2021                             

Saat:
15:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: A*** C*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E*** F**** T******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Müzik Eğitiminde Masala Şarkı, Şarkıya Oyun, Oyuna Çalgı Tasarımı
Tarih: 01.07.2021                             

Saat:
11:00
Yer:
Online

————————

TEMMUZ-2021

Tez Yazarı: I****** S*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Programı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Tarih: 02.07.2021                             

Saat:
14:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

————————

HAZİRAN-2021

Tez Yazarı: U*** Ç********
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Yabancılaşma Düzeylerinin Belirlenmesi (Sandıklı İlçesi Örneklemi)
Tarih: 30.06.2021                             

Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

HAZİRAN-2021

Tez Yazarı: E**** R********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. C***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Sarinci Bököy ve Canıl Mırza Destanlarının Bağlam Sözlüğü Çalışması (Süleyman Konokbayev ve Moldobasan Musulmankulov Varyantları)
Tarih: 25.06.2021                             

Saat:
10:30
Yer:
Eğitim Binası 2. Blok Z-3

————————

HAZİRAN-2021

Tez Yazarı: M**** M***
Tez Danışmanı:Prof. Dr. M***** M****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat Anabilim Dalı
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütü Ülkeleriyle Ticari İlişkisi: Panel Çekim Modeli Yaklaşımıyla Ampirik Bir Analiz
Tarih: 29.06.2021                             

Saat:
15:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

————————

HAZİRAN-2021

Tez Yazarı: S**** G****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ç***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:III. Selim’in Ağır ve Yürük Semailerinin Usûl-Arûz Vezni İlişkisi Yönünden İncelenmesi
Tarih: 24.06.2021                             

Saat:
11:00
Yer:
Online

————————

HAZİRAN-2021

Tez Yazarı: H**** T****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ç***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Muallim İsmail Hakkı Bey’in Rast Kararlı Saz Semailerinin Makamsal Açıdan İncelenmesi
Tarih: 24.06.2021                             

Saat:
13:00
Yer:
Online

————————

HAZİRAN-2021

Tez Yazarı: H**** H****** P*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ç***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej Dersinin Geleneksel Meşk Sistemi ile Uygulanabirliğine Yönelik Eğitimci Görüşlerinin İncelenmesi
Tarih: 24.06.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
Online

————————

HAZİRAN-2021

Tez Yazarı: C***** S****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B**** İ****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Programı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Ar-Ge ve İnovasyonun Pazarlama Süreci Üzerindeki Etkileri ve Teknolojiye Katkısı
Tarih: 21.06.2021                             

Saat:
14:00
Yer:
İİBF

————————

HAZİRAN-2021

Tez Yazarı: H***** S*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. C******* K******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Programı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Nakit Döngüsünün Firma Performansına Etkisi: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Teknoloji Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
Tarih: 15.06.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
İİBF

————————

HAZİRAN-2021

Tez Yazarı: A** İ**** A****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. G***** D*******
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Rekabet Gücü Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Analiz
Tarih: 24.06.2021                             

Saat:
14:30
Yer:
Online

————————

HAZİRAN-2021

Tez Yazarı: F****** Y*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ş**** O****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyal Bilgiler Eğitimi  
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Eğilimleri ile Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih: 25.06.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

————————

 

————————

 

————————

HAZİRAN-2021

Tez Yazarı: S***** D****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı (İngilizce)
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:The Effect of Global Risk Indicators on Developing Country Sstock Exchanges: The Case of BRICS-T
Tarih: 15.06.2021                             

Saat:
13:00
Yer:
Online

————————

MAYIS-2021

Tez Yazarı: E*** V****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A*** U***** T*****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Yiğit Okur’un Romanlarında ve Hikayelerinde Yapı ve Tema
Tarih: 25.05.2021                             

Saat:
12:45
Yer:
Online

————————

MAYIS-2021

Tez Yazarı: M******* N**** Z*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** M****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Beşeri Sermayeyi Geliştirme Politikaları Üzerine Bir İnceleme
Tarih: 17.05.2021                             

Saat:
10:30
Yer:
Online

————————

MAYIS-2021

Tez Yazarı: S**** Ç****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. G***** D*******
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Kurumsal Faktörlerin Kadın İstihdamına Etkisinde İnsani Gelişmenin Aracılık Rolü: Panel  Veri Analizi
Tarih: 21.05.2021                             

Saat:
14:30
Yer:
Online

————————

NİSAN-2021

Tez Yazarı: T**** M****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi V***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı İşletme (İngilizce)
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:The Effect of Perceived Organizational Support on Organizational Resilience
Tarih: 21.04.2021                             

Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

 

NİSAN-2021

Tez Yazarı: E**** A*
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** H****** B*******
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Suçlarının Önlenmesine İlişkin Bir İnceleme
Tarih: 05.04.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
Online

————————

 

NİSAN-2021

Tez Yazarı: Ü***** A******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. T**** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Dündar TAŞER’in Hayatı ve Fikirleri Üzerine Bir İnceleme (1925-1972)
Tarih: 15.04.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
Sosyal Bilimler Enstitüsü

————————

MART-2021

Tez Yazarı: S***** H***** S***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ş**** E*** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sovyet İşgalinden Bugüne ABD Dış Politikasında Afganistan
Tarih: 24.03.2021                             

Saat:
11:00
Yer:
Online

————————

MART-2021

Tez Yazarı: Y**** Ö****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Özbek Ninnilerinin Söz Varlığı
Tarih: 19.03.2021                             

Saat:
11:00
Yer:
Online

————————

MART-2021

Tez Yazarı: N***** K********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** G***** H*****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Sosyal Güvenlik Harcamalarının Ekonomik Büyüme İle İlişkisi: 2000 Yılı Sonrası OECD Ülkeleri–Türkiye Karşılaştırması
Tarih: 19.03.2021                             

Saat:
16:00
Yer:
Online

————————

MART-2021

Tez Yazarı: M***** U*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S**** T**
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Keman ve Viyola İle İşitme Eğitiminin Çalgı Entonasyonunu Algılamaya Etkisi
Tarih: 01.03.2021                             

Saat:
13:00
Yer:
Online

————————

MART-2021

Tez Yazarı: M****** Ö******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** B*********
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İlkokul ve Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Matematiksel İlişkilendirme Becerisi Açısından İncelenmesi
Tarih: 01.03.2021                             

Saat:
15:00
Yer:
Online

————————

MART-2021

Tez Yazarı: H**** E****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi T**** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkinliklere Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Tarih: 08.03.2021                             

Saat:
10:30
Yer:
Online

————————

MART-2021

Tez Yazarı: A**** T****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** Ü****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Disiplinlerarasılık Bağlamında Çağdaş Türk Resim Sanatı Üzerine Bir İnceleme
Tarih: 01.03.2021                             

Saat:
11:00
Yer:
Online

————————

MART-2021

Tez Yazarı: O**** N*** A*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** Ü****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Devlet Resim Heykel Yarışmalarının Hedeflerine Yönelik Değerlendirme
Tarih: 01.03.2021                             

Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: O*** Ş****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Edebî Miras Turizminin Algılanan Destinasyon İmajına Etkisi: İstanbul İli Örneği
Tarih: 26.02.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
Online

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: F**** B*** H**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S*** C*****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İnternet Dizilerinde Fantastik Öğelerin Göstergebilimsel Analizi:  “Hakan: Muhafız” Örneği
Tarih: 26.02.2021                             

Saat:
13:00
Yer:
Online

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: E*** B******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M**** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: 2011-2013-2017-2018 Programları
Tarih: 25.02.2021                             

Saat:
14:30
Yer:
Online

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: İ*** P***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M**** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Ortaokul Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Afyonkarahisar İl Örneklemi)
Tarih: 25.02.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
Online

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: Z***** Ö***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N***** K***
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İbn Batuta Seyahatnamesi’nin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Kazanımları Doğrultusunda İncelenmesi
Tarih: 19.02.2021                             

Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: A*** T****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ş**** O****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:“ Batıya Doğru Akan Nehir” İsimli Belgeselin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Kazanımları Açısından İncelenmesi
Tarih: 19.02.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: M***** Ç****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. F**** N*** K****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:1980 Sonrası Türk Resminin Düşünsel Temelleri ve Yeni Kavramsalcılık
Tarih: 26.02.2021                             

Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: İ**** Ö****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi İ***** C******
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Bir Dışsallık Örneği Olarak Ekoköyler: Türkiye ve AB Karşılaştırması
Tarih: 16.02.2021                             

Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: E*** U*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ö**** U***** A******
Anabilim/Bilim Dalı:Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sınıf Öğretmenlerinin Sayı Duyusu Becerileri İle İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sayı Duyusu Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Uşak İli Örneklemi)
Tarih: 24.02.2021                             

Saat:
15:00
Yer:
Online

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: İ***** M****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ş***** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Yerel Çekiciliklerin Markalaşmasında Tur Programlarının ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü
Tarih: 11.02.2021                             

Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

OCAK-2021

Tez Yazarı: A***** P****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi K**** K*********
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sağlık Sektörü Çalışanlarının Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi: Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama
Tarih: 29.01.2021                             

Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: E** Ç*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. T**** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 1924 Anayasası’nın Sosyal Hayatta Meydana Getirdiği Değişim ve Dönüşüm (1924-1938)
Tarih: 25.02.2021                             

Saat:
10:00
Yer:
SBE

————————

OCAK-2021

Tez Yazarı: Mer*** AKE***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ha*** Hü*** SOY***
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Psikolojik Sermaye ve İş Yaşam Kalitesinin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Afyonkarahisar’daki Otel İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma
Tarih: 20.01.2021                             

Saat:
13:00
Yer:
Online

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: Si*** KAR***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fat*** DO*** 
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji Anabilim
Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Nilüfer Göle’de Modernite ve Mahremiyetin Dönüşümü
Tarih: 19.02.2021
Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

OCAK-2021

Tez Yazarı: Vey*** KA***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Hik*** Fer*** GÜ*** 
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Suyolcuzâde Mehmed Necîb’in Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divan’ı (İnceleme ve Transkripsiyon)
Tarih: 22.01.2021
Saat:
11:00
Yer:
Online

————————

OCAK-2021

Tez Yazarı: Ker*** ÖN***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Hik*** Fer*** GÜ***   
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Keçecizâde İzzet Molla Divânlarında Kozmik Âlem ve Zamân      
Tarih: 22.01.2021
Saat:
10:00
Yer:
Online

————————

ŞUBAT-2021

Tez Yazarı: Nim*** SAV***   
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ce*** DE***         
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 2006 ve 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Ortaokul Dil Bilgisi Öğretimi Açısından Karşılaştırılması    
Tarih: 02.02.2021
Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

ARALIK-2020

Tez Yazarı: Dön*** SAY*** 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mus*** FİŞ***
Anabilim/Bilim Dalı: Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Siyasal İktidar Konusuna Hıristiyan ve Müslüman Düşünürlerin Yaklaşımı (9-16. Yüzyıllar Arası)
Tarih: 12.01.2021
Saat:
15:00
Yer:
Online

————————

ARALIK-2020

Tez Yazarı: Bur*** SÜR***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ha*** Ful*** YÜK*** 
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı İşletme (İngilizce) Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Consumers’ Perception of Trust in Programmatic Advertising and Its  Effect on Purchase Intention
Tarih: 11.01.2021
Saat: 11:00
Yer:
Online

————————

ARALIK-2020

Tez Yazarı: Bur*** COŞ*** OV*** 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Se*** COŞ***   
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Güzel Sanatlar Fakültelerinin Web Sayfaları Üzerine Bir İnceleme: Ege Bölgesi Üniversiteleri Örneği
Tarih: 25.01.2021
Saat:
13:00
Yer:
Online

————————

ARALIK-2020

Tez Yazarı: Süm*** K***  TE*** 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Alp*** ÖZ*** 
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Materyalist ve Marka Tutumlarının Postmodern Tüketicilerin Moda Ürünlerini Satın Alma Kararına Etkisinin İncelenmesi
Tarih: 12.01.2021
Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

ARALIK-2020

Tez Yazarı: Me*** C***  SA***        
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Yav*** TU*** 
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Türk Müziği Keman Eğitimi Lisans Düzeyi İçin Bir Keman Repertuvarı Çalışması   
Tarih: 13.01.2021
Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

ARALIK-2020

Tez Yazarı: Kıv*** ÖĞ***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Uğ*** TÜR***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Kontrbas Öğrencilerinin Entenasyon Problemlerinin Çözümüne Yönelik Eğitimci ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
Tarih: 14.01.2021
Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

ARALIK-2020

Tez Yazarı: Küb*** DEM*** 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cün*** AK***
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Kurmanbek Destanı’nın Bağlam Sözlüğünün Oluşturulması (Moldobasan Musulmankulov Varyantı)
Tarih: 08.01.2021
Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

ARALIK-2020

Tez Yazarı: Ay***  TAN***  
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mus*** GÜL*** 
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 707 Numaralı Balıkesir Şer’iye Sicil Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (Şubat 1692-Mayıs 1693)
Tarih:
08.01.2021
Saat:
10:00
Yer:
Online

————————

ARALIK-2020

Tez Yazarı: Mur*** GÜL*** 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ce*** ÇÖ***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Zeki Atagür’ün Bağlama Sazı İçin Bestelediği Eserlerin Müzikal Açıdan İncelenmesi
Tarih:
04.01.2021
Saat:
13:00
Yer:
Online

————————

KASIM-2020

Tez Yazarı: Hat***  ÇEV*** 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Vol*** YÜN***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Ankaradaki  Tekstil Sektöründe Çalışan Kadınlar Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
10.12.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

————————

KASIM-2020

Tez Yazarı: Hüs*** BAY*** 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Muh***  DOĞ***
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Hakan Günday Romanlarında Yeraltı Edebiyatı Unsurları
Tarih:
15.12.2020
Saat:
11:00
Yer:
Online

————————

KASIM-2020

Tez Yazarı: Ok***  ÖZT***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Muh***  DOĞ***
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Necati Cumalı’nın Hikâyelerinde ve Romanlarında Otobiyografik Ögeler
Tarih:
15.12.2020
Saat:
13:00
Yer:
Online

————————

KASIM-2020

Tez Yazarı: Fat*** ÇİÇ*** 
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Meh*** Em*** GÖR***
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Türkiye’de Krizlerin Nedeni Olarak Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Ülke Riski
Tarih:
30.11.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————

KASIM-2020

Tez Yazarı: Ah*** KAR***   
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mus*** SAN***
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Termal Otel İşletmeleri Yiyecek İçecek Bölümü Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İşgören Performansına Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği
Tarih:
07.12.2020
Saat:
13:30
Yer:
Online

—————————

KASIM-2020

Tez Yazarı: Alp*** BAŞ***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sel*** AK***
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
 Anabilim Dalı 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Globalleşme, Sanayileşme ve Şehirleşmenin Çevresel Bozulma Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Uygulama
Tarih:
04.12.2020
Saat:
14:30
Yer:
Online

—————————

EKİM-2020

Tez Yazarı: Beh*** BEŞ***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Bed*** SA***
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
 Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Avrupa’daki Türk Karşıtı Söylemlerin Türklerin Oy Verme Davranışı Üzerindeki Etkisi: Almanya ve Fransa Örneği
Tarih:
10.11.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————                                                                                                                                                                           

EKİM-2020

Tez Yazarı: Ar*** ER*** TÜĞ*** 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Meh*** AL*** ÖZ***
Anabilim/Bilim Dalı: Coğrafya
 Anabilim Dalı 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Merkezefendi ve Pamukkale İlçelerinin Beşerî ve Ekonomik Coğrafyasının İncelenmesi
Tarih:
13.11.2020
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

EKİM-2020

Tez Yazarı: Büş*** ME***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Let*** ÖZDE***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme  Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: BİST’te İşlem Gören Gıda Sektöründeki İşletmelerin TOPSIS Yöntemine Göre Performanslarının Değerlendirilmesi
Tarih:
16.10.2020
Saat:
11:30
Yer:
Online

—————————–

EKİM-2020

Tez Yazarı: Se*** YÜC*** GÜZ*** 
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Naz*** AL***
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Kerim Gurbannepesov’un “Taymaz Baba” Adlı Eserinin Bağlam Sözlüğünün Oluşturulması
Tarih:
09.10.2020
Saat:
15:00
Yer:
AKÜ-Fen Edebiyat, Z-03

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Özge ŞENOL
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Sabri ÇELİK
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Turizm Kümelenmesinin Rekabet Gücüne Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği
Tarih:
14.09.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Şeyma ŞAHİN ATEŞ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 1699 Yılı Medine Surre Defterleri Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi
Tarih:
11.09.2020
Saat:
14:30
Yer:
Sosyal Bilimler Enstitüsü

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Büşra YÜKSEL
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarının Çocuk Edebiyatının Temel İlkeleri ve Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tarih:
11.09.2020
Saat:
10:00
Yer:
Sosyal Bilimler Enstitüsü

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Gülendam ASLAN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Celal DEMİR
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 7.Sınıf Öğrencilerinin Anlatım Becerileriyle İlgili Metaforik Algıları: Siverek İlçesi Örneklemi
Tarih:
11.09.2020
Saat:
11:00
Yer:
Eğitim Fak. 114 Nolu Derslik

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Gülendam ASLAN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Celal DEMİR
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 7.Sınıf Öğrencilerinin Anlatım Becerileriyle İlgili Metaforik Algıları: Siverek İlçesi Örneklemi
Tarih:
11.09.2020
Saat:
11:00
Yer:
Eğitim Fak. 114 Nolu Derslik

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Erdal GÜNGÖR
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Bayram ÇETİNKAYA
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Derin Yapı ve Yüzey Yapı Bağlamında 6. Sınıf Öğrencilerinin Kurdukları Cümle Yapıları ve Söz Öbekleri Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
11.09.2020
Saat:
09:00
Yer:
Eğitim Fak. 114 Nolu Derslik

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Mehmet ÇENESİZ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR
Anabilim/Bilim Dalı: Coğrafya Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Web 2.0 Araçlarının Ortaöğretim 10. Sınıf Coğrafya Dersinde (Topoğrafya ve Kayaçlar) Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi
Tarih:
10.09.2020
Saat:
10:00
Yer:
Fen-Edebiyat Fak.

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Muhammet YILMAZ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ahmet BAYTOK
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Yöneticilerin Ruhsal Liderlik Davranışlarının Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği
Tarih:
10.09.2020
Saat:
14:30
Yer:
Online

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Mustafa KÜÇÜKİLHAN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN
Anabilim/Bilim Dalı: MaliyeAnabilim Dalı
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Türkiye’de Eğitim Hizmetlerinin İdari Yerelleşme Süreci: (İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl Belediye Yöneticileri Açısından Bir Araştırma)
Tarih:
08.09.2020
Saat:
10:30
Yer:
Online

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Alaa Mohammed ZAMIL
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mahmut MASCA
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Petrol Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Irak Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Tarih:
04.09.2020
Saat:
11:00
Yer:
Online

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Fatma BASAN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ersin KIVRAK
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışları ile Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneklemi)
Tarih:
04.09.2020
Saat:
14:30
Yer:
Online

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Mustafa KUTLU
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Hamiden KARACA
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Akran Zorbalığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tarih:
04.09.2020
Saat:
10:30
Yer:
Eğitim Fakültesi

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Hatice ALTINOK
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Okul Öncesi Fen ve Doğa Etkinliklerinde Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımı Kullanılarak Temel Becerilerin Kazandırılmasına Yönelik Bir Araştırma
Tarih:
04.09.2020
Saat:
10:30
Yer:
Online

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Serhan GÜLLÜ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Özgün UYANIK AKTULUN
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sınıf Öğretmenlerinin Mülteci Çocukların Akademik Becerileri ile İlgili Beklenti ve Deneyimleri (İstanbul Örneği) Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
03.09.2020
Saat:
10:30
Yer:
Eğitim Fak. Seminer Salonu

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Cansu İÇDİ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İlkokul Öğrencileri ve Öğretmenlerine Göre Başarı ve Başarısızlık Korkusunun Eğitim Programı Kaynaklı Nedenlerinin Araştırılması
Tarih:
03.09.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Abdurrahman GÜDÜCÜ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNGÖR
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Farklı Ülkelerde 8. Sınıf Seviyesinde Kullanılan İngilizce Ders Kitaplarındaki Kelime Öğelerinin Karşılaştırılması
Tarih:
03.09.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Kadir TÜRK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Ortaöğretim Öğrencilerinin 2. Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Tarih:
03.09.2020
Saat:
11:00
Yer:
Online

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Selin CENGİZ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Eray EĞMİR
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 5. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Gerçekçi Matematik Eğitiminin Akademik Başarı, Motivasyon ve Kalıcılık Üzerindeki Etkisi
Tarih:
02.09.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Merve KESER
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Özgün UYANIK AKTULUN  
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 60-72 Aylık Çocukların Dikkat Yetisi İle Geometri ve Fonolojik Farkındalık Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi)
Tarih:
02.09.2020
Saat:
11:00
Yer:
Online

—————————–

EYLÜL-2020

Tez Yazarı: Volkan ERGİN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Fatma DORE
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Carl Schmitt’in Göre Modern Devlette İdeal Egemen Görüşü Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
01.09.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

AĞUTOS-2020

Tez Yazarı: Batuhan KARABAY
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Tülay TELLİOĞLU
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Mermer Sektöründe Üretim Kayıplarının Maliyetlere Etkisi: Van İlinde Bir Uygulama
Tarih:
28.08.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Mustafa Abdullah KÜNDEYİ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih Anabilim Dalı
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Hatay Devleti Başbakanı Dr. Abdurrahman Melek’in Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri
Tarih:
28.08.2020
Saat:
10:00
Yer:
Sosyal Bilimler Enstitüsü

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Merve KOYUNCU
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UYAR
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Yeşil Satın Alma Davranışlarının Tüketici Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisi
Tarih:
24.08.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Mustafa YILMAZ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ahmet BAYTOK
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Örgüt Kültürü Tipi ile Örgütsel Sessizlik İlişkisi: Otel İşletmeleri Örneği
Tarih:
20.08.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Esra KARAÇAM
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Görsel Okuryazarlık Düzeyi İle Eleştirel Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi (Şanlıurfa İli ve Siverek İlçesi Örneklemi)
Tarih:
20.08.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Ferat PARK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Ortaokul Öğretmenlerinin Dijital İçerik Hazırlama Özyeterlilikleri Üzerine Bir İnceleme (Afyonkarahisar Örneklemi)
Tarih:
20.08.2020
Saat:
13:00
Yer:
Online

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Derya UÇAK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Afyonkarahisar Amatör Çalgıcılar Festivalinin Yaylı Çalgılar Katılımcıları Açısından İncelenmesi
Tarih:
20.08.2020
Saat:
11:30
Yer:
Online

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Betül GÜVEN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Ortaokul Müzik Öğretim Programlarında Müziksel Algı ve Bilgilenme Öğrenme Alanı Kazanımlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Tarih:
20.08.2020
Saat:
13:30
Yer:
Online

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Kerem AKSEN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Prof. Ahmet Mustafa Yurdakul’un Yaşamı, Sanatçılığı ve Türk Şan Eğitimine Katkıları
Tarih:
20.08.2020
Saat:
16:30
Yer:
Online

—————————–

AĞUTOS-2020

Tez Yazarı: Melisa ATEŞ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Elbeyi PELİT
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Algılanan Örgütsel Desteğin Mesleki Canlılık ve Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Turist Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma
Tarih:
19.08.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Selin YÜKSEL
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Gonca AYTAŞ
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Psikolojik Sözleşme İhlalinin İşe Gömülmüşlük ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
Tarih:
19.08.2020
Saat:
11:00
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

AĞUTOS-2020

Tez Yazarı: Emrah ÖZ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Markalaşmış Mobil Uygulama Kullanım Boyutlarının, M- Perakendeciye Yönelik Algılanan Tüketici Yenilikçiliğinin ve Güvenin Mobil Uygulama Odaklı Tüketici Adanmışlığı Üzerindeki Etkisi
Tarih:
18.08.2020
Saat:
10:00
Yer:
İİBF 117 Nolu Salon

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Birgül ORUÇ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Çağhan ADAR
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Markalaşmış Mobil Uygulama Kullanım Boyutlarının, M- Perakendeciye Yönelik Algılanan Tüketici Yenilikçiliğinin ve Güvenin Mobil Uygulama Odaklı Tüketici Adanmışlığı Üzerindeki Etkisi
Tarih:
17.08.2020
Saat:
10:30
Yer:
Online

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Süleyman ARIKAN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Çağhan ADAR
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anasanat Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Anadolu Halk Kültürü Bağlamında Müzik Pratikleri (İscehisar Alanyurt Köyü Örneği)
Tarih:
17.08.2020
Saat:
11:30
Yer:
TELEKONFERANS

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Mehmet ÇİLMİ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERKOL
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Nicel Araştırma Yönteminden Nitel Araştırma Yöntemine Geçişte Feminist Metodoloji
Tarih:
10.08.2020
Saat:
10:00
Yer:
Online

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Kerim NURYYEV
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖGEL
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Savunma Sanayi Şirketlerinin Finansal Performans Analizi
Tarih:
10.08.2020
Saat:
13:00
Yer:
İİBF Fakültesi

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Yavuz KARAZEYBEK
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hale Fulya YÜKSEL
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Simülasyon Tabanlı Envanter Modeli ve Excel Çözücü İle Optimizasyon: Afyonkarahisar İli Örneği
Tarih:
10.08.2020
Saat:
10:30
Yer:
Online

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Fatma Hanım TUNÇ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Cüneyt AKIN
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sarınjı Bököy Destanı’nın Bağlam Sözlüğü Çalışması (Alımkul Üsönbayev Varyantı)
Tarih:
07.08.2020
Saat:
10:00
Yer:
Sosyal Bilimler Enstitüsü

—————————–

AĞUSTOS-2020

Tez Yazarı: Gülşah EREN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖGEL
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Tursunbeg İbrahim TAYMAS’ın Şiirlerinde Satirizm Üzerine Bir Çalışma (Transkripsiyon-Aktarma-İnceleme)
Tarih:
07.08.2020
Saat:
11:30
Yer:
ÇTL Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Rahmon ERNAZAROV
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ahmet KARAMAN
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Özbek Şarkılarının Söz Varlığı Üzerine Bir Çalışma (Aktarma-İnceleme-Sözlük)
Tarih:
24.07.2020
Saat:
14:00
Yer:
SBEÇTL Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Aycan AÇIKGÖZ ÇAPAR
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Altan Fahri GÜLERCİ
Anabilim/Bilim Dalı: Özel Hukuk Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Limited Şirkette Denetim
Tarih:
24.07.2020
Saat:
10:00
Yer:
Online

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Emel TURAN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Endüstri-İçi Ticaretin Belirleyicisi Olarak Uluslararası Göç Akımları: Ampirik Bir Analiz
Tarih:
23.07.2020
Saat:
11:00
Yer:
Eğitim 3. Bina 112 Nolu Salon

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Ömer ŞAHİN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Cenk ÇÖL
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi Düzağaç Kasabası Halk Kültüründeki Müzik Unsurlarının İncelenmesi
Tarih:
21.07.2020
Saat:
11:15
Yer:
Online

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Emrah KALIN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Çağhan ADAR
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik Anabilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Şuhut Kayabelen Köyü Halk Kültüründe Müzik Pratikleri
Tarih:
21.07.2020
Saat:
13:00
Yer:
Telekonferans

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Umut KEMEÇ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hale Fulya YÜKSEL
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Bilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: The Effect Of Influencer Credibility on Brand Trust and Purchase Intention: A Study on Instagram
Tarih:
20.07.2020
Saat:
10:30
Yer:
Online

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Latife KILIÇSAL
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Örgütsel Politikanın Toksik Davranışa Etkisi: Afyonkarahisar Belediyesi ÖrneğiKamu Sektörü Örneği
Tarih:
17.07.2020
Saat:
13:30
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Ayşe Elvan PEHLİVAN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü: Afyonkarahisar Kamu Sektörü Örneği
Tarih:
17.07.2020
Saat:
11:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Ali Ahmad AHMADY
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Bilim Dalı  
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: The Effects Of WIX Index Values on Returns of BIST-100 Index
Tarih:
17.07.2020
Saat:
11:00
Yer:
Online

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Gülizar POLAT
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Liderlik Tarzlarının Sinizm Ve Sanal Kaytarma Davranışına Etkisi: Afyonkarahisar İli Belediye Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
17.07.2020
Saat:
09:30
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Latife KILIÇSAL
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Örgütsel Politikanın Toksik Davranışa Etkisi: Afyonkarahisar Belediyesi Örneği
Tarih:
17.07.2020
Saat:
14:00
Yer:
İİBF

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Orhan SAVAŞ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: MEB 6-12 Yaş Grubu Yabancılara Türkçe Öğretim Programı”yla Uyumluluğu Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
16.07.2020
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Ayşe ÖZAYDIN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Bedir SALA
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Kültürlerarası Evliliklerde Çatışma ve Uyum: Alanya Örneği
Tarih:
16.07.2020
Saat:
14:00
Yer:
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Ayşe ÖZAYDIN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Animasyon Filmlerin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Bağlamında İncelenmesi
Tarih:
10.07.2020
Saat:
09:30
Yer:
AKÜ Eğitim Fakültesi

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Kader MANGAL
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinde Dijital Öykülemelerden Yararlanmanın Öğrencilerin Girişimcilik Becerilerine ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi
Tarih:
10.07.2020
Saat:
13:30
Yer:
AKÜ Eğitim Fakültesi

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Veysel Karani GÜLEÇ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Becerileri ile Eğitsel Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi)
Tarih:
10.07.2020
Saat:
11:30
Yer:
AKÜ Eğitim Fakültesi

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Ramazan YILDIRIM
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Şaban ORTAK
Anabilim/Bilim Dalı: İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Otantik Öğrenme Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanması Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
10.07.2020
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Bengi Deren SAKA
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Necmi KAHRAMAN
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Geleneksel Türk Evi Sabit Donatı Elemanlarının İncelenmesi: Trabzon Ortamahalle Evleri Örneği
Tarih:
10.07.2020
Saat:
11:00
Yer:
GSF

—————————–

TEMMUZ-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Nurten MERDİVENCİ
Danışmanı:
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 10.07.2020
Sözlü Sınav Saati:
13:30
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi: 10.07.2020
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Fatih BIYIKLI
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Stratejik İşbirliklerinin İşlem Maliyeti Üzerine Etkisi: Sivil Havacılık Sektöründe Bir Araştırma
Tarih:
10.07.2020
Saat:
10:30
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Handan Deniz BÖYÜKASLAN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Yenilikçi Örgüt Formlarının Doğuşu: Teknoparkların Çevresiyle Birlikte Evrimi Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
10.07.2020
Saat:
16:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Ramazan YURTSEVEN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Programları ve Öğretim
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: İlkokulda Girişimcilik Öğretim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Tarih:
09.07.2020
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: İlknur YEŞİL
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Kırsalda Yaşayan Yaşlı Dul Kadınların Sosyal Durumları ve Destek Ağları Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
07.07.2020
Saat:
14:00
Yer:
Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Fatma ŞANLI
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Ender BAYKUT
Anabilim/Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 2010-2018 Yılları Döviz Kuru Volatilitesinin BİST’te İşlem Gören Bankaların Finansal Performansına Etkisi Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
06.07.2020
Saat:
11:00
Yer:
Online

—————————–

TEMMUZ-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Fatma Zehra DURNA
Danışmanı:
Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 03.07.2020
Sözlü Sınav Saati:
14:00
Sözlü Sınav Yeri:
Sosyoloji Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi: 03.07.2020
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Saliha SARGIN
Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 03.07.2020
Sözlü Sınav Saati:
12:00
Sözlü Sınav Yeri:
Sosyoloji Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi: 03.07.2020
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Banu ARAS
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. İjlal OCAK
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Programları ve Öğretim
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Ortaokul Öğrencilerinin İnovatif (Yenilikçi) Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi)
Tarih:
03.07.2020
Saat:
13:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

TEMMUZ-2020

Tez Yazarı: Zahide Esra ÇÖL
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Programları ve Öğretim
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumları İle Matematik Özyeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar İl Merkezi Örneklemi)
Tarih:
03.07.2020
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Ayşe EFE
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ethem Kadri PEKTAŞ
Anabilim/Bilim Dalı: Kamu Yönetimi
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İbn-i Haldun’un Mukaddime Adlı Eserindeki Kent ve Kentleşmeye İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
30.06.2020
Saat:
11:00
Yer:
Online

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Çiğdem PALA YÖNTEM
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Manavgat Taşağıl Mahallesi Müzik Pratikleri
Tarih:
30.06.2020
Saat:
13:30
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

—————————–

HAZİRAN-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Halilibrahim GÖKGÖZ
Danışmanı:
Prof. Dr. Tuğrul KANDEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 29.06.2020
Sözlü Sınav Saati:
13:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF

Yazılı Sınav Tarihi: 29.06.2020
Yazılı Sınav Saati:
11:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF

—————————–

HAZİRAN-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Zafer KARDEŞ
Danışmanı:
Prof. Dr. Tuğrul KANDEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 29.06.2020
Sözlü Sınav Saati:
11:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Müge TÜRKKAŞ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitiminin Gerekliliği ve Yaratıcı Müzik Etkinlikleri Hazırlama Üzerine Araştırma
Tarih:
26.06.2020
Saat:
13:30
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Mehmet Çağdaş TUNCER
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Konservatuvar Viyola Derslerinde Lev Krillov Viyola Konser Repertuarının Kullanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
26.06.2020
Saat:
10:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Harun DURMUŞ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN 
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İsmet Özel İslamcılığında Türk Algısı Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
26.06.2020
Saat:
13:00
Yer:
Online

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Harun DURMUŞ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN 
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İsmet Özel İslamcılığında Türk Algısı Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
26.06.2020
Saat:
13:00
Yer:
Online

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Ceyda DURNAOĞLU
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ceyda KÜKRER MUTLU
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Mükelleflere Uygulanan Vergi Cezalarının Caydırıcılığı: Afyonkarahisar İli Örneği
Tarih:
25.06.2020
Saat:
16:00
Yer:
İİBF 107 Nolu Derslik

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Hayrettin NAK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Türkiye’de Kamu Harcamalarında Etkinlik Üzerine Bir İnceleme: Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Dağılımı Örneği
Tarih:
25.06.2020
Saat:
10:00
Yer:
İİBF 117 Nolu Salon

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Hüseyin SARIKAYA
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Gelir Vergisi Tarifelerinin Ekonomik Analizi (1999-2019)
Tarih:
25.06.2020
Saat:
14:00
Yer:
İİBF 117 Nolu Salon

—————————–

HAZİRAN-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Akın KARAKUYU
Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Programları ve Öğretim
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 25.06.2020
Sözlü Sınav Saati:
15:00
Sözlü Sınav Yeri:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi: 25.06.2020
Yazılı Sınav Saati:
13:00
Yazılı Sınav Yeri:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Mustafa YELER
Danışmanı:
Doç. Dr. Senar ALKIN ŞAHİN
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Programları ve Öğretim
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 25.06.2020
Sözlü Sınav Saati:
15:00
Sözlü Sınav Yeri:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi: 25.06.2020
Yazılı Sınav Saati:
19:00
Yazılı Sınav Yeri:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Sinem SARGIN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Nilüfer Göle’de Modernite ve Mahremiyetin Dönüşümü
Tarih:
24.06.2020
Saat:
16:00
Yer:
Online

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Ramazan ÖNEY
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Özcan ZORLU
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Yönetim Tarzının İşgören Sadakatine Etkisi: Afyonkarahisar İli Otel İşletmeleri Örneği
Tarih:
23.06.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Özgün ÇOKŞUNER
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Düzey:
Sanatta Yeterlik

Tezin Adı: Mithat FENMEN’inp Sanat Yaşamı ve Piyano Eğitimine Katkıları Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
22.06.2020
Saat:
14:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Hasan KOÇAK
Tez Danışmanı:
Doç. Çağhan ADAR
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Güzel Sanatlar Liselerinde Tanbur Eğitimine Yönelik Eğitmen Görüşlerinin İncelenmesi
Tarih:
17.06.2020
Saat:
15:00
Yer:
Online

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Menduh Erman SAYDAM
Tez Danışmanı:
Doç. Çağhan ADAR
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: TRT’de Çalışan Klarnet Sanatçılarının Klarnetin Türk Müziğinde ve Eğitimde Kullanımı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Tarih:
17.06.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Buğra ÇANKIR
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Müziğe Yetenekli Otizmli Çocukları Olan Ailelerin Sorunlarının Betimlenmesi
Tarih:
16.06.2020
Saat:
14:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

—————————–

HAZİRAN-2020

Tez Yazarı: Derya Nil COŞKUN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SARIKAHYA
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Aydınlatma Tasarımının İnsan Psikolojisi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu Örneği
Tarih:
11.06.2020
Saat:
14:00
Yer:
Online

—————————–

MAYIS-2020

Tez Yazarı: Yusuf ULUSOY
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ahmet KARAMAN
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Ahmetcan Osman’ın Şiirlerindeki Dil Özellikleri ve Üslubunun İncelenmesi
Tarih:
13.05.2020
Saat:
14:00
Yer:
TELEKONFERANS

—————————–

NİSAN-2020

Tez Yazarı: Ahmet ÖZEN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Çağhan ADAR
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Dodurga Halk Kültüründe Düğün Gelenekleri
Tarih:
29.04.2020
Saat:
12:00
Yer:
TELEKONFERANS

—————————–

NİSAN-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Sevgi TAŞPINAR
Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa GÜLER 
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 10.04.2020
Sözlü Sınav Saati:
16:30
Sözlü Sınav Yeri:
SBE

Yazılı Sınav Tarihi: 10.04.2020
Yazılı Sınav Saati:
14:30
Yazılı Sınav Yeri:
SBE

—————————–

NİSAN-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Ramazan Hüseyin BİÇER
Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa GÜLER 
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 10.04.2020
Sözlü Sınav Saati:
15:30
Sözlü Sınav Yeri:
SBE

Yazılı Sınav Tarihi: 10.04.2020
Yazılı Sınav Saati:
14:30
Yazılı Sınav Yeri:
SBE

—————————–

MART-2020

Tez Yazarı: Ramazan ÖNEY
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Özcan ZORLU
Anabilim/Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Yönetim Tarzının İşgören Sadakatine Etkisi: Afyonkarahisar İli Otel İşletmeleri Örneği
Tarih:
24.03.2020
Saat:
11:00
Yer:
Turizm Fakültesi Z-24

—————————–

MART-2020

Tez Yazarı: Elif ÇELİKTAŞ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Fikret YAMAN
Anabilim/Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Siyasal Pazarlamada Seçim Şarkısının Rolü Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği
Tarih:
13.03.2020
Saat:
10:00
Yer:
AKÜ İİBF Seminer Salonu

—————————–

MART-2020

Tez Yazarı: Gülçin KARAKUŞ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Programları ve Öğretim
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: İşbirlikli Problem Çözme Öğretim Programının Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Tarih:
05.03.2020
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

ŞUBAT-2020

Tez Yazarı: İlknur KOÇAK ŞEN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Finansal Türev Ürünlerin Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Açısından İncelenmesi ve Bir Örnek Olay Çalışması
Tarih:
14.02.2020
Saat:
10:00
Yer:
İİBF

—————————–

ŞUBAT-2020

Tez Yazarı: Adem KILIÇ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
Anasanat Dalı:
Müzik
Düzey:
Sanatta Yeterlik

Tezin Adı: Lisans Düzeyi Türk Müziği Viyolonsel Eğitimine Yönelik Bir Öğretim Programı Önerisi ve Eğitimci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Tarih:
07.02.2020
Saat:
14:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

—————————–

OCAK-2020

Tez Yazarı: Dürdane ÇAM
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Çorum Sürgünleri (1900-1922)
Tarih:
24.01.2020
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

OCAK-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: İlhan KULUCA
Danışmanı:
Prof. Dr. Hakkı YAZICI
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 16.01.2020
Sözlü Sınav Saati:
16:00
Sözlü Sınav Yeri:
Eğitim Fakültesi Toplantı Odası

Yazılı Sınav Tarihi: 16.01.2020
Yazılı Sınav Saati:
09:00
Yazılı Sınav Yeri:
Eğitim Fakültesi Toplantı Odası

—————————–

OCAK-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Abdurrahman ERTÜRK
Danışmanı:
Prof. Dr. Hakkı YAZICI
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 16.01.2020
Sözlü Sınav Saati:
14:00
Sözlü Sınav Yeri:
Eğitim Fakültesi Toplantı Odası

Yazılı Sınav Tarihi: 16.01.2020
Yazılı Sınav Saati:
09:00
Yazılı Sınav Yeri:
Eğitim Fakültesi Toplantı Odası

—————————–

OCAK-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Kadir ÇELİK
Danışmanı:
Prof. Dr. Hakkı YAZICI
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 16.01.2020
Sözlü Sınav Saati:
12:00
Sözlü Sınav Yeri:
Eğitim Fakültesi Toplantı Odası

Yazılı Sınav Tarihi: 16.01.2020
Yazılı Sınav Saati:
09:00
Yazılı Sınav Yeri:
Eğitim Fakültesi Toplantı Odası

—————————–

OCAK-2020

Tez Yazarı: Oğuz DOĞAN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hakkı YAZICI
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Hukuk ve Adalet Kavramlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi
Tarih:
16.01.2020
Saat:
10:00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

—————————–

OCAK-2020

Tez Yazarı: Mehmet ERDEM
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Türkçe Eğitimi
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Hasan Aycın’ın Eserlerinin Eğitsel Değerler Bağlamında Çocuk Edebiyatındaki Yeri
Tarih:
16.01.2020
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

OCAK-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Ahmet SARNIÇ
Danışmanı:
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 03.01.2020
Sözlü Sınav Saati:
13:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 117 nolu Salon

Yazılı Sınav Tarihi: 03.01.2020
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 117 nolu Salon

—————————–

OCAK-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Enver Samet ÖZKAL
Danışmanı:
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 03.01.2020
Sözlü Sınav Saati:
15:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 117 nolu Salon

Yazılı Sınav Tarihi: 03.01.2020
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 117 nolu Salon

—————————–

OCAK-2020

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: İbrahim TÜRKMEN
Danışmanı:
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 03.01.2020
Sözlü Sınav Saati:
14:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 117 nolu Salon

Yazılı Sınav Tarihi: 03.01.2020
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 117 nolu Salon

—————————–

OCAK-2020

Tez Yazarı: Ali Murat BOYRAZ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Yüksek Performanslı Çalışma Sistemlerinin Örgütsel Performansa Etkisi ve Örgüt Kültürünün Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
03.01.2020
Saat:
09:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Tez Yazarı: Fatma Nurcan PINAR
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Programları ve Öğretim
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Matematik Öğretiminin Gerçekçi Matematik Eğitimi Kuramına Göre İncelenmesi
Tarih:
27.12.2019
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Tez Yazarı: Sıddıka Nur KANDEMİR
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Eray EĞMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Akademik Özyeterlilikleri Üzerindeki Etkisi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Tarih:
27.12.2019
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Zafer KARDEŞ
Danışmanı:
Prof. Dr. Tuğrul KANDEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 25.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
13:00
Sözlü Sınav Yeri:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yazılı Sınav Tarihi: 25.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Şule Yüksel ÇAKIRCA
Danışmanı:
Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 25.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
13:00
Sözlü Sınav Yeri:
Eğitim 3. Bina 112 Nolu Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi: 25.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
09:00
Yazılı Sınav Yeri:
Eğitim 3. Bina 112 Nolu Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Alper BAĞCILAR
Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇINAR
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 23.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
11:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi: 23.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
09:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Salon

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Kübra UYAR
Danışmanı:
Prof. Dr. Yusuf KARACA
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 23.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
14:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 112 Nolu Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi: 23.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
13:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 112 Nolu Salon

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Gizem BÜYÜKKALAYCI
Danışmanı:
Prof. Dr. Yusuf KARACA
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 23.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
14:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 112 Nolu Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi: 23.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
13:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 112 Nolu Salon

—————————–

ARALIK-2019

Tez Yazarı: Ahmet TÜRKMEN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ERTAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Bankacılıkta Alternatif Dağıtım Kanallarının Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisi: Konya Sanayi Odası’ na Kayıtlı Üyeler Üzerinde Bir Araştırma
Tarih:
23.12.2019
Saat:
14:00
Yer:
İİBF

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Neslihan KARAKUŞ BÜYÜKBEN
Danışmanı:
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 20.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
15:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi: 20.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Burcu GÜLERCİ
Danışmanı:
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi: 20.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
13:30
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi: 20.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Tez Yazarı: Harun AKGÜL
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Türk Vergi Hukukunda Arama ve Hukuki Sonuçları
Tarih:
20.12.2019
Saat:
11:00
Yer:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Tez Yazarı: Hicret Nur SEFERGE
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYGÜN ÖZGÖZ
Anabilim/Bilim Dalı:
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Endüstriyel Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi: Afyonkarahisar İli Mermer Sektöründe Bir Uygulama
Tarih:
20.12.2019
Saat:
15:00
Yer:
SBE

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Ali KABAKULAK
Danışmanı:
Prof. Dr. Elbeyi PELİT
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi:20.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
09:30
Sözlü Sınav Yeri:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

Yazılı Sınav Tarihi:19.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Asilhan Semih MUTLU
Danışmanı:
Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi:20.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
14:00
Sözlü Sınav Yeri:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

Yazılı Sınav Tarihi:19.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Hülya MUTLU
Danışmanı:
Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi:20.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
16:00
Sözlü Sınav Yeri:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

Yazılı Sınav Tarihi:19.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Yunus Emre YAYLA
Danışmanı:
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi:18.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
16:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi:18.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Senem KOÇ
Danışmanı:
Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi:18.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
15:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi:18.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Merve MALAK
Danışmanı:
Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi:18.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
14:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi:18.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Ali BALKI
Danışmanı:
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi:18.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
13:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi:18.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Rabia Tuğba EĞMİR
Danışmanı:
Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi:18.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
12:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi:18.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Erhan ÇELİK
Danışmanı:
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi:18.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
11:00
Sözlü Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi:18.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Tez Yazarı: Yaprak ÖZCAN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Nil DUBAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Sınıf Eğitimi 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: “Bulmaca Kulesi” Programının Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi
Tarih:
18.12.2019
Saat:
10:30
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 No’lu Derslik

—————————–

ARALIK-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Muhammet Metin ADIGÜZEL
Danışmanı:
Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji 
Düzey:
Doktora

Sözlü Sınav Tarihi:17.12.2019
Sözlü Sınav Saati:
14:00
Sözlü Sınav Yeri:
Sosyoloji Seminer Salonu

Yazılı Sınav Tarihi:17.12.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

ARALIK-2019

Tez Yazarı: Çiğdem ÇETİN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ahmet KARAMAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Turgån Şavudun’un Şiirleri Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
06.12.2019
Saat:
14:30
Yer:
SBE

—————————–

ARALIK-2019

Tez Yazarı: Emine AKKAŞ BAYSAL
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Programları ve Öğretim 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Dil Öğrenme Stratejileri Öğretim Programının Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Tarih:
06.12.2019
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

KASIM-2019

Tez Yazarı: Tuğrul BAYAT
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey: 
Doktora

Tezin Adı: Yeni Bir Lojistik Performans Endeks Önerisi: Türkiye’de TR33 Bölgesi Örneği
Tarih:
28.11.2019
Saat:
15:30
Yer:
İİBF

—————————–

KASIM-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Esengül KARADEMİR
Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Sezgi Sevi KIRAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik 
Düzey:
Sanatta Yeterlik

Sözlü Sınav Tarihi:26.11.2019
Sözlü Sınav Saati:
12:00
Sözlü Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

Yazılı Sınav Tarihi:26.11.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

—————————–

KASIM-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Filiz YILDIZ
Danışmanı:
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik 
Düzey:
Sanatta Yeterlik

Sözlü Sınav Tarihi:26.11.2019
Sözlü Sınav Saati:
13:00
Sözlü Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

Yazılı Sınav Tarihi:26.11.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

—————————–

KASIM-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Fakı Can YÜRÜK
Danışmanı:
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik 
Düzey:
Sanatta Yeterlik

Sözlü Sınav Tarihi:26.11.2019
Sözlü Sınav Saati:
14:00
Sözlü Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

Yazılı Sınav Tarihi:26.11.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

—————————–

KASIM-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Veli YÖNTEM
Danışmanı:
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik 
Düzey:
Sanatta Yeterlik

Sözlü Sınav Tarihi:26.11.2019
Sözlü Sınav Saati:
15:00
Sözlü Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

Yazılı Sınav Tarihi:26.11.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

—————————–

KASIM-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Tuba BARUTÇU
Danışmanı:
Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik 
Düzey:
Sanatta Yeterlik

Sözlü Sınav Tarihi:26.11.2019
Sözlü Sınav Saati:
16:00
Sözlü Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

Yazılı Sınav Tarihi:26.11.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

—————————–

KASIM-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Özlem ELİTAŞ
Danışmanı:
Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik 
Düzey:
Sanatta Yeterlik

Sözlü Sınav Tarihi:26.11.2019
Sözlü Sınav Saati:
17:00
Sözlü Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

Yazılı Sınav Tarihi:26.11.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

—————————–

KASIM-2019

Yeterlik Sınavı Öğrencisi: Mustafa Emir BARUTCU
Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik 
Düzey:
Sanatta Yeterlik

Sözlü Sınav Tarihi:26.11.2019
Sözlü Sınav Saati:
18:00
Sözlü Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

Yazılı Sınav Tarihi:26.11.2019
Yazılı Sınav Saati:
10:00
Yazılı Sınav Yeri:
Devlet Konservatuvarı

—————————–

KASIM-2019

Tez Yazarı: Özgün ÇOŞKUNER
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik 
Düzey:
Sanatta Yeterlik

Tezin Adı: Mithat FENMEN’in  Sanat Yaşamı ve Piyano Eğitimine Katkıları Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
27.11.2019
Saat:
14:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

—————————–

KASIM-2019

Tez Yazarı: Arif BAYRAM
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Yusuf KARACA 
Anabilim/Bilim Dalı:
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Türkmen Şair Kerim Gurbannepesov’un “Acı Günler Süyci Günler” Adlı Eserinin Bağlam Sözlüğünün Oluşturulması
Tarih:
22.11.2019
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

KASIM-2019

Tez Yazarı: Onur KAFADAR
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Yusuf KARACA 
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Aile iletişim Tarzları ve Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Farkındalık Düzeyine Göre Satın Alma Kararı Üzerine Çocukların Etkisi
Tarih:
14.11.2019
Saat:
14:00
Yer:
İİBF

—————————–

KASIM-2019

Tez Yazarı: Muhammet Fatih CANBAZ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR 
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: İslami Finansman Aracı Olarak Karz-ı Hasen ve Katılım Bankaları İçin Bir Model Önerisi
Tarih:
01.11.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

EKİM-2019

Tez Yazarı: Soner ARSLAN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR 
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Fuar Organizasyonlarında Markalaşmayı Etkileyen Değişkenlerin Katılım Kararı Üzerine Etkisi
Tarih:
21.10.2019
Saat:
13:00
Yer:
SBE

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Hasan Gürcan IŞIKLI
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU 
Anabilim/Bilim Dalı:
Sanat ve Tasarım
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Kişisel Markalaşma Bağlamında YouTube İçeriklerinin Görsel Tasarım Açısından İncelenmesi
Tarih:
26.09.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Huriye ÇAĞIL
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ALGAÇ
Anabilim/Bilim Dalı:
Sanat ve Tasarım
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 12. ve 13. Yüzyıllarda İran ve Anadolu’da Üretilmiş Minai Seramikleri Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
06.09.2019
Saat:
15:00
Yer:
SBE

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı:İsmail ÇETİNKAYA
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Kartal SOMUNCU
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Üst Kurulların Yaptıkları Denetimlerin Şirket Performansı Üzerine Etkileri
Tarih:
06.09.2019
Saat:
14:30
Yer:
İİBF

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı:Cihan TATLIKATIK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY
Anabilim/Bilim Dalı:
Türk Dili ve Edebiyatı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İzzet Ali Paşa Divanı’nın Tahlili
Tarih:
06.09.2019
Saat:
13:00
Yer:
SBE

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Esra ŞAHİNTEPE
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Cihad CİHAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:1900’lardan Günümüze Afyonkarahisar İl Merkezinde Doğum, Sünnet, Düğün ve Ölüme Dair Gelenekler ve Tarihi Kökenleri
Tarih:
06.09.2019
Saat:
09:30
Yer:
SBE

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Fatma TEKER
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa FİŞNE
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Dış Politikada Din Faktörü: İsrail Örneği
Tarih:
05.09.2019
Saat:
15:00
Yer:
İİBF Salon No:117

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı:Aynur LİMON
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇINAR
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Siyasi Bir Lider Olarak Aliya İzzetbegoviç
Tarih:
05.09.2019
Saat:
13:00
Yer:
İİBF Salon No:117

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı:Muzaffer Emre OKŞAŞ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa FİŞNE
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Uluslararası Terörizm İle Mücadelede Türkiye’nin Rolü
Tarih:
05.09.2019
Saat:
16:00
Yer:
İİBF Salon No:117

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı:Said Bahadır SÜNETÇİOĞLU
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇINAR
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Hatıratlarda Türkiye’de Bürokrasi (1960-1980)
Tarih:
05.09.2019
Saat:
10:00
Yer:
İİBF Salon No:117

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı:Ayşe TUNÇ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇINAR
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Türkiye’de Anayasa Değişikliklerinin Siyasal Ortamı:1971-1973 Değişiklikleri Örneği
Tarih:
05.09.2019
Saat:
10:00
Yer:
İİBF Salon No:117

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Hatice ÖZ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Zelkif POLAT
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Hayat Tarih Mecmuası’ndaki Yansımasıyla Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı
Tarih:
05.09.2019
Saat:
12:00
Yer:
İİBF Salon No:117

 —————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Ahmet Cahit SARICALAR
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HATİPOĞLU
Anabilim/Bilim Dalı:
Kamu Yönetimi
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Disiplin İşlemlerinde Amaç Unsuru
Tarih:
05.09.2019
Saat:
14:00
Yer:
AKÜ Hukuk Fakültesi

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Gülcan ARAS
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Hintli Hacılar Arasındaki Kolera Salgını ve Alınan Tedbirler(1831-1911)
Tarih:
05.09.2019
Saat:
09:00
Yer:
SBE

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Gamze CEYLAN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürsoy ŞAHİN
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: II. Meşrutiyet’e Giden Süreçte Balkan Şehirlerinde Suç ve Asayiş: Selanik Örneği(1902-1908)
Tarih:
05.09.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: İbrahim Enes KALE
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer BORAN GÜNEYSU
Anabilim/Bilim Dalı:
Özel Hukuk
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Şirketler Hukukunda Çekişmesiz Yargı İşleri
Tarih:
05.09.2019
Saat:
11:00
Yer:
AKÜ Hukuk Fakültesi

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Yeliz GÖK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Hintli Müslüman Hacıların Hac İbadeti Boyunca Yaşadığı Sıkıntılar: Sirkat ve Osmanlı Devleti’nin Aldığı Önlemler
Tarih:
05.09.2019
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Yağmur AVŞAR
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Cihad CİHAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Türkler ve Moğollarda Şamanist İnanç Sisteminin Mukayesesi
Tarih:
05.09.2019
Saat:
11:00
Yer:
SBE

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Şeyma GÜLEÇ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Murad TİRYAKİOĞLU
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Bölgesel Kalkınmada Yenilikçi Yaklaşımlar:  Türkiye Örneği
Tarih:
03.09.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Onur KÖSE
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Eskişehir’in Sosyal Tarihi (1939-1945)
Tarih:
03.09.2019
Saat:
10:30
Yer:
FEF Bilim Cafe

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Ezgi ÇINAR
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ayşe ULUSOY TUNÇEL 
Anabilim/Bilim Dalı:
Türk Dili ve Edebiyatı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Engin Geçtan’ın Hayatı, Sanatı Eserlerinin İncelenmesi
Tarih:
03.09.2019
Saat:
13:30
Yer:
Fen-Edebiyat Fakültesi

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Gonca KARATEPE
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İNKAYA
Anabilim/Bilim Dalı:
 İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye Ekonomisi Analizi
Tarih:
02.09.2019
Saat:
14:00
Yer:
İİBF 117 Nolu Salon

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Enes KELEM
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ALTAY
Anabilim/Bilim Dalı:
 İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 2000 Yılı Sonrası Tarımsal Kredi ve Desteklemelerin, Hayvancılık Sektörü Üzerindeki Etkileri
Tarih:
02.09.2019
Saat:
16:00
Yer:
İİBF 117 Nolu Salon

—————————–

EYLÜL-2019

Tez Yazarı: Aysel ALİYEVA
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hatice YILMAZ
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İçsel Pazarlama Uygulamalarının Otel Çalışanlarının İç Girişimcilik Davranışları Üzerindeki Etkisi: Alanya Örneği
Tarih:
02.09.2019
Saat:
14:00
Yer:
AKÜ Turizm Fakültesi

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Fatmanur YILMAZ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sanal Kaytarma ve İşgören Verimliliği Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
28.08.2019
Saat:
13:30
Yer:
İİİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Süleyman PEKTAŞ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERKOL
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Yazma: Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesi Örneği
Tarih:
22.08.2019
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Tuğba YURDAKUL
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERKOL
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Argümantasyon Tabanlı Öğretimin 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ve Argümantasyon Becerileri Üzerine Etkisi
Tarih:
22.08.2019
Saat:
15:30
Yer:
Eğitim Fakültesi

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Murat ÇEVİK
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Murad TİRYAKİOĞLU 
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sanayi Politikalarının Dönüşümünde Yenilenebilir Enerjinin Rolü Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
21.08.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Deniz ULUIŞIK
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Özgür CENGİZ
Anabilim/Bilim Dalı:
Sanat ve Tasarım
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Geleneksel ve Fonksiyonel Seramik Formların Üretiminde 3 Boyutlu(3D) Yazıcıların Kullanımı
Tarih:
21.08.2019
Saat:
10:00
Yer:
GSF Resim Bölümü Toplantı Salonu

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Umut KILIÇ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Altan Fahri GÜLERCİ
Anasanat/Sanat Dalı:
Özel Hukuk
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Tüketici Kredilerinde Aynî Teminat Sorunu
Tarih:
20.08.2019
Saat:
11:30
Yer:
SBE

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Alp ÖZSÖKMEN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
Anasanat/Sanat Dalı:
Müzik 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Görme Engelli Öğrencisi Olan Konservatuvar Eğitimcilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşlerinin Betimlenmesi
Tarih:
20.08.2019
Saat:
10:00
Yer:
AKÜ Konservatuvarı

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Gonca Seren MUTLU
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf MİRİŞLİ
Anasanat/Sanat Dalı:
Müzik 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Royal Akademisi Sınav Aşamaları ve Bu Sınavların Piyano Öğrencilerinin Mesleki Seçimlerine Etkisi
Tarih:
20.08.2019
Saat:
13:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Beste Melis TURFAN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Sezgi Sevi KIRAN
Anasanat/Sanat Dalı: Müzik 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Müzik Uygulamalarının Multiple Skleroz Hastaları Üzerindeki Etkisi
Tarih:
20.08.2019
Saat:
14:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Halil Çağlar YILAYAZ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Harun CANSIZ
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Denizli Çardak ile Afyonkarahisar Dazkırı İlçelerindeki Mükelleflerin Vergi Algılarının ve Farklarının İncelenmesi
Tarih:19.08.2019
Saat:
11:00
Yer:
İİBF 117 Nolu Salon

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Hüseyin BÜBER
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Okan BOZYURT
Anabilim/Bilim Dalı:
Coğrafya
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Beyşehir Gölü Havzası’nın Doğal Ortam Koşulları ve Sorunları
Tarih:
08.08.2019
Saat:
11:00
Yer:
FEF Bilim Kahvesi 2. Kat

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Özge GÖREL
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Bekir SARIKAYA
Anabilim/Bilim Dalı:
Türk Dili ve Edebiyatı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Türk Lügatının “Dal” Maddesinin Transkripsiyonu ve İncelenmesi
Tarih:
07.08.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Kübra KAYA
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Serdar KARAOĞLU
Anabilim/Bilim Dalı:
Türk Dili ve Edebiyatı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Malatyalı İsmail’in Destan Adlı Eseri Üzerinde Metin-Dizin-İmla Çalışması
Tarih:
07.08.2019
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Oğuzhan ÇIRAK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
Coğrafya
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Babadağ (Denizli) Heyelan Afeti ve Coğrafi Etkileri
Tarih:
07.08.2019
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Semra BİÇER
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 9. Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Araştırma
Tarih:
07.08.2019
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Yılmaz ÜLGER
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yeterlilikleri İle Yaşadıkları Sorunlar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Tarih:
07.08.2019
Saat:
11:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Hafize DİKER
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi: Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi Örneği
Tarih:
06.08.2019
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Özlem BİÇİCİ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Eray EĞMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Üniversite Hazırlık Sınıfında Okuyan Öğrencilerin İngilizce Öğrenmeye Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki (Beykoz Üniversitesi Örneklemi)
Tarih:
06.08.2019
Saat:
15:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Özlem HAYLAZ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Fatma DORE
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Aristoteles’te Doğa ve Aile
Tarih:
05.08.2019
Saat:
14:00
Yer:
FEF Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Özlem HAYLAZ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Fatma DORE
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Aristoteles’te Doğa ve Aile
Tarih:
05.08.2019
Saat:
14:00
Yer:
FEF Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Hakan GÜNDOĞDU
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ceyda KÜKRER MUTLU
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Afyonkarahisar Sandıklı İlçesinde Mükelleflere Uygulanan Vergi Cezalarının Caydırıcılığı
Tarih:
05.08.2019
Saat:
09:30
Yer:
İİBF 117 Nolu Salon

—————————–

AĞUSTOS-2019

Tez Yazarı: Ali Rıza DUMAN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Nusret KOCA
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Tarih:
01.08.2019
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Serdar Ramazan KAHRAMAN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Kartal SOMUNCU  
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Yarı-Varyans Modeli İle Portföy Optimizasyonu: BİST 100 Endeksi Üzerinde Bir Uygulama
Tarih:
26.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
İİBF

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Ömür Aziz BÖLTEN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Çağhan ADAR
Anasanat/Sanat Dalı:
Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Refik Talat Alpman’ın Saz Eserlerinin Teknik Açıdan İncelenmesi
Tarih:
26.07.2019
Saat:
13:00
Yer:
GSF Konservatuvar Toplantı Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Gizem VERGİLİ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Bilişim Teknolojisi Firmalarının Değerlemesi: Sosyal Medya Ağları Uygulaması
Tarih:
26.07.2019
Saat:
14:30
Yer:
İİBF

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Mizgin ÖZÜŞ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi İlteriş YILDIRIM
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Bakıma Muhtaç Alzheimer Hastalarının Bakımını Üstlenen Hane Sakinlerinin Yaşadığı Zorlukları Üzerine Bir Araştırma: Akşehir İlçesi Örneği
Tarih:
25.07.2019
Saat:
15:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Yasemin TOP
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi İlteriş YILDIRIM
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Tüketim Kültüründe Medyanın Gösteriş Tüketimi Üzerine Etkisi
Tarih:
25.07.2019
Saat:
13:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Çiğdem SARCAN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK / Dr. Öğr. Üyesi İlteriş YILDIRIM
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sosyolojik Bir Olgu Olarak Otizmli Bireylere Sahip Ailelerin Yaşadıkları Sorunlar (Bulancak Örneği)
Tarih:
25.07.2019
Saat:
11:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Rıdvan DUMANLIDAĞ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet İle İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri İlişkisi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Tarih:
23.07.2019
Saat:
15:30
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Şerife YILDIZ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  (Afyonkarahisar İli Örneklemi)
Tarih:
23.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Abdullah DAİ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Murat PEKER
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programında Önerilen Ölçme Değerlendirme Araçlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri (Afyonkarahisar İl Örneklemi)
Tarih:
23.07.2019
Saat:
11:30
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Gülhan YAĞICI
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Murat PEKER
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinde Kavram Karikatürlerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarıya Etkileri
Tarih:
23.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Özge TİRAKİ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 5. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersi Kazanımlarına İlişkin Öz Yeterliliklerinin ve Akademik Başarılarının İncelenmesi
Tarih:
23.07.2019
Saat:
11:30
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Semra YAYLALI
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 7. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Kazanımlarına İlişkin Öz Yeterliliklerinin Çoklu Zeka Alanlarına Göre İncelenmesi
Tarih:
23.07.2019
Saat:
09:30
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Erdem GÜR
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
Coğrafya
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Dinar (Afyonkarahisar) ve Çevresinin Jeomorfolojisi
Tarih:
22.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Rabia ALTINTAŞ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Murat PEKER
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 2009, 2013 ve 2018 Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Tarih:
22.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Başak AYTAÇ AYAZ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN
Anasanat/Sanat Dalı:Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Özel Öğretim Kurumlarındaki Müzik Eğitiminin Değerlendirilmesi (Antalya İli Örneği)
Tarih:
22.07.2019
Saat:
13:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Aliye AK
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇINAR 
Anabilim/Bilim Dalı:
Kamu Yönetimi
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de İdam Cezası Tartışmaları (1999-2017)
Tarih:
19.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Büşra Yeşim ALTINTAŞ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ethem Kadri PEKTAŞ
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Türkiye’de 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Olağanüstü Hal Uygulamalarının İncelenmesi (21 Temmuz 2016-19 Ocak 2017)
Tarih:
19.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Berna KAÇAR
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi H. Gonca DİLER
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Türkiye’de Parasal  Aktarım Mekanizmasının Faiz Kanalı İşleyişinin Ekonometrik Analizi
Tarih:
19.07.2019
Saat:
09:30
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Özlem KARAKAYA
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi H. Gonca DİLER
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İşlem Tutarı Bazında Kredi Kartı Kullanımının Enflasyon ile İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Tarih:
19.07.2019
Saat:
11:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Muhammed Fazıl TÜZEL
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ALTAY
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Davranışsal İktisat Perspektifinden Enflasyonist Ortamda Tüketici Davranışlarının İncelenmesi
Tarih:
19.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Nafia Kübra ÖZSOY
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ALTAY
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Elektronik Ticaret Uygulamalarının Türkiye Ekonomisine Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Tarih:
19.07.2019
Saat:
16:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Çağdaş CİNGÖZ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Celal DEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
Türkçe Eğitimi 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Gülten DAYIOĞLU’nun Hikâye ve Romanları İle Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerine Kelime Öğretimi: Kahramanmaraş Elbistan Örneği
Tarih:
18.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Zeynep DİLEKLİ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayhan KOYUNCU
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Dindar Gençlerin Aile Algısı Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Afyonkarahisar İli Örneği
Tarih:
17.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
FEF Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Aslı AKTAŞ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR  
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Ağ Dışsallıklarının Kamu Maliyesi Açısından Önemi
Tarih:
16.07.2019
Saat:
11:00
Yer:
İBF 117 Nolu Salon

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Hüseyin GÜRBÜZ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Serbest Meslek Erbabının Vergi Algısı: Ege Bölgesi Örneği
Tarih:
16.07.2019
Saat:
13:00
Yer:
İBF 117 Nolu Salon

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Şerife SEZER
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mahmut MASCA
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Türkiye İmalat Sanayinde Endüstri-İçi Ticareti Etkileyen Faktörler Üzerine Ampirik Bir İnceleme
Tarih:
16.07.2019
Saat:
11:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Alpaslan IŞIK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mahmut MASCA
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Spor Salonlarının Ekonomik Performanslarının TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması
Tarih:
16.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Gökçen GÜNEK GÖRGÖZ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Alper BAŞER
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Gedik Ahmed Paşa’nın Hayatı ve Eserleri (Ö.1482)
Tarih:
12.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Mahmut BEYRET
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Feridun GÜVEN
Anabilim/Bilim Dalı:
Türk Dili ve Edebiyatı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Mehmet Emin Sabrî Divanının Tahlili
Tarih:
12.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Musa SARITEPE
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY
Anabilim/Bilim Dalı:
Türk Dili ve Edebiyatı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Taşlıcalı Yahya’nın 30 Gazelinin (1-30) Şerhi
Tarih:
12.07.2019
Saat:
11:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Abdullatif Emre NAVGASIN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Mehmet SARI
Anabilim/Bilim Dalı:
Türk Dili ve Edebiyatı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Vusûlî’nin 50 Gazelinin (51-100) Şerhi
Tarih:
12.07.2019
Saat:
09:00
Yer:
SBE

—————————-

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Zeynep KILIÇ AKBIYIK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Şaban ORTAK
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Üniversiteye Girişte Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tercih Nedenleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Tarih:
12.07.2019
Saat:
15:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: İpek TEZCAN BODUR
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Ali AVAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Yeşil Göz Boyama Sonucunda Oluşan Şüpheciliğin Turistlerin Davranışsal Niyetlerine Etkisi
Tarih:
12.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Çağrı YİĞİT
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Nusret KOCA
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenci Tasarımlı Dergilerin Akademik Başarıya ve Derse Olan Tutuma Etkisi
Tarih:
11.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Feride YAZICI
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Tanzimat Sonrası Sultanönü Sancağı’nda Göç ve İskân (1839-1918)
Tarih:
11.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Ömer GÖKPUNAR
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Nusret KOCA
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Küreselleşmenin 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansıması
Tarih:
11.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Sıtkı SARA
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
Anabilim/Bilim Dalı:
 Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 597 Numaralı Karahisar-ı Sahib Şer‘iyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (H. 1284-1285/ M. 1867-1868)
Tarih:
11.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Büşra KAYAR
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
Anabilim/Bilim Dalı:
 Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 507 Numaralı Karahisâr-ı Sâhib Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
Tarih:
09.07.2019
Saat:
15:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Sedef UYSAL
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
Anabilim/Bilim Dalı:
 Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: 506 Numaralı Karahisâr-ı Sâhib Şer’iyye Sicili: Transkripsiyon ve Değerlendirme
Tarih:
09.07.2019
Saat:
13:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Çağdaş KORKMAZ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Nil DUBAN
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Yaşam ve 21. Yüzyıl Öğreten Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki
Tarih:
09.07.2019
Saat:
13:30
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Filiz KILIÇ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Nil DUBAN
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:4. Sınıflarda Tasarım Temelli Fen Eğitimi Uygulamaları
Tarih:
09.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı::Recep BOZKURT
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayhan KOYUNCU
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Madde Bağımlılığının Demografik Özelliklerle Olan İlişkisi: Adana/Seyhan Örneği
Tarih:
08.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Şenay YAVAŞ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Tuğba SELANİK AY
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Gezi Bloglarının İlkokul Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Bağlamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Tarih:
08.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Cansu ÇAĞLAR
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Aile Sosyolojisi Bakış Açısıyla Yeni Medya ve Siber Uzantılarının Analizi
Tarih:
08.07.2019
Saat:
15:00
Yer:
FEF Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Nefise DURGUT ÇAY
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Şaban ORTAK
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çalışma Kitapları Kullanımına Dair Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar İli Örneği
Tarih:
08.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Özge KANIK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı

Düzey: Yüksek Lisans
Tezin Adı: İş Özelliklerinin Sanal Kaytarmaya Etkisi: Kamu Hastanelerinde Bir Araştırma
Tarih:
05.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Fazlı ARPAÖZÜ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Koray GÜRPINAR
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Hizmet Sektöründe Sosyal Medya Uygulamalarının Müşteri İlişkileri Yönetimine Etkisi: Konya İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma
Tarih:
05.07.2019
Saat:
14:30
Yer:
SBE veya İİBF

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Mehmet Sinan ŞENEL
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Entelektüel Sermayenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Eskişehirdeki Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma
Tarih:
05.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Ahmet YÖRÜK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
Anasanat/Sanat Dalı: Müzik 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Viyola Eğitimcilerinin Öğrenme Sürecine Etkin Katılım Sağlamaya Yönelik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
05.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
GSF Konservatuvar

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Dilber ÖZCAN TOPALOĞLU
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Alparslan ÖZMEN
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Türkiye’ de Bankaların 2011 Ekonomik Krizi Sonrasında Değişen Pazarlama Uygulamaları: Ziraat Bankası Bireysel Kredi Müşterileri Üzerine Bir Analiz
Tarih
05.07.2019
Saat:
13:00
Yer:
İİBF

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Elif Ece YALIN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Berfu İLTER
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Hedonik Tüketim Davranışlarında Sosyal Medyanın Rolü: Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
04.07.2019
Saat:
16:00
Yer:
İİBF 218 No’ lu Salon

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Eren ERGÜN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖCAL
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Örgütlerde İş Yaşam Dengesi ile Esnek Çalışma Sistemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Afyonkarahisar İli Örneği
Tarih:
04.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Ahmet Gençay DAĞLI
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Koray GÜRPINAR
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerine göre Kariyer Planlaması: AKÜ Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Tarih:
04.07.2019
Saat:
11:00
Yer:
İİBF

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Bilal BULUT
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Naciye GÖKÇE
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Muhasebe Meslek Mensuplarının Web Tabanlı Muhasebe Sistemleri Hakkında Bilgi ve Yatkınlıklarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği
Tarih:
04.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Yeterlik Adayı:Safa ACAR
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
04.07.2019
Saat:
09:00/11:30
Yer:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Yeterlik Adayı: Ahmet SARNIÇ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
04.07.2019
Saat:
09: 00/13:30
Yer:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Yeterlik Adayı:Emine AĞTAŞ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI 
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
04.07.2019   
Saat:
10: 00/14: 00
Yer:
İİBF

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı: Fatma DEMİR
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Naciye GÖKÇE
Anabilim/Bilim Dalı:
 İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar, Koşullu Varlıklar Standardının İncelenmesi ve Bir Örnek Olay Çalışması
Tarih:
04.07.2019
Saat:
11:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Yeterlik Adayı:Zeynep Bahar BARUT
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA 
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
04.07.2019
Saat:
11:00
Yer:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Ömer Ali SARIKAYA
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkındaki Farkındalıkları
Tarih:
03.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Mustafa TANRIVERDİ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza KAYMAZ
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İşletmelerde Nakit Yönetimi ve Nakit Dönüşüm Süresinin İşletme Kârlılıkları Üzerindeki Etkisi: BİST’ te Bir Uygulama
Tarih:
03.07.2019
Saat:
11:00
Yer:
İİBF

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Serap ANLAR
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi  Koray GÜRPINAR
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Örgütsel Adalet İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Banka Çalışanları Bağlamında İncelenmesi: KKTC Örneği
Tarih:
03.07.2019
Saat:
14:00
Yer:
İİBF

—————————–

TEMMUZ-2019

Tez Yazarı:Oğuz Kağan Ahmet KAYA
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Sosyal Medyada Vergi Algısı Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
01.07.2019
Saat:
10:00
Yer:
İİBF 117 No’ lu Salon


HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Ayşe ACIR
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ersin KIVRAK 
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İlköğretim 3. Sınıf Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 2013 Yılı Fen Bilimleri Programlarının Uygulanmasıyla İlgili Görüş Ve Değerlendirmeleri: Konya İli Örneği
Tarih:
28.06.2019 
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Zeynep ÇILDIR
Tez Danışmanı:Dr. Öğr. Üyesi Alparslan ÖZMEN
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Deneyimsel Markalamada Banka Marka Sloganlarının Tüketici Algısı Üzerine Etkisi: Denizli İli Örneği
Tarih:
28.06.2019
Saat:
14:00
Yer:
İİBF

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Ümmügülsüm ALUÇ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Murat ÖZŞAHİN
Anabilim/Bilim Dalı:
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Tatar ve Başkurt Destanlarında Kadın Tipolojisi
Tarih:
28.06.2019
Saat:
13:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Lütfiye POSTALCI
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Fatma KAFALI YILMAZ
Anabilim/Bilim Dalı:
Coğrafya
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Kumalar Çayı (Dinar) Havzasının Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
Tarih:
28.06.2019
Saat:
10:00
Yer:
FEF Bilim Kafe Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Emrah Ender ARZUMAN
Tez Danışmanı:
Prof.Dr.Emel Funda TÜRKMEN
Anasanat/Sanat Dalı:Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Türkiye Polifonik Korolar Şenliğinin Seslendirilen Eserler Açısından Değerlendirilmesi
Tarih:
28.06.2019
Saat:
13:00
Yer:
Devlet Konservatuvarı

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Erhan ÇETKİN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ersin KIVRAK 
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 
Tarih:
28.06.2019 
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Zeliha Gamze KOCAKUŞ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Alparslan ÖZMEN  
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Z Kuşağının Marka Bağlılığında Aşk Markalarının Rolü: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma
Tarih:28.06.2019 
Saat:
11:00
Yer:
İİBF

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Mahir DEMİR
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ahmet BAYTOK 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Örgütsel Sessizliğin Örgüt Sağlığına Etkisi: Afyonkarahisar’daki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
28.06.2019 
Saat:
10:00
Yer:
Turizm Fakültesi

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Hatice DİKMEN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Ali AVAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Hizmet Ortamı Unsurlarının Hizmet Karşılaşmasına Etkileri: Otel İşletmeleri Örneği
Tarih:
28.06.2019   
Saat:
14:00
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Egemen SERİN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Celal DEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
Türkçe Eğitimi
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:12-15 Yaş Grubu Çocuklarına Ana Dili Öğretiminde Türkiye ve İngiltere’nin Karşılaştırılması
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Kayhan METİN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Nuri KARA
Anabilim/Bilim Dalı:
Sanat ve Tasarım
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Şematik Dönemdeki Çocukların Sanatsal Gelişiminde Çok Alanlı Sanat Eğitiminin Yeri
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
15:00
Yer:
GSF 113 Nolu Salon

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Eda YILDIZ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÜNSAL
Anabilim/Bilim Dalı:
 Sanat ve Tasarım
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:1990’lı Yıllarda Türk Resim Sanatında Yeni Eğilimler
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
10:00
Yer:
GSF 113 Nolu Salon

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Ozan Emre AYTEMİR
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Abdulkerim ÇALIŞKAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Kalkınma Ajanslarının Bölge Planı Hazırlamada Kullandıkları SWOT Analizinin Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Öneri: PESTEL Analizi
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
11:00
Yer:
İİBF

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Recep BABACANOĞLU
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Cem GÖKCE  
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Enerji Arz Güvenliğinin Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
10:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Dilek PEKMEZCİ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra TÖRE BAŞAT
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Turizm İşletmelerindeki Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve İş Performansları Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
16:00
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Yeterlik Adayı: Ali BALKI
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Abdülkerim ÇALIŞKAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
09:00/13:00
Yer:
İİBF 117  Nolu Seminer

—————————–

HAZİRAN-2019

Yeterlik Adayı: Rabia Tuğba EĞMİR
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
09:00/15:30
Yer:
İİBF 117  Nolu Seminer

—————————–

HAZİRAN-2019

Yeterlik Adayı: Erhan ÇELİK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
27.06.2019 
Saat
:09:00/15:00
Yer:
İİBF 117 Nolu Seminer

—————————–

HAZİRAN-2019

Yeterlik Adayı: Pınar Bengi KAYA
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
09:00/14:30
Yer:
İİBF 117 Nolu Seminer

—————————–

HAZİRAN-2019

Yeterlik Adayı: Merve MALAK
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR
Anabilim/Bilim Dalı:
Maliye
Düzey:
Doktora

Tezin Adı: Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
09:00/13:30
Yer:
İİBF 117 Nolu Seminer

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Nebi ÇELİK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Ecowas Ülkeleri Örneği
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Veysel KAS
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR  
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Muhasebede Hata ve Hilelerin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar ve Yöntemler: Afyon’da Hizmet Sektörü Üzerine Faaliyet Gösteren İşletme Örneği
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
11:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Kevser UÇ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Bir Analizi: Türkiye Örneği
Tarih:
27.06.2019 
Saat:
10:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:İbrahim YURTBAHAR
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Termal Turizm Destinasyonu Olarak Afyonkarahisar’ın Marka Kişiliği
Tarih:
27.06.2019     
Saat:
14:00
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Firdevs GÜLEÇ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Salih PAŞA 
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Sermaye Yeterlikleri ile Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Siirt İli Örneklemi
Tarih:
27.06.2019   
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Esra BÜLTE SELÇUK
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Nuri KARA
Anabilim/Bilim Dalı:
 Sanat ve Tasarım
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Teknolojik Dönüşümlerin Günümüz Özgün Baskı Sanatına Etkileri ve Dijital Baskının Çağdaş Sanattaki Yeri
Tarih:
26.06.2019
Saat:
14:00
Yer:
GSF 113 Nolu Salon

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Keziban AYDEMİR
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ    
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Amasya Sürgünleri (1900-1922)
Tarih:
26.06.2019
Saat:
14:00
Yer:
FEF Bilim Kafe Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Pınar KOÇAK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ 
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Harrison Gray Otis Dwight ve Osmanlı Devleti’nde Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri (1830-1862)
Tarih:
26.06.2019
Saat:
11:00
Yer:
FEF Bilim Kafe Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Aysel KÖMÜRCÜ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Selim KAYA
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Hitit Krallığı’nda Veba Salgını ve Etkileri (MÖ. II. Binyılın İlk Yarısı)
Tarih:
26.06.2019
Saat:
11:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Hesna KESEN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERKOL
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Feminist Teori ve Annelik: Feminist Politika (2009-2015) ve Amargi Dergilerinde (2006-2015) Annelik Olgusu
Tarih:
26.06.2019
Saat:
12:00
Yer:
FEF Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Elif TEKDOĞAN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERKOL
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Necip Fazıl Kısakürek’in Eserlerinde İdeal Gençlik Modeli
Tarih:
26.06.2019
Saat:
09:00
Yer:
Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Meryem Ülkü YOZCU
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Şaban ORTAK  
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Çevre Olanaklarından Yararlanabilme Düzeyleri: Tarsus İlçesi Örneği
Tarih:
25.06.2019
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Gözde AYKUT
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Küreselleşme Sürecinde Değişen Din Algısı Üzerine Bir İnceleme: İstanbul Nişantaşı ve Sultanbeyli Örnekleri
Tarih:
25.06.2019
Saat:
16:00
Yer:
FEF Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Fatih KARACA
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Esra Gül YILMAZ 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Ortaöğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Gören Öğrencilerin Alan Seçimleri İle Mesleki Olgunluk Düzeyleri ve Aile Tutumları Arasındaki İlişki: Afyonkarahisar ve Antalya Örneği
Tarih:
25.06.2019
Saat:
10:00
Yer:
Turizm Fakültesi

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Sinem Selda ÜNAL
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hatice YILMAZ  
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Denizli’nin Bir Destinasyon Olarak Pazarlanmasında Termal Turizm Kaynaklarının Bilinirliği: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Tarih:
25.06.2019   
Saat:
14:00
Yer:
Turizm Fakültesi

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Şule VATAN ÖLMEZ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Şaban ORTAK
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İslamiyet Öncesi Türk Tarihi İle İlgili Konuların Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarına Yansımaları (1924-2017)
Tarih:
25.06.2019   
Saat:
11:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Ayşe Betül DOĞRUEL
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Fatih KARAKUŞ 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Oran ve Orantı Konusuna İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Tarih:
25.06.2019   
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Gülsevil MECEK
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza KAYMAZ  
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:KOBİ’lerin Kullandıkları Finansal Yönetim Teknikleri ve Finansal Sorunları: Afyonkarahisar Örneği
Tarih:
25.06.2019 
Saat:
11:30
Yer:
İİBF Belentepe Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Sibel YILMAZ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU
Anabilim/Bilim Dalı:
Sanat ve Tasarım
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Afyonkarahisar Yerel Kültürünün Kolaj Tekniğiyle Anlatımı (1930-1960)
Tarih:
24.06.2019 
Saat:
13:30
Yer:
Enformatik Bölümü Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Mustafa KÖSE
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU
Anabilim/Bilim Dalı:
Sanat ve Tasarım
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Taşpınar Dergisine Göre Afyonkarahisar’da Sanat Olgusu (1932-1959)
Tarih:
24.06.2019 
Saat:
15:30
Yer:
Enformatik Bölümü Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Sevim SUNAR
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Nuri KARA  
Anabilim/Bilim Dalı:
Sanat ve Tasarım
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Yeni Dışavurumculuğun 1970 Sonrası Türk Resim Sanatına Etkisi
Tarih:
24.06.2019 
Saat:
14:00
Yer:
GSF 113 Nolu Toplantı Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Ali Nazmi DANDİN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERKOL
Anabilim/Bilim Dalı:
Sosyoloji
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Bilişimin Kriminal Etkisi
Tarih:
24.06.2019 
Saat:
14:00
Yer:
Sosyoloji Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Ayşe ŞAHİN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. İjlal OCAK 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Reggio Emilia Yaklaşımı Temelli Fen ve Doğa Etkinliklerinin Uygulanması: Bir Eylem Araştırması
Tarih:
24.06.2019 
Saat:
09:30
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Mehmet ÇAN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İngilizce Dersinde Web 2.0 Araçlarının Kullanımının Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
Tarih:
24.06.2019  
Saat:
16:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Soner KARATAŞ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi:  Veri Madenciliği Çalışması (Afyonkarahisar Örneklemi)
Tarih:
24.06.2019    
Saat:
14:30
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Nuriye Berna AYDIN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Emine BARIN
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İşyerindeki Güvenlik İklimi Algısının Psikososyal Risk Faktörleri Üzerindeki Etkisi: Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Çalışan Özel Güvenlik Görevlileri Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
21.06.2019
Saat:
10:00
Yer:
İİBF

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Yusuf DERİN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÖCAL  
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Örgüt Kültürü ve Stratejik Liderlik Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
Tarih:
21.06.2019
Saat:
10:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Turgut TÜRKOĞLU
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Elbeyi PELİT 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynaklarının Turizm Çekiciliği Kapsamında Değerlendirilmesi: Türk Kâğıt Süsleme(Ebru) Sanatı Örneği
Tarih:
21.06.2019
Saat:
09:30
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Ahmet AYDIN
Tez Danışmanı:
Doç.Dr.Mehmet GÜNEŞ
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:629 No’lu Afyonkarahisar Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (1898-1899)
Tarih:
20.06.2019
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Gonca TOPBAŞ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Celal DEMİR  
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tarih:
20.06.2019
Saat:
16:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Yeterlik Adayı:Esra KATIRCIOĞLU
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Elbeyi PELİT 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
20.06.2019/21.06.2019 
Saat:
10:00/15:00
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Yeterlik Adayı:Faruk GÖKÇE
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Elbeyi PELİT 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
20.06.2019/21.06.2019                   
Saat:
10:00/13:00
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Yeterlik Adayı:Ahmet ÇETİN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
20.06.2019/21.06.2019   
Saat:
10:00/11:00
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu 

—————————–

HAZİRAN-2019

Yeterlik Adayı:Mehmet BOYRAZ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ahmet BAYTOK 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
20.06.2019/21.06.2019     
Saat:
10:00/17:00
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Merve EROL
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Cem GÖKÇE 
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Tasarruf Açığı ve Enerji Açığının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Analizi
Tarih:
20.06.2019 
Saat:
10:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Betül Rabia SAKAR
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Abdullah KESKİN 
Anabilim/Bilim Dalı:
İktisat
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Türkiye’de Banka Kredilerinin Yapısı ve Bazı Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkileri: 2000-2012 Dönem Analizi
Tarih:
20.06.2019   
Saat:
14:00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Mürvet ŞENTÜRK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL 
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Müze Kullanımına İlişkin Görüşleri: Manisa İli Örneği
Tarih:
20.06.2019  
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Yasemin ALAKAŞ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL 
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Tarih:
20.06.2019    
Saat:
16:00
Yer:
Eğitim Fakültesi

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Faruk YETER
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Çocuk Dergilerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerler Açısından İncelenmesi
Tarih:20.06.2019    
Saat:
10:30
Yer:
Eğitim Fakültesi

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Hatice ALBAYRAK
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikler Ders Kitaplarında Yer Alan Çocuk Oyunlarının Değerler Açısından İncelenmesi
Tarih:
20.06.2019 
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi

—————————–

HAZİRAN-2019

Yeterlik Adayı:M. Esat BOLAT
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HATİPOĞLU 
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
19.06.2019
Saat:
09:00/12:30
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Özlem Birsen MEMİŞ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Zelkif POLAT
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:28 Şubat Sürecinin Yükseköğretimdeki Yansımaları
Tarih:
19.06.2019
Saat:
16:30
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Yeterlik Adayı:Arda GÖBEL
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa FİŞNE 
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
19.06.2019
Saat:
09:00/10:30
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Yeterlik Adayı:Gözde SEREZLİ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Tuğrul KANDEMİR 
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih:
19.06.2019   
Saat:
10:00
Yer:
İİBF

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Feyza Nur DEMİREL
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa FİŞNE 
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Çin Halk Cumhuriyet’inde Milliyetçilik Anlayışının Dış Politika Üzerindeki Etkileri
Tarih:19.06.2019 
Saat:
15:30
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Özhan TURHANLI
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa FİŞNE 
Anabilim/Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Türk Siyasal Hayatındaki Gelişmelerin Politik Mizaha Yansıması: Akbaba Dergisi Örneği (1922-1977)
Tarih:
19.06.2019   
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Fatma GÜLEÇ ISLAK
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. İjlal OCAK 
Anabilim/Bilim Dalı:
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Canlılık İle İlgili Kavramları Algılama Düzeylerinin Çizim Tekniği İle Belirlenmesi
Tarih:
18.06.2019
Saat:
10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Kerem İÇEL
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. İjlal OCAK 
Anabilim/Bilim Dalı:
Temel Eğitim 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Disiplinli Zihin Özellikleri ve STEM Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Tarih:
18.06.2019
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Hilal ÖZBEY
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Lise Öğrencilerinde Beden Algısı ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Akşehir İlçesi Örneklemi)
Tarih:
17.06.2019 
Saat:
13:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Sınıf

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Başak NAKİLCİOĞLU
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Şerife Ebru OKUYUCU 
Anabilim/Bilim Dalı:
Sanat ve Tasarım 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Devlet Tiyatrosu Sahne Dekorunda Resim Unsurları Bağlamında Gerçekleştirme Yöntemi (1980-2010)
Tarih:
17.06.2019  
Saat:
14:00
Yer:
GSF

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Hilal KOÇ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TUTUŞ 
Anasanat/Sanat Dalı:  Müzik 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Eskişehir Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu Örnekleminde Amatör Koroların Toplumsal İşlevleri
Tarih:
17.06.2019 
Saat:
16:00
Yer:
Devlet Konservatuvarı

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Nazlı Asena BERKÖRS
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Nadejda ÖZAKDAĞ 
Anabilim/Bilim Dalı:
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Gagavuz Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde Basit Fiillerin Anlam Açısından Karşılaştırılması
Tarih:
17.06.2019  
Saat:
13:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Özlem OYMAN ÖZORAK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN 
Anasanat/Sanat Dalı:Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Çocuk Şarkılarının Otizmli Çocuklardaki Konuşma Problemlerine Etkileri
Tarih:
17.06.2019  
Saat:
13:30
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Necati BAŞDAĞ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Turan AKKOYUN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İsmail HIZAL’ın Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme (1933-2009)
Tarih:
17.06.2019  
Saat:
09:00       
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Arife CİBİL YILDIRIM
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Turan AKKOYUN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Balkanlar’dan Eskişehir’e Göç Hareketleri ve Türkiye’nin İskan Politikaları Üzerine Bir Araştırma (1908-2008)
Tarih:
17.06.2019       
Saat:
14:00    
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Ahmet Faruk SAVRAN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Nadejda ÖZAKDAĞ 
Anabilim/Bilim Dalı:
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Gagavuz Türkçesinde Sıfatlar
Tarih:
17.06.2019  
Saat:
11:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Fehmi ÖZKAN
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Mustafa SANDIKCI 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Gastronomik Kimlik Oluşturmada Coğrafi İşaretli Ürünlerin Etkisi: Afyonkarahisar Örneği
Tarih:
14.06.2019   
Saat:
14:00
Yer:
Turizm Fakültesi

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Nazmiye ÇİFTÇİ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Asuman PEKYAMAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Tören Yemeklerinin Bilinirliği Üzerine Kuşaklar Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Afyonkarahisar İli Örneği
Tarih:
14.06.2019  
Saat:
10:00
Yer:
Turizm Fakültesi

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Gülsüm BAĞCIOĞLU
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İlkokul Dördüncü Sınıf Türkçe Öğretim Programının CIPP Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi
Tarih:
14.06.2019  
Saat:
09:30
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Gizemnur POYRAZ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Gürbüz OCAK 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:5. Sınıf Matematik Programının Çoklu Verilere Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İl Örneklemi)
Tarih:
14.06.2019   
Saat:
14:30
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Aysel GÜZEL
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kahraman MUTLU 
Anabilim/Bilim Dalı:
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Er Töştük Destanı’nın Bağlam ve Eşdizim Sözlüğü
Tarih:
14.06.2019   
Saat:
10:00
Yer:
 SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Fatma ERSÖZ
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Türkçe Eğitimi 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Yavuz BAHADIROĞLU’nun Çocuk Kitaplarının Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Temalar Yönünden İncelenmesi
Tarih:
14.06.2019    
Saat:
14:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Halil YEMENİCİ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Bayram ÇETİNKAYA 
Anabilim/Bilim Dalı:
Türkçe Eğitimi 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Kaygıları Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
14.06.2019 
Saat:
12:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Şükrü ÖZAY 
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Türkçe Eğitimi 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Çocuk Edebiyatı Açısından Ülker Köksal’ın Öykü ve Romanlarında Değerler Eğitimi
Tarih:
14.06.2019
Saat:
09:00
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Sadık Can SEVEN
Tez Danışmanı:
Doç. Servet YAŞAR 
Anasanat/Sanat Dalı:Müzik 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Manisa İli Demirci İlçesi Mahmutlar Mahallesi Halk Kültüründe Müzik Unsurları
Tarih:
14.06.2019   
Saat:
14:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Hanife GÜLNAZ
Tez Danışmanı:
Doç. Servet YAŞAR 
Anasanat/Sanat Dalı:Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Tekke Köyü Halk Kültüründe Müzik Pratikleri
Tarih:
14.06.2019     
Saat:
10:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Öznur BARİN
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Türkçe Eğitimi 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Üzeyir Gündüz’ün Çocuk Kitaplarındaki Eğitsel Değerler ve Türkçe Eğitimine Katkıları
Tarih:
14.06.2019
Saat:
10:30
Yer:
SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Aslı YILDIRIM
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Sezgi Sevi KIRAN 
Anasanat/Sanat Dalı: Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Viola D’amore”un Yapım Süreci ve Geleneksel Türk Müziği Topluluklarında Kullanımı
Tarih:
13.06.2019 
Saat:
15:30
Yer:
Devlet Konservatuvarı Seminer Odası

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Kemal ALEVLİ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Aydın ATALAY 
Anasanat/Sanat Dalı:Müzik 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Mutlu Torun’un Şehnaz Mevlevi Ayininin Usül, Makam ve Geçgi Açısından Tahlili
Tarih:
13.06.2019
Saat:
14:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Sakine KIYMIK
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ahmet KARAMAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Uygur Halk Koşaklarında Söz Varlığı
Tarih:
13.06.2019     
Saat:
15:30
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Cansu UKŞAL
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ahmet KARAMAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Uygur Halk Şarkılarında Söz Varlığı
Tarih:
13.06.2019
Saat:
13:30
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Tuğba KAVAKLI
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Türkçe Eğitimi 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Mavisel YENER’in Masal Kitaplarının Değerler Eğitimi ve Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılabilirlik Açısından İncelenmesi
Tarih:
13.06.2019     
Saat:
10:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Nazlı AKIN(IŞIK)
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Bayram ÇETİNKAYA 
Anabilim/Bilim Dalı:
Türkçe Eğitimi 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Tanımlama Biçiminin Öğrencilerde Sözcüğün Kullanımına Etkisi: Afyonkarahisar İl Merkezi Örneği
Tarih:
13.06.2019     
Saat:
15:30
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Hatice GÖKSU
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının Akademik Başarı ile İlişkisinin İncelenmesi
Tarih:13.06.2019          
Saat:
15:30 
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 114 Nolu Sınıf

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Sema MAZILI
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Öz-denetim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih:
13.06.2019      
Saat:
14:00    
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 114 Nolu Sınıf

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Ezginur KÜÇÜKDÜRÜM
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN 
Anasanat/Sanat Dalı:Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Kültürel Değişim Açısından Boşnak Müzik Kültürü: Kütahya Örneklemi
Tarih:
13.06.2019  
Saat:
16:00   
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Gaye KURT
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Lise Öğrencilerinde İnsani Değerler ve Siber Zorbalık İlişkisinin İncelenmesi (Kocaeli İli Örneklemi)
Tarih:
13.06.2019     
Saat:
11:00     
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 114 Nolu Sınıf

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Seval ARAS
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etmenlerle İlişkisinin İncelenmesi (Bursa İli Örneklemi)
Tarih:
13.06.2019    
Saat:
09:30  
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi,Eğitim Fakültesi 114 Nolu Sınıf

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Kadir BAL
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin TÜRKOĞLU 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:İlkokul ve Ortaokul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının Sergilenmesine İlişkin Görüşleri (İstanbul İli Örneği)
Tarih:
12.06.2019  
Saat:
14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Fatma ÖZÇELİK
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin TÜKOĞLU 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişki
Tarih:
12.06.2019  
Saat:
11:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Rıfat BELTEKİN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Çağhan ADAR 
Anasanat/Sanat Dalı: Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Özel Okul Yöneticilerinin Müzik Öğretmenlerinden Beklentilerinin İncelenmesi
Tarih:
12.06.2019  
Saat:
13:00
Yer:
Devlet Konservatuvar Toplantı Salonu

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Ahmet BOGA
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Cantürk KAYAHAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Hastanelerin Teknik Performans Ölçümünde Veri Zarflama Analizi ve Türkiye Örneği
Tarih:
12.06.2019  
Saat:
10:00 
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Mehmet ÇALIŞ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hicret Tevhide ÇÖL 
Anasanat/Sanat Dalı:Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Yusuf Mirişli’nin Hocalı Soykırımı İçin Bestelediği Senfonik Şiir “613” Eseri’nin İncelenmesi
Tarih:
12.06.2019   
Saat:
14:00 
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar-Seminer Odası

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Gurbet ÇETİNKAYA TINAS
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Fikret YAMAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlam Bilim Dalı  
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Promosyon Faaliyetlerinin Satın Alma Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Afyonkarahisar İli Örneği
Tarih:
11.06.2019  
Saat:
14:00
Yer:
İİBF 112 Nolu Salon

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Ali AKTAŞ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Jale GÜLGEN BÖRKLÜ 
Anabilim/Bilim Dalı:
Türk Dili ve Edebiyatı 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Necati Cumalı’nın Hikayelerinde Toplumcu Gerçekçilik
Tarih:
10.06.2019   
Saat:
13:00
Yer:
216 No’lu Salon

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Betül AYTEKİN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Jale GÜLGEN BÖRKLÜ 
Anabilim/Bilim Dalı:
Türk Dili ve Edebiyatı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Tanzimat, Ara Nesil ve Servet-i Fünun Edebiyatında Verem
Tarih:
10.06.2019  
Saat:
11:00
Yer:
216 No’lu Salon

—————————–

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Abdullah ÇAKMAK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih 
Düzey:
Doktora

Tezin Adı:XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kudüs Müslümanlarının Sosyo-Kültürel Hayatı
Tarih:
10.06.2019  
Saat:
14:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE


MAYIS-2019

Tez Yazarı:Nilüfer YÜCEDAĞ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Sabri ÇELİK
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Etik İklimin Örgütsel Yaratıcılığa Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
Tarih:31.05.2019             
Saat:
13:00 
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi Z-23 Nolu Salon

—————————–

MAYIS-2019

Tez Yazarı:Kübra DAĞLI
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Özcan ZORLU
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Otel İşletmelerinde İşgörenlere Sağlanan Çalışma Haklarının Örgütsel Güven İklimi Algısı Üzerine Etkisi: Kuşadası Örneği
Tarih:
31.05.2019 
Saat:
11:00    
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi Z-23 Nolu Salon

—————————–

MAYIS-2019

Tez Yazarı:Taylan AKYÜZ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf MİRİŞLİ 
Anasanat/Sanat Dalı:Müzik 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Devlet Konservatuvarlarının Lisans Düzeyinde Verilmekte Olan Mey Öğretimi İçin Bir Müfredat Önerisi
Tarih:
31.05.2019   
Saat:
14:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

—————————–

MAYIS-2019

Tez Yazarı:Suat DANDİNOĞLU
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Çağhan ADAR
Anasanat/Sanat Dalı:
Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Türkiye’de Müzik Müzeciliği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi Envanteri Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
31.05.2019   
Saat:
13:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

—————————–

MAYIS-2019

Tez Yazarı:Ümit GÜRMAN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
Anasanat/Sanat Dalı:
Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Arduino İle Müzik Eğitiminde Materyal Geliştirme

Tarih:31.05.2019   
Saat:
15:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

—————————–

MAYIS-2019

Tez Yazarı:Alp YURDAKUL
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra TÖRE BAŞAT 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı:Tarihi Ticaret Rotalarının Alternatif Turizm Faaliyetleri Kapsamında Turistik Değere Dönüştürülmesi: Kral Yolu-Frig Vadisi’ne Yönelik Bir Araştırma
Tarih:
30.05.2019  
Saat:
13:00  
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi

—————————–

MAYIS-2019

Tez Yazarı: Erdem BAYDENİZ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Asuman PEKYAMAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
 Yüksek Lisans

Tezin Adı:Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Önem- Performans Analizi ile Ölçülmesi: Afyonkarahisar İli Örneği
Tarih:
30.05.2019   
Saat:
11:00 
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi

—————————–

MAYIS-2019

Tez Yazarı: Büşra SOYBAKICI
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU 
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans

Tezin Adı: İşletmelerde Örgütsel Sessizlik ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişki: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
23.05.2019
Saat:
13:30
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF

07 Mayıs 2019, Salı 25616 kez görüntülendi