Program Düzeyi Tamamı ile veya Büyük Oranda Yapılacak Değişikliklerde Kullanılacak Tablo(lar) Kısmi Değişikliklerde Kullanılacak (ders ekleme/çıkarma) Tablo(lar)
Doktora/Sanatta Yeterlik Türkçe English Ders Ekleme/Çıkarma Formu
Tezli Yüksek Lisans Türkçe English Ders Ekleme/Çıkarma Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Türkçe English Ders Ekleme/Çıkarma Formu
Bilimsel Hazırlık Türkçe Ders Ekleme/Çıkarma Formu
Ders Tanıtım Formu (Zorunlu)
Paydaş Görüş Formları (Örnek)(Zorunlu)
Lisansüstü Program Müfredatlarının Hazırlanması, Güncellenmesi ve Yürütülmesi ve Eğitim-Öğretim Sürecinin Uygulanması ile İlgili İlke Kararları
16 Kasım 2017, Perşembe 13907 kez görüntülendi