Sunuş

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin destekleriyle lisansüstü araştırma ve eğitim faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak temel amacımız, üniversitemizin vizyon, misyon ve stratejik planı doğrultusunda çağdaş dünya ile entegre olmuş yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektir.

Bu amaç doğrultusunda,

* Ülkemizin kalkınmasına  katkıda bulunacak, insan haklarına ve demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı yüksek  nitelikli insan gücü yetiştirmek,

* Toplumun ve yakın çevresinin sorunlarının farkında olmak, bu sorunlara çözüm üretecek araştırma faaliyetlerini desteklemek,

* Bilimsel yayınların artmasını sağlamak,

çalışmalarımızın özünü oluşturmaktadır.

Bu hedeflerimizi gerçekleştirmekte bize destek verecek öğrencileri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

                                                                                Prof. Dr. Celal DEMİR
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü