AĞUSTOS-2022

Tez Yazarı: E*** Y*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi C**** U******
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı:Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Covid-19 Salgın Süreci ve Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.08.2022
Saat: 14:00
Yer: 
Çevrimiçi

AĞUSTOS-2022

Tez Yazarı: G***** Ş**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı:Akıl ve Zekâ Oyunlarının İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerileri ve Okuma Tutumları Üzerindeki Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.08.2022
Saat: 10:00
Yer: 
Çevrimiçi

AĞUSTOS-2022

Tez Yazarı: Ş**** A***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. G**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Buhara Hanlığında İmam Kulu Han Dönemi (1611-1641)
Düzey: Doktora
Tarih: 05.08.2022
Saat: 13:00
Yer: 
Sosyal Bilimler Enstitüsü

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: S******** B****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi K**** İ*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe-Finansman
Tezin Adı: Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Yenilenebilir Enerji Üretimi Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.07.2022
Saat: 10:30
Yer:Sosyal Bilimler Enstitüsü

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: J****** B*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. V***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı:VIX Endeksi ve CDS Primlerinin BİST-30 ve KAT-30 Endekslerine Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 26.07.2022
Saat: 10:00
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: H**** M****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M****** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı:Afyonkarahisar Gastronomi Envanteri Oluşturularak Gastronomi Rotalarının Belirlenmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 26.07.2022
Saat: 10:30
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: T**** A***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Instagram Kullanan Ev Hanımları ve Çalışan Kadınların Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi: Afyonkarahisar Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 26.07.2022
Saat: 11:00
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: C**** S******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ö**** Z****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı:Cam Tavan Sendromunun Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Antalya’daki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.07.2022
Saat: 11:00
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: E*** İ***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tezin Adı: Otel Mutfaklarında Kullanılan Teknolojinin Verimliliğe ve Hizmet Performansına Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.07.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: M**** Ş**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi H***** F****** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı:İBB Atatürk Kitaplığı OE_Yz_0528 No’lu Şiir Mecmûası (Varak 1b-66a, İnceleme, Metin, Nesre Çeviri)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.07.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: Z**** K******
Tez Danışmanı: Doç. B**** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Viyola Eğitiminde Sağ ve Sol El Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.07.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: S**** H****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S**** T**
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı:Türk Müziği ve Batı Müziği Öğrencilerinin Çalgı Eğitiminde Özdüzenleme Becerileri İle Sahne Performansına Yönelik Kaygı Durumlarının Karşılaştırılması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.07.2022
Saat: 13:00
Yer:
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: Ö**** K*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi İ****** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı:Anadolu Masallarında Sihir Motifi Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.07.2022
Saat: 13:00
Yer:Fen Edebiyat Fakültesi 216 Nolu Seminer Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: Ç**** S****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** Ü****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı:Sanata Sponsor Olmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Turgut Pura Vakfı Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.07.2022
Saat: 10:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: E** T****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** Ü****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Türk Mitolojisinde Doğa Kültürü ve 1950 Sonrası Türk Resim Sanatına Yansımalarının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.07.2022
Saat: 11:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: B**** K****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** Ü****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı:Türk Resminde Anadolu Yaşamı Üzerine Bir İnceleme (1950-1980)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.07.2022
Saat: 13:00
Yer: 
GSF 113 Nolu Toplantı Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: İ***** K*** O***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B***** Ç********
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Çevrim İçi Oyunlardaki Yabancı Kökenli Sözcüklerin Ortaokul Öğrencilerinin Dil Kullanımlarına Etkisi:  Pubg Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.07.2022
Saat: 11:00
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: E*** Ç****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B***** Ç********
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı:2018-2019 Yıllarında Yayınlanan Çocuk Dergilerindeki Metinlerin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temalar Açısından İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.07.2022
Saat: 10:00
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: M***** K********
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi T**** T********
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finasman
Tezin Adı:İşletme Yöneticilerinin Çevre Muhasebesine İlişkin Algı ve Tutumlarının Belirlenmesinde Etkili Faktörlerin Belirlenmesi: Afyonkarahisar OSB Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.07.2022
Saat: 11:00
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: G***** Ş****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S**** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Sasaniler’in Gürcistan (İberia) Coğrafyasındaki Siyasi Faaliyetleri (M.S. III. ve VI. Yüzyıllar)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.07.2022
Saat: 14:30
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: B**** Ö******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi N***** E**** B****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı:Güvenlik Kültürü Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.07.2022
Saat: 11:30
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: F**** A***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi H**** Ö***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Girişimci Olma Motivasyonu ve Korkusunun Girişimci Olma Eğilimine Etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.07.2022
Saat: 14:30
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: C***** A*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H****** K****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Afyonkarahisar Alevilerinde Dini ve Sosyal Hayat
Düzey: Doktora
Tarih: 21.07.2022
Saat: 14:00
Yer:Sosyoloji Konferans Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: E*** E**** K*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** A** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Coğrafya
Tezin Adı:Bayat Çayı Havzası’nın (Afyonkarahisar)  Jeomorfolojisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.07.2022
Saat: 10:00
Yer: 
Fen Edebiyat Fakültesi/Bilim Kahvesi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: M***** T****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ***** C******
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı:Cittaslow  Şehirlerinde Sosyal Regülasyon Harcamaları
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.07.2022
Saat: 14:00
Yer: 
İİBF 117 Nolu Salon

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: G**** Y*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** B****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Edirne Ayanı Dağdevirenzade Mehmed Ağa (ö.1816)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.07.2022
Saat: 10:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: G**** D***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M***** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı:Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Manisa Hapishanesi (1890-1918)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.07.2022
Saat: 11:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: Ü***** G***** A***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi H*** F**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/İşletme (İngilizce)
Tezin Adı: Promotion Activities of Halal Certified Brands an Analysis of
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.07.2022
Saat: 11:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: E*** K****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N****** Y**** K********
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı:Yöneticilerin Liderlik Türleri ve Çalışanların Kişilik Özellikleri İlişkisinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.07.2022
Saat: 10:00
Yer: 
117-Belentepe Seminer Salonu

 

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: N**** Y*********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ** S*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Katılım Bankacılığı
Tezin Adı:Kişilerin Tüketim Davranışlarında İslami Finansal Okuryazarlığın Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.07.2022
Saat: 14:00
Yer: 
İİBF

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: E**** Ç****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ** S*****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı:Vergi Ödemeyi Açıklamada Beklenti Teorisi
Düzey: Doktora
Tarih: 20.07.2022
Saat: 14:00
Yer: 
117 Nolu Salon

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: P**** B**** K***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** G***** H*****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı:Türkiye’de Vergilerin Kaldıraç Etkisi: 2012 Yılı Teşvik Bölgeleri Kapsamında
Düzey: Doktora
Tarih: 20.07.2022
Saat: 11:00
Yer: 
117 Nolu Salon

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: B******* D**** M***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A*** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: Özel Hukuk
Tezin Adı:Kambiyo Senetlerinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Sorunları
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.07.2022
Saat: 14:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: Y****** Ç**** S*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi J*** G***** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı:Afşar Timuçinin Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.07.2022
Saat: 13:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: S**** A*** Ö****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi F**** N*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Renk Üzerine Yapılan Bilimsel Araştırmaların Resim Sanatına Etkisinin Yapıtlar Üzerinden Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.07.2022
Saat: 17:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: R**** L********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ü*** K********
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı:Fas Ouarzazat İli Taznakht Kasabası Berberi Halılarının Tasarımının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.07.2022
Saat: 14:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: R***** P****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M***** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı:XIX. Yüzyıldaki Kolera Salgınlarının Osmanlı Basınına Yansımalarının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.07.2022
Saat: 11:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: S*** K***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. T**** S****** A*
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Dersinde Hukuk Okuryazarlığı Becerisi Kazandırmada Yenilikçi Bir Yaklaşım Denemesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.07.2022
Saat: 13:00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 118 Nolu Derslik

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: N****** Y****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi H*** F**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı:Tüketicilerin Mobil İkinci El Ürün Alışverişlerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.07.2022
Saat: 11:00
Yer:
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: T*** K***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M***** K***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.07.2022
Saat: 12:30
Yer:
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: İ*** Y****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S**** K*** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı:Kayırmacılık Algısının Örgütsel Sapma Davranışına Etkisinde Özgüvenin Düzenleyici Rolü: Afyonkarahisar Kamu Hastanelerinde Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.07.2022
Saat: 13:00
Yer:
AKÜ 117 Nolu Seminer Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: Y***** E****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. F**** E***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı:COVID-19 Salgını Döneminde Dijital Alışveriş Platformlarının Performanslarının AHP Temelli MAIRCA Modeliyle Belirlenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.07.2022
Saat: 10:30
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: T**** Z**** K*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. K**** K********
Anabilim/Bilim Dalı:Eğitim Bilimleri /Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: 2050 Yılında Sosyal Bilgiler Öğretmeni Olmak: Bir Delphi Çalışması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.07.2022
Saat: 14:30
Yer:Eğitim Fakültesi 114 Nolu Seminer Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: D**** U***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. K**** K********
Anabilim/Bilim Dalı:Eğitim Bilimleri /Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:2018 Yıl Güncellenen 7. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Eisner’ın Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.07.2022
Saat: 14:30
Yer:Eğitim Fakültesi 114 Nolu Seminer Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: B**** K******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B**** A******
Anabilim/Bilim Dalı:Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tezin Adı: Afyonkarahisar Patatesli Ekmeğinin Üretiminde Ürün Standardizasyonunun İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.07.2022
Saat: 10:30
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: Ş***** T****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. K******** Ç*****

Anabilim/Bilim Dalı:İşletme/Muhasebe-Finansman
Tezin Adı:İnşaat Sektöründe Risk Algısı: Afyonkarahisar Örneği
Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 18.07.2022
Saat: 13:00
Yer: İİBF

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: S**** E*********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N***** K*** D****

Anabilim/Bilim Dalı:Sanat ve Tasarım
Tezin Adı:Distopik Bir Bilimkurgu: Black Mirror Dizisinin Gösteri Toplumu Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi
Düzey : Yüksek Lisans

Tarih: 18.07.2022
Saat: 14:00
Yer: Güzel Sanatlar Fakültesi

 

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: B***** Ö***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Y**** T****
Anabilim/Bilim Dalı:Müzik
Tezin Adı: Türk Sanat Müziği Keman Eğitiminde Yay Tekniği ve Gam Egzersizlerinin Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma
Düzey : Yüksek Lisans

Tarih: 18.07.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: E*** H*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı:Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Vatandaşlık ile Temel Teknoloji Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.07.2022
Saat: 10:00
Yer: Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: F**** G** Ş**
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı:İlkokul Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlığa Yönelik Tutumları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.07.2022
Saat: 12:00
Yer:Eğitim Fakültesi 118 Nolu Derslik

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: E**** C*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı:İlkokul 4. Sınıf Düzeyinde E-STEM Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.07.2022
Saat: 14:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 118 Nolu Derslik

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: M***** Ç****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N**** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı:Engelli Çocuk Parkları ve Donatı Elemanlarının İzmir-Ödemiş ve Afyonkarahisar Örnek İncelemeleri ve Tasarım Önerileri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2022
Saat: 11:00
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: D**** T**
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** U***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Bireysel Farklılıklara Sahip Roman Kişilerinin Yer Aldığı Çocuk Eserlerinin Çocuğun Gelişim Alanlarına  Etkileri Açısından İncelenmesi (İçimdeki Müzik Örneği)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.07.2022
Saat: 10:00
Yer:
Eğitim Fakültesi 117 Nolu Salon

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: S**** A******
Tez Danışmanı: Doç. Ç***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı:Udî Nevres Bey’in Eserlerinin Form ve Biçim Bakımından İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.07.2022
Saat: 10:00
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: M***** E**** U***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. S**** S********
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı:Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Afyonkarahisar’daki Faaliyetleri (1921-1923)
Düzey: Doktora
Tarih: 06.07.2022
Saat: 13:00
Yer:Sosyal Bilimler Enstitüsü

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: Ç***** Ö****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A**** A*******
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Türk İstiklal Harbi’nde 5. Süvari Kolordusu
Düzey: Doktora
Tarih: 06.07.2022
Saat: 09:00
Yer:Sosyal Bilimler Enstitüsü

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: E*** D****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ**** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı:İlkokul Öğrencilerinin Bilimin Doğasını Anlamadaki Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Karaman İli Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 06.07.2022
Saat: 14:30
Yer: 
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Seminer Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: Ö*** B**** C******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M****** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tezin Adı: Sakarya’da Yaşayan Bulgaristan Muhacirlerinin Yemek Kültürü ve Yemek Tariflerindeki Standartlar Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 06.07.2022
Saat: 10:30
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: E*** M**** K*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A***** P*******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı:Otel İşletmelerinde Kullanılan Motivasyon Araçlarının İşgören Performansına Etkisi: Afyonkarahisar İli’ndeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 06.07.2022
Saat: 10:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: B**** Y****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N**** K******* F****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim
Tezin Adı: Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Bağlamında TRT Çocuk Dergisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 06.07.2022
Saat: 10:00
Yer: 
Eğitim Fakültesi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: C**** C*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı:Avrupalı Seyyahların Gözünden 19. Yüzyılın İlk Yarısında Yakutlar ve Tunguzlar Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 06.07.2022
Saat: 10:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: H***** K*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı:Örgütsel Destek ve Sosyal Desteğin Psikolojik Dayanıklılık Üzerindeki Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.07.2022
Saat: 14:00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: D**** K**** K*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:7. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Dönüşümsel Öğrenme Modeline Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Başarı ve Düşünme Becerilerine Etkileri
Düzey: Doktora
Tarih: 05.07.2022
Saat: 10:00
Yer:Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: H**** Ç****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** Ü****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Alan İçi ve Alan Dışından Gelen Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe, Uşak, Kütahya Dumlupınar Üniversiteleri Örneklemi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.07.2022
Saat: 11:00
Yer: 
GSF 113 Nolu Toplantı Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: M****** E*** T***
Tez Danışmanı: Prof. Dr .G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Kodlama Dersi Öğretim Programının SOLO Taksonimiye Göre Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 04.07.2022
Saat: 14:00
Yer: 
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: B**** K******
Tez Danışmanı: Prof. Dr .G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:Çevrimiçi Uygulanan Senaryo Temelli Öğrenme Modelinin Üniversite  Öğrencilerinin İngilizce Yazma Becerisine, Yazma Motivasyonuna ve Öz Yeterlik İnancına Etkisi
Düzey: Doktora
Tarih: 04.07.2022
Saat: 10:00
Yer: 
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: V***** Ş*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. C**** K***** M****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı:Dijital Ekonominin Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele Açısından Etkinliğinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2022
Saat: 15:00
Yer: İİBF

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: E**** S*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ**** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri
Tezin Adı: Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri ile Disiplinli Zihin Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2022
Saat: 16:30
Yer: Eğitim Fakültesi 114 Nolu Seminer Salonu

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: Z***** D****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. C***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyaları
Tezin Adı:XX. Vergi Kabahatlerinin Hukuki Temelleri: Afyonkarahisar Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2022
Saat: 10:00
Yer:Z-3 Nolu Salon

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: O*** Ç****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** H****** B*******
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı:XX. Vergi Kabahatlerinin Hukuki Temelleri: Afyonkarahisar Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2022
Saat: 14:00
Yer: İİBF

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: L**** K*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı:XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nde İlaç Üretim ve Tedariki Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2022
Saat: 14:00
Yer: Sosyal Bilimler Enstitüsü

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: G**** G**** S*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. F***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı:Instagram ve YouTube Etkileyicilerinin Marka Bilinirliğini Artırma Yönünden Karşılaştırılması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2022
Saat: 11:00
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: M****** Ü*** İ********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ş***** E*** O******
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Parametrik Tasarım Yaklaşımı ile Tasarlanan Oturma Bankının Üniversite Öğrencileri Üzerinde Etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2022
Saat: 14:00
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: İ**** K**** K****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı:İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde İnfografik Kullanımının Öğrencilerin Temel Becerilerine ve Görsel Okuma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2022
Saat: 11:00
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: U*** T*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** A** G****
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2022
Saat: 14:00
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: M******* D****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. B**** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı:Hüseyin Kazım Kadri’nin Türk Lügati’nin 69-121. Sayfalarının Çeviri Yazısı
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2022
Saat: 14:00
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: Ü*** Ö******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi K**** K*********
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Strateji Belirlemede Liderliği Rolü: Afyonkarahisar Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2022
Saat: 13:00
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2022

Tez Yazarı: İ***** A****** K******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı:Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynaklarının Örgütsel Yaratıcılığa Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.07.2022
Saat: 11:00
Yer:Çevrimiçi

 

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: D**** P*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Y******* A****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı:Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosunun Konser Repertuvarlarının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 30.06.2022
Saat: 13:30
Yer:AKÜ Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: İ***** Y*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımının Akademik Başarı ve Derse Yönelik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 30.06.2022
Saat: 11:00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 114 nolu derslik

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: Ş**** A*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M******* E*** T*******
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri
Tezin Adı:Okul Müdürlerinin İş Yükü Kaynakları ve İş Yükünü Yönetme Stratejileri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 29.06.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: F**** K***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Algılanan Otantiklik ve Destinasyon İmajının Turistlerin Davranışsal Niyetlerine Etkisi: Eskişehir Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.06.2022
Saat: 10:00
Yer: Çevrimiçi

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: F*** C** Y****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. U*** T*****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Piyano Masterclass’larında Uzman Yaklaşımlarının Betimlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Sanatta  Yeterlik
Tarih: 28.06.2022
Saat: 10:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: Ö**** E*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E*** F**** T*****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı:Muallim İsmâil Hakkı Bey’in Nevrûz Makamındaki Klâsik Takımının Müzikal Unsurlar Açısından İncelenmesi
Düzey: Sanatta  Yeterlik
Tarih: 28.06.2022
Saat: 13:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: T*** B******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E*** F**** T*****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Lale ve Nerkis Hanımların Seslendirdikleri Eserlerdeki İcra Özelliklerinin Müzikal Unsurlar Açısından İncelenmesi
Düzey: Sanatta  Yeterlik
Tarih: 28.06.2022
Saat: 14:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: V*** Y*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. U*** T******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı:Kabak Kemane Eğitiminde Sağ ve Sol El Tekniğini Geliştirici Özgün Etüt ve Eser Önerileri
Düzey: Sanat Yeterlik
Tarih: 28.06.2022
Saat: 11:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: M**** A**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S***** S*****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı:Afyonkarahisar Keçe Sanatında Güncel Yaklaşımlar:  Gülenay Yalçınkaya Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.06.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

 HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: E**** Ç*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Osmanlı Devleti’nde Akli Yetersizlik ve Ruh Sağlığı  Tedavi Usulleri Üzerine Bir İnceleme (17-18 yy.)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.06.2022
Saat: 11:00
Yer: Çevrimiçi

 HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: İ** U**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi  Z***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı:Doğu Akdeniz Enerji Rezervleri Bağlamında Arap Baharı ve Türkiye’ye Etkilerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.06.2022
Saat: 12:00
Yer:
AKÜ İİBF Erkmentepe Salonu

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: Ş***** D****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi K**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı:Türkiye’de Bir Soğuk Savaş Enstrümanı Olarak Antikomünizm ve Dr. Fethi Tevetoğlu Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.06.2022
Saat: 10:00
Yer:
AKÜ İİBF Erkmentepe Salonu

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: B**** A****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi K**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Türkiye’de Bakanlık Tipi Örgütlenme: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.06.2022
Saat: 12:00
Yer:
AKÜ İİBF Erkmentepe Salonu

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: F***** T***** K****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M****** F****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı:Kuşak-Yol Girişiminin Türkiye İçin Doğuracağı Sonuçlara İlişkin Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.06.2022
Saat: 10:00
Yer:
AKÜ İİBF Erkmentepe Salonu

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: A*** U*** D**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ö**** Z****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Otel İşletmelerinde Bilgi Odaklı Liderliğin Örgütsel Öğrenmeye Etkisi: Destinasyonlar Arası Bir Karşılaştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.06.2022
Saat: 13:30
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: T**** C*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ö**** Z****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı:Sosyal Medya Fenomenlerinin Destinasyon Tercihi Üzerindeki Etkisi: Kuşaklar Arası Bir Karşılaştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.06.2022
Saat: 11:00
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: E*** K****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Uşaklı Mahalli Sanatçı Mehmet Karadedeli ve Halk Kültürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.06.2022
Saat: 14:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: M***** A*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı:Cinuçen Tanrıkorur’un Şeddisabâ Makamındaki Eserlerinin Müzikal Unsurlar Yönünden Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.06.2022
Saat: 15:00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: A*** Y*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M***** K***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı:Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Araştırmalar Üzerine Bir Meta-Sentez Çalışması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 24.06.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: Y**** T*********
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S***** S*****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Ebru Sanatçısı Ahmet Mahmut Peşteli ve Sanatsal Eserlerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 24.06.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: M******* K***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A**** A*******
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı:Tek Parti Döneminde Afyonkarahisar Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.06.2022
Saat: 13:30
Yer:
Sosyal Bilimler Enstitüsü

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: B**** O****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A**** A*******
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Bursa’daki Faaliyetleri (1919-1923)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.06.2022
Saat: 10:30
Yer:
Sosyal Bilimler Enstitüsü

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: M**** A****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi K**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Türkiye’de Anayasa Değişikliklerinin Siyasal Ortamı: 2010 Anayasa Değişikliği Örneği 

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.06.2022
Saat: 10:00
Yer: AKÜ İİBF Erkmentepe Salonu

 HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: S******** M*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M****** F****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı:Afganistan’a Yönelik 2002 Sonrası Türk Dış Politikasının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.06.2022
Saat: 12:00
Yer: AKÜ İİBF Erkmentepe Salonu

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: A**** K****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. V***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: Covid-19 Döneminde Döviz Kuru Oynaklığının Hisse Senedi Getirisine Etkisinin Ekonometrik Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2022
Saat: 10:00
Yer:
Çevrimiçi

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: E**** E***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: Coğrafya
Tezin Adı:Kültürel Coğrafya Açısından Burdur İli’nde Yörük Kültürü ve Mekan İlişkisi
Düzey: Doktora
Tarih: 17.06.2022
Saat: 11:00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 114 nolu derslik

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: A** İ**** Y*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Katılım Bankacılığı
Tezin Adı: Alternatif Bir Finans Uygulaması Olarak Tasarrufa Dayalı Finans Sitemi ve Katılım Bankacılığı ile Maliyet Karşılaştırması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.06.2022
Saat: 14:00
Yer:İİBF

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: B**** B****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M***** E****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı:İnsandan Hayvana ve Hayvandan İnsana Mağduriyetin Medyadaki Sunumunun Karşılaştırmalı Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 09.06.2022
Saat: 11:00
Yer:Sosyoloji Seminer Salonu

HAZİRAN-2022

Tez Yazarı: M**** Ş*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi H****** K******* M****
Anabilim/Bilim Dalı:Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı:Bugünkü Kıpçak Lehçelerinde +Ilk ve +IUk İsimden İsim Yapım Ekleri ile Türetilmiş Sözcüklerdeki Dil Boşlukları
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.06.2022
Saat: 10:30
Yer: 
Fen Edebiyat Fakültesi/Z03 Nolu Seminer Salonu

MAYIS-2022

Tez Yazarı: E*** K*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tezin Adı: Turizmde Akıllı Sistemlerin Kullanımı ve Etkileri Üzerine Bir Çalışma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 30.05.2022
Saat: 10:30
Yer:: Çevrimiçi

MAYIS-2022

Tez Yazarı: B***** Y*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi F**** N*** K***
Anabilim/Bilim Dalı:Sanat ve Tasarım
Tezin Adı:Çağdaş Türk Sanatı’nda Video Yerleştirmelerinin Kavram, Zaman, Mekân İlişkileri Çerçevesinde İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 30.05.2022
Saat: 17:00
Yer:: Çevrimiçi

MAYIS-2022

Tez Yazarı: A****** S*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** E****
Anabilim/Bilim Dalı:Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: 7. Sınıf Matematik Dersi Veri Analizi Konusunda İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Akademik Başarı, Tutum ve Eleştirel Düşünme Eğilimi Üzerindeki Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.05.2022
Saat: 14:00
Yer:: Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

MAYIS-2022

Tez Yazarı: R**** M*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M****** S******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı:Afyonkarahisar’ı Ziyaret Eden Bleisure Turistlerin Destinasyon İmajının ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.05.2022
Saat: 10:30
Yer:
Çevrimiçi

MAYIS-2022

Tez Yazarı: A**** Ç****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A******** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı:Tüketici Düşmanlığı ve Menşe Ülke Etkisinin Tüketicilerin Küresel Marka Tercihi ile İlişkisi: Afyonkarahisar ve İzmir Şehirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 24.05.2022
Saat: 10:00
Yer:
Çevrimiçi

MAYIS-2022

Tez Yazarı: H**** S*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. T***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı:Bankalarda Yeni Denetim Anlayışı ve Modern Denetim Yaklaşımları: Merkezden ve Yerinde Şube Denetimlerinin Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 23.05.2022
Saat: 10:00
Yer:
İİBF

MAYIS-2022

Tez Yazarı: E*** K*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Endüstri 4.0 Olgunluk Düzeyinin Örgütsel Öğrenmeye Etkisinde Teknolojik Yatkınlığın Aracılık Rolü
Düzey: Doktora
Tarih: 16.05.2022
Saat: 11:00
Yer:
İİBF 117 Nolu Salon

MAYIS-2022

Tez Yazarı: M****** S****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi O**** M****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı:Pierre Bourdieu’nin Modern Toplumlarda Hiyerarşi Görüşü Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.05.2022
Saat: 12:00
Yer:
 Çevrimiçi

NİSAN-2022

Tez Yazarı: B******* T*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. C**** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı:Salih İhsan’ın Osmanlı Lisanı Adlı Eserinin Türkçe Öğretimindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.04.2022
Saat: 10:00
Yer:
 Çevrimiçi

NİSAN-2022

Tez Yazarı: A**** O***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. C***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı:Botogöz Bulak Hikayesi’nin Bağlam Sözlüğü
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.04.2022
Saat: 15:00
Yer:
 Çevrimiçi

NİSAN-2022

Tez Yazarı: Ş*** K***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı:Abdurehim Ötkür’ün Kaşgar Gecesi Destanı’nın Bağlam Sözlüğü (5-8 inci Bölümler)
Düzey:Yüksek Lisans

Tarih : 08.04.2022
Saat: 15:00
Yer:
Çevrimiçi

NİSAN-2022

Tez Yazarı: F**** Y****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı:Örgütsel Sapma Davranışlarının Kontrolünde Pozitif Psikolojik Sermayenin ve Örgütsel Öğrenmenin Etkisi: Bir Örnek Olay Çalışması
Düzey: Doktora
Tarih: 01.04.2022
Saat: 10:30
Yer:
 İİBF

NİSAN-2022

Tez Yazarı: G***** Ö*
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı:Türkiye’nin Covid 19 Pandemi Tecrübesinin Sağlık Turizminin Tanıtımında Kullanılması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.04.2022
Saat: 10:00
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

MART-2022

Tez Yazarı: E*** K**********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Epistemik Merak, İş Becerikliliği ve Algılanan Örgütsel Desteğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisi:  Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Düzey: Doktora
Tarih: 29.03.2022
Saat: 11:00
Yer:
 Çevrimiçi

MART-2022

Tez Yazarı: B******* M*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** R*** A*******
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı:Afganistan Dış Ticaretinde 2001 Yılı Sonrasında Yaşanan Yapısal Dönüşümün Afganistan-Türkiye Arasındaki Dış Ticarete Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.03.2022
Saat: 13:00
Yer:
 İİBF

MART-2022

Tez Yazarı: S***** Ç****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:Ortaokul Beden Eğitimine Yönelik Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi (2006-2013-2017-2018 Öğretim Programları)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.03.2022
Saat: 10:30
Yer:
 Çevrimiçi

MART-2022

Tez Yazarı: C**** S**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi C*** Ç**
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı:Burdur Yöresi Halk Ezgilerindeki Ritim Kalıplarının Analizi ve Ritim Notaları
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.03.2022
Saat: 13:00
Yer:
 Çevrimiçi

MART-2022

Tez Yazarı: N**** K***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A******* Ç*****
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı:Vamık Şükrü Efendi’nin Evkâf-ı Ümem Tarihi Adlı Eserinden Haremeyn Vakıfları Bölümünün Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.03.2022
Saat: 14:30
Yer:
İslami İlimler Fakültesi Seminer Odası

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: H****  Ç****
Tez Danışmanı: Doç.Dr. S**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Afyonkarahisar Termal Turizm Sektöründe Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması Çabaları Üzerine Bir Değerlendirme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.02.2022
Saat: 10:30
Yer:
 Çevrimiçi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: S**** O***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı:Yerel Halkın Bakış Açısıyla Afyonkarahisar’da İnanç Turizmi Potansiyeli Üzerine  Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.02.2022
Saat: 10:30
Yer:
 Çevrimiçi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: İ***** T****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Y**** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme /Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı:Sosyal Medya Fenomenlerinin Tüketici Satın Alma Karar Sürecine Etkisinin Cinsiyet ve Ürün Grubu Açısından Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.02.2022
Saat: 14:30
Yer:
 İİBF

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: H**** Ç****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi F**** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:Dinleyici Yanıt Sistemi Destekli Etkinliklerin Okul Öncesi Eğitimde Kullanılmasının Öğretmen Deneyimlerine Göre Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.02.2022
Saat: 10:00
Yer:
 Çevrimiçi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: E*** Y****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M****** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yöresel Yemek Sunumunun Destinasyon Pazarlamasındaki Rolü: Safranbolu Konakları Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.02.2022
Saat: 15:00
Yer:
 Çevrimiçi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: N***** N**
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** H****** S******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Çevreye Duyarlı Termal Otel İşletmelerinde Deneyimsel Pazarlamanın Müşterilerin Satın Alma Kararlarına Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.02.2022
Saat: 13:00
Yer:
 Turizm Fakültesi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: Z**** T****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A***** P*******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı:Yeşil Pazarlama Kapsamında Otel İşletmelerinin Yiyecek ve İçecek Departmanlarında Uygulanan Atık Yönetimi: Afyonkarahisar İli Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.02.2022
Saat: 10:30
Yer:
 Çevrimiçi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: M**** T****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin Online İtibar Yönetimi Üzerine Etkileri: Online Otel Yorumlarına Yönelik Bir Netnografi Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.02.2022
Saat: 13:00
Yer:
 Çevrimiçi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: E*** A******* A*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. T***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe-Finansman
Tezin Adı: Katılım Bankalarında Finansal Performansa Etki Eden İçsel Faktörlerin Makroekonomik Göstergelerle İlişkisi: Türkiye Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.02.2022
Saat: 11:00

Yer : İİBF 117 Nolu Sınıf 

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: H**** K******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N****** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı:Dionis TANASOĞLU’nun Uzun Kervan Adlı Romanının Söz Varlığı Yönünden İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2022
Saat: 10:30
Yer:
 Çevrimiçi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: M**** A***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N***** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı:Gagauz Türkçesindeki Arapça ve Farsça Kelimeler Üzerine Bir İnceleme (Ses Bilgisi-Anlam Bilgisi- Sözlük)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2022
Saat: 13:30
Yer:
 Çevrimiçi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: B**** K******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Hüseyin Kazım Kadri’nin Türk Lügati’nin 121-173. Sayfalarının Çeviri Yazısı
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2022
Saat: 11:00
Yer:
 Sosyal Bilimler Enstitüsü

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: O*** C** B*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı:Ortaokul Öğrencilerinin ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnteraktif Eğitim Yazılımları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.02.2022
Saat: 12:00
Yer:
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: T****  Ö**** Ç****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** H**** U***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler  Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Dersinde Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerle Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Bir Çalışma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.02.2022
Saat: 10:00
Yer:
 Eğitim Fakültesi  Toplantı Salonu

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: B**** Ö****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi H***** F****** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı:İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü TY03772 Numaralı ‘Mecmua-i Eş’âr’in Transkripsiyonu ve İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.02.2022
Saat: 14:00
Yer:
Çevrimiçi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: B**** Ö****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** H**** U***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Sadettin Kaplan’ın Çocuk Edebiyatı Öykülerinin 2019 Türkçe Öğretim Programındaki Kök Öğretim Bağlamında İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.02.2022
Saat: 15:30
Yer:
AKÜ Eğitim Fakültesi  117 Nolu Salon

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: M******* E*** B****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi  M***** H********
Anabilim/Bilim Dalı: Kamu Yönetimi
Tezin Adı:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yürütme Organı ve Devlet Başkanı’nın Sorumluluğu: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Düzey: Doktora
Tarih: 11.02.2022
Saat: 14:00
Yer: Hukuk Fakültesi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: M***** S*** K********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** H**** U***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı:Yeni Yol  Çocuk Dergisinin Çeviri Yazısı ve İncelenmesi (1-24 Sayıları)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.02.2022
Saat: 14:30
Yer:
Eğitim Fakültesi 117 Nolu Salon

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: T**** B****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** E***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Üstbilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.02.2022
Saat: 10:00
Yer:
AKÜ Eğitim Fakültesi  114 Nolu Salon

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: T**** A****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N**** K******* F****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı:İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanları İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İzmir Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.02.2022
Saat: 10:30
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: Y**** K*******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi  Z***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Türkiye’de Sol (1960-1971)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.02.2022
Saat: 14:00
Yer: İİBF Erkmentepe Salonu

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: A** Ö***
Tez Danışmanı: Prof.Dr. M****** F****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: TR33 Bölgesindeki Büyükşehir İl Belediyelerinin Kardeş Şehir Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.02.2022
Saat: 10:00
Yer: İİBF Erkmentepe Salonu

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: G***** K**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi E**** Ö***
Anabilim/Bilim Dalı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tezin Adı:Coğrafi İşaretlerin Şehir Markalaşmasına Etkileri: Uşak Tarhanası Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 09.02.2022
Saat: 10:30
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: A** O****** D*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi İ****** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Burdur İli Yeşilova İlçesi Folkloru Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 08.02.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: A** İ**** L****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe-Finansman
Tezin Adı:Sanayi İşletmelerinde Üretim Maliyetlerinin İç Denetimi : Afyonkarahisar  Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.02.2022
Saat: 13:30
Yer: İİBF

ŞUBAT-2022

Tez Yazarı: B**** Y******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı:Ötkir Haşimov’un ‘Muhabbat,Baxt, Xayollarga Bo’laman Tutqun, Oq Bulut Oppoq Bulut’ Adlı Hikâyelerinin Bağlam Sözlükleri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.02.2022
Saat: 15:00
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: G**** K*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M**** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı:Tatar-Başkurt-Çuvaş Destanlarında Hayvanların İşlevlerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.01.2022
Saat: 10:30
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: H*********** Z*****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi İ***** C******
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı:Türkiye’de Bulunan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Vergi Algısı
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.01.2022
Saat: 11:00
Yer: İİBF 117 Nolu Salon

OCAK-2022

Tez Yazarı: F**** B************
Tez Danışmanı: Doç. Dr. T**** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı:İlkokul Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Çizgi Filmlerde Çocuk Katılımının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.01.2022
Saat: 10:30
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: F**** Y*****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. U*** T******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı:Konservatuvar Solfej Dersi Sınavlarında Eğitimcilerin Soru Sorma Stratejilerinin Değerlendirilmesi ve Yaklaşım Önerileri
Düzey: Sanatta Yeterlik
Tarih: 21.01.2022
Saat: 10:30
Yer: AKÜ Devlet Konservatuvarı

OCAK-2022

Tez Yazarı: M****** E**** B******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi D**** S******** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Frederic Chopin’in Baladlarının Teknik Açıdan Çalışmasına Yönelik Bir Model Önerisi
Düzey: Sanatta Yeterlik
Tarih: 21.01.2022
Saat: 10:30
Yer: AKÜ Devlet Konservatuvarı

OCAK-2022

Tez Yazarı: H**** D*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. K**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı:İsmet Özel İslamcılığında Türk Algısı Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.01.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: M******* Ş********
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi M***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı:Eğitim Bilimleri
Tezin Adı:Okul Öncesi Öğretmenlerinin Veli Yaklaşımı Algıları İle Duygusal Emek  Düzeyleri Arasındaki İlişkinin  İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)”
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.01.2022
Saat: 11:00
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: E*** K*****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. N**** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.01.2022
Saat: 11:00
Yer:Eğitim Fakültesi 117 Nolu Salon

OCAK-2022

Tez Yazarı: G**** I**** D*****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi A**** İ*****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı:Bölgesel (Yerel) Ekonomik Kalkınmaya Üniversitelerin Etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 12.01.2022
Saat: 10:30
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: G**** S******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi A** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Özel Hukuk
Tezin Adı: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka İhlalinin Hukuki Sonuçları
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.01.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

 

OCAK-2022

Tez Yazarı: N** Y*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** S*******
Anabilim/Bilim Dalı:İşletme/Muhasebe-Finasman
Tezin Adı: Alan Dışı Mesleklerde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Afyonkarahisar İli Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 06.01.2022
Saat: 11:00
Yer:İİBF 

OCAK-2022

Tez Yazarı: B**** B******
Tez Danışmanı: Doç.Dr. F***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı:Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı:Bilinçaltı Reklamlarda Korku Öğesinin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.01.2022
Saat: 09:30
Yer:İİBF Seminer Salonu

 


 


 

2021 Yılında Gerçekleştirilen  Tez Savunma Gün ve Saatleri
2020 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
2019 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
01 Aralık 2021, Çarşamba 6285 kez görüntülendi