Tez Savunma Gün ve Saatleri

HAZİRAN-2019

Tez Yazarı:Abdullah ÇAKMAK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih 
Düzey:
Doktora
Tezin Adı:XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kudüs Müslümanlarının Sosyo-Kültürel Hayatı
Tarih:
10.06.2019  
Saat:
14.00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE

—————————–

Tez Yazarı:Ahmet BOGA
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Cantürk KAYAHAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Hastanelerin Teknik Performans Ölçümünde Veri Zarflama Analizi ve Türkiye Örneği
Tarih:
12.06.2019  
Saat:
10:00 
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF

—————————–

Tez Yazarı:Mehmet ÇALIŞ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hicret Tevhide ÇÖL 
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Yusuf Mirişli’nin Hocalı Soykırımı İçin Bestelediği Senfonik Şiir “613” Eseri’nin İncelenmesi
Tarih:
12.06.2019   
Saat:
14:00 
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar-Seminer Odası

—————————–

Tez Yazarı:Kemal ALEVLİ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Aydın ATALAY 
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Mutlu Torun’un Şehnaz Mevlevi Ayininin Usül, Makam ve Geçgi Açısından Tahlili
Tarih:
13.06.2019
Saat:
14:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

—————————–

Tez Yazarı:Sakine KIYMIK
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ahmet KARAMAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Uygur Halk Koşaklarında Söz Varlığı
Tarih:
13.06.2019     
Saat:
15:30
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE

—————————–

Tez Yazarı:Cansu UKŞAL
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Ahmet KARAMAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Uygur Halk Şarkılarında Söz Varlığı
Tarih:
13.06.2019
Saat:
13:30
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE

—————————–

Tez Yazarı:Tuğba KAVAKLI
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Türkçe Eğitimi 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Mavisel YENER’in Masal Kitaplarının Değerler Eğitimi ve Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılabilirlik Açısından İncelenmesi
Tarih:
13.06.2019     
Saat:
10:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE

—————————–

Tez Yazarı:Hatice GÖKSU
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının Akademik Başarı ile İlişkisinin İncelenmesi
Tarih:13.06.2019          
Saat:
15:30 
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 114 Nolu Sınıf

—————————–

Tez Yazarı:Sema MAZILI
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Öz-denetim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tarih:
13.06.2019      
Saat:
14:00    
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 114 Nolu Sınıf

—————————–

Tez Yazarı:Ezginur KÜÇÜKDÜRÜM
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Kültürel Değişim Açısından Boşnak Müzik Kültürü: Kütahya Örneklemi
Tarih:
13.06.2019  
Saat:
16:00   
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

—————————–

Tez Yazarı:Gaye KURT
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Lise Öğrencilerinde İnsani Değerler ve Siber Zorbalık İlişkisinin İncelenmesi (Kocaeli İli Örneklemi)
Tarih:
13.06.2019     
Saat:
11:00     
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 114 Nolu Sınıf

—————————–

Tez Yazarı:Seval ARAS
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Eğitim Bilimleri 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etmenlerle İlişkisinin İncelenmesi (Bursa İli Örneklemi)
Tarih:
13.06.2019    
Saat:
09:30  
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi,Eğitim Fakültesi 114 Nolu Sınıf

—————————–

Tez Yazarı:Sadık Can SEVEN
Tez Danışmanı:
Doç. Servet YAŞAR 
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Manisa İli Demirci İlçesi Mahmutlar Mahallesi Halk Kültüründe Müzik Unsurları
Tarih:
14.06.2019   
Saat:
14:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

—————————–

Tez Yazarı:Hanife GÜLNAZ
Tez Danışmanı:
Doç. Servet YAŞAR 
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Tekke Köyü Halk Kültüründe Müzik Pratikleri
Tarih:
14.06.2019     
Saat:
10:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

—————————–

Tez Yazarı:Özlem OYMAN ÖZORAK
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Emel Funda TÜRKMEN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Çocuk Şarkılarının Otizmli Çocuklardaki Konuşma Problemlerine Etkileri
Tarih:
17.06.2019  
Saat:
13:30
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı

—————————–

Tez Yazarı:Necati BAŞDAĞ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Turan AKKOYUN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:İsmail HIZAL’ın Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme (1933-2009)
Tarih:
17.06.2019  
Saat:
09:00       
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE

—————————–

Tez Yazarı:Arife CİBİL YILDIRIM
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Turan AKKOYUN 
Anabilim/Bilim Dalı:
Tarih 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Balkanlar’dan Eskişehir’e Göç Hareketleri ve Türkiye’nin İskan Politikaları Üzerine Bir Araştırma (1908-2008)
Tarih:
17.06.2019       
Saat:
14:00    
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE

 


 

MAYIS-2019

Tez Yazarı: Büşra SOYBAKICI
Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU 
Anabilim/Bilim Dalı:
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı: İşletmelerde Örgütsel Sessizlik ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişki: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Tarih:
23.05.2019
Saat:
13:30
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF

—————————–

Tez Yazarı:Alp YURDAKUL
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra TÖRE BAŞAT 
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Tarihi Ticaret Rotalarının Alternatif Turizm Faaliyetleri Kapsamında Turistik Değere Dönüştürülmesi: Kral Yolu-Frig Vadisi’ne Yönelik Bir Araştırma
Tarih:
30.05.2019  
Saat:
13:00  
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi

—————————–

Tez Yazarı: Erdem BAYDENİZ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Asuman PEKYAMAN
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği 
Düzey:
 Yüksek Lisans
Tezin Adı:Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Önem- Performans Analizi ile Ölçülmesi: Afyonkarahisar İli Örneği
Tarih:
30.05.2019   
Saat:
11:00 
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi

—————————–

Tez Yazarı:Nilüfer YÜCEDAĞ
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Sabri ÇELİK
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Etik İklimin Örgütsel Yaratıcılığa Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
Tarih:31.05.2019             
Saat:
13:00 
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi Z-23 Nolu Salon

—————————–

Tez Yazarı:Kübra DAĞLI
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Özcan ZORLU
Anabilim/Bilim Dalı:
Turizm İşletmeciliği
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Otel İşletmelerinde İşgörenlere Sağlanan Çalışma Haklarının Örgütsel Güven İklimi Algısı Üzerine Etkisi: Kuşadası Örneği
Tarih:
31.05.2019 
Saat:
11:00    
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi Z-23 Nolu Salon

—————————–

Tez Yazarı:Taylan AKYÜZ
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf MİRİŞLİ 
Anasanat/Sanat Dalı:
Müzik 
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Devlet Konservatuvarlarının Lisans Düzeyinde Verilmekte Olan Mey Öğretimi İçin Bir Müfredat Önerisi
Tarih:
31.05.2019   
Saat:
14:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

—————————–

Tez Yazarı:Suat DANDİNOĞLU
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Çağhan ADAR
Anasanat/Sanat Dalı:
Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Türkiye’de Müzik Müzeciliği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi Envanteri Üzerine Bir İnceleme
Tarih:
31.05.2019   
Saat:
13:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar

—————————–

Tez Yazarı:Ümit GÜRMAN
Tez Danışmanı:
Dr. Öğr. Üyesi Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
Anasanat/Sanat Dalı:
Müzik
Düzey:
Yüksek Lisans
Tezin Adı:Arduino İle Müzik Eğitiminde Materyal Geliştirme

Tarih:31.05.2019   
Saat:
15:00
Yer:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konservatuvar