Enstitü Müdürünün Mesajı İçin Tıklayınız.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 11.11.1992 tarihinde üniversitemizin kuruluş yasası ile birlikte kurulmuştur. Enstitümüz programlarında; Sosyal Bilimler alanında disiplinlerarası anlayış bağlamında şekillenen yeni yönelimleri dikkate alan  bir vizyon oluşturulmaya çalışılmaktadır. Enstitümüz kuruluşundan bu yana, lisansüstü öğrencilere, sayısı her yıl artan nitelikli öğretim üyeleriyle daha iyi eğitim olanakları sunmaya devam etmektedir. Böylece enstitümüz, akademik faaliyetlerini paydaşlarıyla yerel ve ülke çapında sürdürmektedir. Enstitümüzün kuruluşundan bu güne kadar söz konusu gelişmelerde Enstitü Müdürlerimizin rolü kuşkusuz önemlidir. Enstitümüzde sırasıyla görev yapan müdürlerimiz dönemler itibari ile aşağıdaki gibidir:

 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde;

Eğitim alanında: Coğrafya Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi ve Türkçe Eğitimi  alanlarında tezli yüksek lisans eğitimi yürütülmektedir.

Güzel Sanatlar ve Konservatuvar alanlarında;  Sanat ve Tasarım, Resim, Seramik ile Müzik alanlarında tezli yüksek lisans eğitimi yürütülmektedir.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında: Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Felsefe, Felsefe ve Din Bilimleri, Finansal Ekonomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İktisat, İşletme (İngilizce), İslam Tarihi ve Sanatları, Katılım Bankacılığı, Kamu Hukuku, Maliye, Muhasebe-Finansman, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon alanlarında tezli yüksek lisans eğitimi yürütülmektedir.

Bunun yanı sıra enstitümüzde; Coğrafya, Eğitim Programları ve Öğretim, İktisat, İşletme, Katılım Bankacılığı, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyoloji, Tarih, Turizm İşletmeciliği dallarında doktora eğitimi ve Müzik Anasanat Dalında ise sanatta yeterlik eğitimi yürütülmektedir.

Ayrıca enstitümüzde, İşletme Yönetimi (İÖ), Kamu Hukuku (İÖ), Maliye, Mali Hukuk (İÖ), Okul Öncesi Eğitimi (İÖ), Sosyal Bilgiler Eğitimi (İÖ), Sosyoloji (İÖ), Tarih (İÖ), Turizm Rehberliği (İÖ), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ), Yerel Yönetimler Maliyesi (İÖ), Eğitim Programları ve Öğretim (UE)  alanlarında da tezsiz yüksek lisans  programları mevcuttur.

 

Enstitümüze ait istatistiksel bilgiler/göstergelere ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal Bilimler Dergisi: Kapak Resmi  

ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, EBSCOhost, Eurasian Scientific Journal Index, SOBIAD, ASOS Index, DRJI, Scientific Indexing Services, MLA, Google Scholar, Rootindexing, International Citation Index CiteFactor gibi ulusal ve uluslararası veritabanlarında/indexlerde taranan ve hakemli statüde yayın hayatına devam eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Enstitümüz bünyesinde 1999 yılından beri yayın hayatını sürdürmektedir. 2019 yılından itibaren yılda dört sayı olarak çıkan dergimiz, kurulduğu yıldan itibaren, sosyal bilimler literatürüne önemli katkılarda bulunmaktadır. Dergi hakkında detaylı bilgi edinmek ve makale göndermek için web adresimiz:  https://dergipark.org.tr/akusosbil

 

Tanıtım Sunusu İçin Tıklayınız.

 

12 Kasım 2015, Perşembe 6844 kez görüntülendi