1. Yeni Lisansüstü program açmak sureti ile öğrenci alımı için gerçekleştirilecek başvurularda, aşağıda linkleri verilen Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) belirlediği “Lisansüstü Program Açmak İçin Başvuru Formatı”nda yer alan bilgilerin eksiksiz olarak hazırlanarak, bir dosya (klasör) halinde ve bir adet CD’ye kaydedilmiş nüshasını ekleyerek Anabilim Dalı Kurulu kararı ekinde enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 

2. Yeni açılacak programlarda mutlak suretle “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler” kontrol edilerek bu ilkelerde belirtilen tüm şartların açılması planlanan program için taşınması gerekmektedir. Aksi takdirde program önerileri kabul edilmeyecektir.

 

3. Programın açılmasına ilişkin başvuru dosyası, öğrenci alınması düşünülen eğitim-öğretim döneminden en az 5-8 ay önce enstitümüze ulaştırılması, programın açılmasının YÖK tarafından kabul edilmesi halinde, öğrenci alımı için enstitümüzce çıkılacak ilanda yer alması açısından önem arz etmektedir.

 

4. Açılacak programa ilişkin dosya hazırlama sürecinde; mutlak suretle aşağıda ilgili program türüne göre verilen listelerde (formatta) yer alan maddelerde belirtilen hususlar; maddelerde istenen bilgiler tek tek yazılarak atlanmadan hepsi cevaplanacak (gerekçeleri, bilgileri vb.) ve istenen bilgiler eksiksiz doldurulacaktır.

 

5. İlgili maddelerde belirtilen hususlar hakkında açılacak programa ilişkin verilecek cevap/bilgi/imkân yoksa bile yine ilgili soru/madde başlık halinde kalacak ve cevap olarak gerekirse söz konusu imkânların “olmadığı” belirtilecektir. Kesinlikle olmayan bir imkan dahi olsa formatta yer alan ilgili madde başlığı silinmeyecektir.

 

6. İlgili maddelerde; form, şekil ve tabloların “word”, ya da “exel” formatları istenip istenmediğine dikkat edilmeli ve hangi dosya türü ile doldurulması/yazımı isteniyorsa ona göre hareket edilmelidir.

 

7. Dosya hazırlanırken, “programı açılmasına ilişkin başvuru formatı”ndaki metin yazım karakterleri ve büyüklükleri standart halde olacak. (Times New Romen, 12 p). Satır aralıklarında 1,5 satır aralığı; Paragraf: üst:6nk, alt:6nk ve paragraf girintisi 1,25 cm olacaktır. Yazım iki yana yaslı olarak seçilecektir.

 

8. Programda ders verecek öğretim üyelerinin özgeçmişleri YÖKSİS (AKDEMİK)’ten çekileceği için tüm öğretim üyelerinin özgeçmişleri mutlak suretle YÖKSİS (AKADEMİK)’te yer alacak ve güncel olacaktır. Çünkü Yükseköğretim Kurumu başvurularda fiziksel olarak özgeçmiş istememekte olup, ilgili öğretim üyelerinin özgeçmişlerini YÖKSİS’ten çekmektedir/almaktadır. Bu doğrultuda program için başvuru dosyasında yer alan/gösterilecek öğretim üyelerinin özgeçmişleri YÖKSİS (AKADEMİK)’de tüm bilgiler itibari ile (başvuru dosyasında belirtilen mezuniyet, çalışma alanları, lisans ve lisansüstünde girilen ders sayıları vb ile eşleşmesi ve güncel olması azami derece önemlidir) güncel olarak yer alacaktır.

 

9. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 3 üncü bendine göre:, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14 (tezli yüksek lisans ve doktora toplamı), tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde olmalıdır.  

 

10. Program açmak için başvuru dosyasında gösterilen öğretim üyelerinin toplam haftalık ders yükü 30’u aşmamalıdır. 

 

Açılması önerilen programda görev alacak öğretim elamanları listesi ve lisansüstü danışmanlık sayı tablosu için tıklayınız. 

(Tüm program açma talepleri için doldurulup ayrı bir sayfa olarak dosyaya ve CD’ye eklenmesi zorunludur.)

Açılması teklif edilen lisansüstü programa ilişkin gerekçe ve kanıtlar dosyası için tıklayınız.

(Tüm program açma talepleri için doldurulup ayrı bir sayfa olarak dosyaya ve CD’ye eklenmesi zorunludur.)

Açılması teklif edilen lisansüstü programa ilişkin paydaş görüşleri (kanıt) örnek form/formatlar için tıklayınız.

(Tüm program açma talepleri için doldurulup ayrı bir sayfa olarak dosyaya ve CD’ye eklenmesi zorunludur.)

Yükseköğretim kurumlarının yeni lisansüstü program açma planlamalarına ilişkin bilgiler tablosu için tıklayınız.

(Tüm program açma talepleri için doldurulup ayrı bir sayfa olarak dosyaya ve CD’ye eklenmesi zorunludur.)

Birim (Program) Açma Talep Formu için tıklayınız.

(Tüm program açma talepleri için doldurulup ayrı bir sayfa olarak dosyaya ve CD’ye eklenmesi zorunludur.)

İlk Defa Öğrenci Alım Talep Formu için tıklayınız.

(Tüm program açma talepleri için doldurulup ayrı bir sayfa olarak dosyaya ve CD’ye eklenmesi zorunludur.)

Doktora/Sanatta Yeterlik programı açmak için başvuru formatı için tıklayınız.
Tezli Yüksek Lisans programı açmak için başvuru formatı için tıklayınız.
Tezsiz/Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans programı açmak için başvuru formatı için tıklayınız.
Uzaktan Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı açmak için başvuru formatı için tıklayınız.
Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açmak için başvuru formatı  için tıklayınız.

 

 

 

 

 

25 Şubat 2021, Perşembe 5700 kez görüntülendi