TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: F**** Y*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M******* E*** T*******
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdürlerinin ve Öğretmenlerinin Sınıf Dışı Öğretim Tekniklerinin Uygulanmasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: S**** A****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. D**** S******** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Koro Çalışmaları ve Farklı Müzik Etkinlikleri Yoluyla Yapılan Müzik Eğitiminin Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Müziksel Gelişimi Üzerindeki Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.06.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: G***** T******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. D**** S******** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Güzel Sanatlar Liselerinde Çalgı Eğitimi (Keman) Dersinde Eşlikli Çalışmanın Öğrencinin Müziksel Gelişimine ve Keman Dersine Bakış Açısına Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.06.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: A** K****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi A*** A*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: KOBİ’lerin Finansman İhtiyaçlarının Karşılanmasında Bankaların Kredilendirme Süreci ve Yapılan Analizler: Bir İmalat İşletmesi Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.06.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: B**** Ö****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi S***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Türk Müziği Romantik Dönem Bestekârlarından Hacı Arif Bey ve Avni Anıl Bestelerinde Kadın Unsuru Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: M****** Y****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi S***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Uşaklı Halk Ozanı Aşık Mustafa Çobanoğlu ve Halk Kültürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: Ü*** Ö*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. D**** S******** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Türkiye’deki Güzel Sanatlar Liseleri’nde Viyola Eğitiminin Uzaktan Eğitim Sürecinde Sürdürülmesine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: N**** D****** Ö*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. D**** S******** A*****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Güzel Sanatlar Liseleri Batı Müziği Teori ve Uygulamaları Dersinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: M**** H******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A******* Ç*****
Anabilim/Bilim Dalı:İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: Seyyid Mehmed Hâkim Efendi ve Siyer-i Kebîr’i (Mukaddime Kısmının Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.06.2023
Saat: 13.00
Yer: 
AKÜ İslami İlimler Fakültesi Seminer Salonu

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: M**** E*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı:Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: İlkokul 3. Sınıf Matematik Öğretiminde Dijital Materyallerin Kullanımı: Bitmoji Uygulaması Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.06.2023
Saat: 10.00
Yer:Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: G**** O***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Y**** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Dijital Pazarlamada Kurumsal İtibar Yönetimi ve Haksız Rekabet: Teknoloji Mağazaları Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 12.06.2023
Saat: 14.30
Yer:AKÜ İİBF 117 Nolu Derslik

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: İ***** D** Ç*******
Tez Danışmanı: Prof. FDr. N** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Akıl ve Zekâ Oyunlarının İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Karar Verme Becerileri Üzerine Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.06.2023
Saat: 14.00
Yer:Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: A**** A*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** Z****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Ortaöğretim Yiyecek-İçecek Hizmetlerine Yönelik Uygulamalı Eğitimlerin Örgütsel Uyuma Etkisi: İşletmelerde Beceri Eğitimi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.06.2023
Saat: 11.30
Yer:AKÜ Turizm Fakültesi, Z-23 Nolu Salon

MAYIS-2023

Tez Yazarı: H***** A**** K***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** E****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: 5. Sınıf İngilizce Programının Stake’in İhtiyaca Cevap Verici Program Değerlendirme Modeli ile Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 26.05.2023
Saat: 10.30
Yer:Çevrimiçi

MAYIS-2023

Tez Yazarı: A****** C******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ç***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Kanuni Erhan Akalın’ın Hayatı ve Türk Müzik Kültürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.05.2023
Saat: 11.00
Yer:AKÜ Konservatuvar Toplantı Salonu

MAYIS-2023

Tez Yazarı: Ö**** A****
Tez Danışmanı: Prof. Dr . M***** A** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Coğrafya
Tezin Adı: Yatağan Ovası ve Yakın Çevresi (Muğla) Jeomorfolojisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 24.05.2023
Saat: 10.00
Yer:
AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

MAYIS-2023

Tez Yazarı: F**** T**
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S***** C*******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocuklara Verilen Müzik Teknolojisi Eğitiminin İşitsel Algı Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.05.2023
Saat: 11.00
Yer:
Çevrimiçi

MAYIS-2023

Tez Yazarı: Ö**** A****
Tez Danışmanı: Prof. Dr . M***** A** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Coğrafya
Tezin Adı: Yatağan Ovası ve Yakın Çevresi (Muğla) Jeomorfolojisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 24.05.2023
Saat: 10.00
Yer:
AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

MAYIS-2023

Tez Yazarı: B******* M***
Tez Danışmanı: Prof. Dr .N**** K******* F****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Dersinde Web 2.0 Araçları Kullanımının Öğrencilerin Tarihsel Empati ve Kültürel Mirasa Duyarlılık Kazanmalarına Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.05.2023
Saat: 10.00
Yer:
AKÜ Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

MAYIS-2023

Tez Yazarı: B***** Ö*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi H**** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Kaynak Temelli Yaklaşım Çerçevesinde Bilişim Teknolojisi Yetkinliği, Örgütsel Öğrenme ve Firma Performansı Arasındaki İlişki
Düzey: Doktora
Tarih: 18.05.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

MAYIS-2023

Tez Yazarı: N******* K****** B*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** H****** B*******
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı: Vergi Alacaklarının Tahsilinde Mal Bildirim Yükümlülüğü ve Buna Aykırı Hareketlerin Yaptırımı: Afyonkarahisar İli Uygulama Sonuçları
Düzey: Doktora
Tarih: 11.05.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Belentepe Seminer Salonu

MAYIS-2023

Tez Yazarı: E**** B*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M****** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Somut Olmayan Kültürel Miras Tutumları ve Duygusal Yiyecek Aidiyetinin Gastronomi İmajına Etkisi: Türk Lokum Kültürü ve Afyon Kaymağı Örneği
Düzey: Doktora
Tarih: 10.05.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Turizm Fakültesi Z23 Nolu Salon

MAYIS-2023

Tez Yazarı: E*** G***
Tez Danışmanı: Doç. Y******* A****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Geleneksel Türk Müziği’nde “Hânende Kadın Bestekârlar” Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.05.2023
Saat: 13.30
Yer: 
Çevrimiçi

MAYIS-2023

Tez Yazarı: M***** Z*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M***** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Bir Mobilya Satış Mağazasında Showroom İç Mekan Düzenlemesini Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.05.2023
Saat: 14.30
Yer: 
Çevrimiçi

NİSAN-2023

Tez Yazarı: E**** A*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. K********* Ç*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Hastanelerde Yönetime Yardımcı Bir Araç Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Hedef Maliyetleme Yöntemlerinin Birlikte Kullanılması: Bir Hastane Uygulaması
Düzey: Doktora
Tarih: 10.04.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF

MART-2023

Tez Yazarı: A****** Y*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B***** A****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Kredi Garanti Fonunun Kobi’lere Finansman Desteğinin Ülke Ekonomik Büyümeleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması (Türkiye-Güney Kore Örneği)
Düzey: Doktora
Tarih: 24.03.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

MART-2023

Tez Yazarı: Y**** E*** Y****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ** S*****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı: Türkiye’de Vergi Tahsisine Dayalı Bölgesel Net Mali Yansımanın Analizi
Düzey: Doktora
Tarih: 21.03.2023
Saat: 10.30
Yer: 
Çevrimiçi

MART-2023

Tez Yazarı: Z***** Ş****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. C**** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Osmanlı Mekteplerinde Dil Bilgisi Öğretimi ve Mehmet Emin’in Sarf-ı Türki’si Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.03.2023
Saat: 14.30
Yer: 
Akü Eğitim Fak. 214 Numaralı Derslik

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: G**** U***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. T***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/İşletme
Tezin Adı: Hisse Senedi Endeksleri Arasında İlişki, Portföy Çeşitlendirme İmkanı ve Performans Analizi: 9 Ülkenin Geleneksel ve İslami Hisse Senedi Endeksleri Üzerine Bir Analiz
Düzey: Doktora
Tarih: 27.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M**** E*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M* K********* Ç*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Finansal Kriz Modelleri Çerçevesinde Öncü Göstergelerle 2008 Krizinin Öngörülebilirliğinin Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: Ö*** O**** P*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Y**** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/İşletme
Tezin Adı: Marka Tercihinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Etkisi
Düzey: Doktora
Tarih: 20.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF 117 Nolu Sınıf

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: N***** A********* K******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B**** İ****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Tüketici Satın Alma Kararında Geleneksel ve Online Alışverişin Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A*** K**
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M* K********** Ç*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Kadın Yoksulluğundan Kadın Girişimciliğine Mikro Finans ve Destekleyici Önlemler: TR 33 Bölgesinde Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M******* D******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M* K********** Ç*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Katılım Bankacılığı
Tezin Adı: Çalışma Sermayesi Finansmanı Açısından Katılım Bankacılığı ve Konvansiyonel Bankacılığın Karşılaştırılması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 15.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: R*** D******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B**** İ****
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: Girişimcilik Faaliyetlerinde Kültürün Ürün Stratejilerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: B*** Ş******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M***** E****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı:Total Kurum Kavramı Bağlamında Covid-19 Pandemi Sürecindeki Yeni Normal Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 11.00
Yer:
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: B**** U***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi İ****** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Aşık Şeref Taşlıova’nın Halk Hikâyelerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: G**** A***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi S**** T**
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Müzik Öğretmenlerinin Özel Eğitim Alanındaki Yeterlikleri ve Onlardan Beklentileri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: R**** K*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H****** K****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: X,Y,Z Kuşaklarının Değer Yargılarındaki Dönüşüm: Seydişehir Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: N** S*** T*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi İ****** Y*******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Siyasal Katılım Bağlamında Türk Gençliğinin Siyasal Tutumu: Konya Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: Ş*** Ş****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S**** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Selçuklu Kuruluş Süreci ve Yabgulular ile Mücadeleleri Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 16.00
Yer: 
Fen Edebiyat Fakültesi 106 nolu Derslik

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A****** G*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr . A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri
Tezin Adı: Abdurehim Ötkür’ün Kaşgar Gecesi Destanı’nın Bağlam Sözlüğü (1-4 üncü Bölümler)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 14.30
Yer: 
Fen Edebiyat Fakültesi Z-03

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F**** T*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Rasyonel İnsan Kaynakları Uygulamalarından Bir Sapma Olarak Kayırma ve Örgütsel Adalet İlişkisinin İncelenmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.00
Yer:Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M**** T*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi S*** C*****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Gotik Sinemada Mizansen Kurulumu: Tim Burton Sineması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 14.00
Yer:Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A**** H**
Tez Danışmanı: Doç. Dr .A**** B****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: The London Gazette’de Rusya Üzerine Bir İnceleme (1666-1796)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.30
Yer:Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: U***** Y**
Tez Danışmanı: Doç. Dr .K**** K********
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Lise Öğrencilerinin Almanca Öğrenme Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Erciş İlçesi Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 15.00
Yer:Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A*** K*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr .G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Dijital Vatandaşlık Öğretim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.00
Yer:Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A*** O**** K****
Tez Danışmanı: Prof. Dr .N***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Dünyamızın Hareketleri Konusunda Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Derse Karşı Tutuma ve Akademik Başarıya Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M**** K****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M**** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Zeynep Biyişeva’nın Şiirleri Üzerine Bir Dil İncelemesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
SBE

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: İ**** S*** I***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M**** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Ravil Bikbayev’in Seçme Şiirleri Üzerine Bir Dil İncelemesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 13.30
Yer: 
SBE

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: S*** T*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tezin Adı: Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında Tematik Restoranlar: Makarna Temalı Restoranlar Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.30
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: S***** A**** A****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Türkiye’de Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Uyum Stratejilerine İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 17.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Sosyoloji Seminer Salonu

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F**** A*
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi  F**** N*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Çağdaş Seramik Sanatında İfadeci Yaklaşımlar ve Figüratif Dışa Vurumculuk
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: T**** O*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi  F**** N*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Çağdaş Sanatta Doğa Algısı ve Metamorfoz
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F***** A****** F**** A**** A****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi E*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı:Salebi Tefsiri Özelinde Hz. Peygamber’in Son Üç Yılıyla İlgili Rivayetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 11.00
Yer:
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: H***** A*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. T***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı:Kredi Temerrüt Swaplarının (CDS) Borsa İstanbul Sınai ve Mali Endeksler ile İlişkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.00
Yer:
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: Ö**** A******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** D*******
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Türkiye’ye Yönelik Yabancı Sermaye Hareketlerinin Belirleyicileri: Ampirik Bir Uygulama
Düzey: Doktora
Tarih: 16.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: Ö**** A****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M**** T**********
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Türkiye’de Sosyal Kalkınma ile Sosyal Kooperatifçilik İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: S**** G*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E**** D*******
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Yurtiçi Kredilerin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: T**** Ö*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. H***** G**** D****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Araştırma Geliştirme Harcamalarının Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerindeki Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 15.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A*******  Ö*** Ş*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A** İ**** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Cevrî’nin 111-166 ıncı Gazellerinden 200 Beyit Şerhi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 13.30
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A**** Ş*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A** İ**** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı:Cevrî’nin 167-220 inci Gazellerinden 200 Beyit Şerhi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 15.30
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: T**** M****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ**** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:Eko-Okullar Programının Okul Öncesi Öğrencilerinin Sorumlu Davranma, Çevresel Farkındalık ve Temel Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 15.30
Yer: 
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu 1

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: S**** Y******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ**** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri
Tezin Adı: Öğretmenlerin Etik Zihin Özellikleri İle  Bilişötesi Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 09.30
Yer: 
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu 1

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: E*** A******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ**** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:6ncı ve 7nci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünceleri ile Fen Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu 1

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M*** E*** U*
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ**** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilimin Doğasına İlişkin Algılarının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu 1

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: K**** K****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi E**** A**** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:Anlamlandırma Stratejilerinin 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Akademik Tutum ve Başarılarına Olan Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 09.30
Yer: 
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M******** B******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi S**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Bağlamında Dijital Vatandaşlıkla İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik Bir Meta Sentez Çalışması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 11.00
Yer:
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: İ*** V*********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N****** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Bahşayiş Lügati’nin Söz Varlığının Gagauz Türkçesindeki Durumu Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 10.30

Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: G**** N**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B***** A****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı:Teknolojik İlerlemenin İşsizlik ve Büyüme Üzerindeki Etkileri: Endüstri

4-0’a Yolculukta Ampirik Bir İnceleme
Düzey:Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 14.00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: C**** B****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı: Argümantasyon Destekli Ters Yüz Öğrenme Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanması Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 16.02.2023
Saat: 10.00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: N**** G*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi E*** U*
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Katılım Bankacılığı
Tezin Adı: İslami Finans Okuryazarlığının Finansal Yönelimlere Etkisi: Manisa İl Müftülüğü Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: N**** K*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A******* K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Gelir Bakımından Yakınsama Analizi: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A**** A*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi K**** G*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı:Jeotermal Seracılık Sektörü Rekabetçilik Analizi: Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesi Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M**** D*** Y*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. P**** D***** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri, Siyasal Katılım Düzeyi ve Kültürel Eğilimlerin Demokratik Liderlik Algısına Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2023
Saat: 11.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M******  K******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B**** İ****
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı:Bilgi Teknolojilerinin Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Firma Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M****** E***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A*** U***** T*****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Türk Edebiyatında Din-Devlet-Cemiyet İlişkisini Ele Alan Eserlerin Mukayeseli İncelenmesi (1923-1960)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2023
Saat: 13.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: D***** Ö***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi K**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı:Alev Alatlı Perspektifinden Türkiye’de Batılılaşma ve Aydın Meseleleri Üzerine Bir İnceleme

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: C**** Y*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B**** U****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı:Erzurum Masalları’nın Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 214 Nolu Salon

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: S**** A*********
Tez Danışmanı: Prof. Dr .Ş***** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı:Üretici ve Bayi Arasındaki İlişkilerin Müşteri Sadakatine Etkisi
Düzey: Doktora
Tarih: 14.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
İİBF 117 Nolu Salon

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: R**** K******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. H**** U** B****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı:İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Öz Düzenleyici Yazma Becerilerine İlişkin Görüşleri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M***** F*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: TMS-12 Gelir Vergileri Standardının Yürürlükteki Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile Karşılaştırılması: BİST’te İşlem Gören Bir İşletme Üzerine Bir Uygulama
Düzey: Doktora
Tarih: 13.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF 117 Nolu Salon

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A****** G****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. V***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme /İşletme (ingilizce)
Tezin Adı:The Effect of Organizational Culture On Organizational Cynicism: The Mediating Role of Individual Cultural Values
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.02.2023
Saat: 14.00
Yer: İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: Y**** F***** A******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. C****** K******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Katılım Bankacılığı
Tezin Adı: Çalışma Sermayesi Finansmanı Açısından Katılım Bankacılığı ve Konvansiyonel Bankacılığın Karşılaştırılması

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 09.02.2023
Saat: 10.00
Yer: İİBF

 

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F**** D****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı:Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Muhasebesinde Muhasebe Denetiminin Önemi Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 09.02.2023
Saat: 10.00
Yer: İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: G******* T***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. V***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/İşletme (İngilizce)
Tezin Adı:The Effect of Toxic Leadership On Employee Performance: The Mediating Role of Organizational Citizenship Behaviour
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 09.02.2023
Saat: 14.00
Yer: İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M****** Y*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ş***** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Ahlaki Karar Alma Sürecinde Rasyonel, Duygusal ve Normatif Faktörler: Pazarlama Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 09.02.2023
Saat: 11.00
Yer: İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A*** N** Ö****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A**** F**** G******
Anabilim/Bilim Dalı: Özel Hukuk
Tezin Adı:Kasko ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Konulu Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Kararlarının Türk Ticaret Kanunu Işığında Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 09.02.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: H**** E*****
Tez Danışmanı:Prof. Dr. M***** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: 572 Numaralı Karahisar-ı Sahib Şer’iye Sicili’nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 08.02.2023
Saat: 15.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F**** Ö******
Tez Danışmanı:Prof. Dr. A**** Y******
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı:Donanma Mecmuasının Siyasi, Askeri ve Sosyal Açıdan İncelenmesi (1910-1917)
Düzey: Doktora
Tarih: 08.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F**** Ö****
Tez Danışmanı:Dr. Öğr .Üyesi Ü*** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: 2000 Sonrası Türk Komedi Sinemasında Absürt Filmler: Cem Yılmaz Sineması Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Güzel Sanatlar Fakültesi 113 Nolu Sınıf

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: E** ** K*******
Tez Danışmanı:Dr. Öğr .Üyesi M******** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı:Makroekonomik Faktörlerin Banka Kredileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.02.2023
Saat: 11.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: E**** Ş****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N* S**** V****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Covid 19’un Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sağlık İşletmelerinin Finansal Tablolarına Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.02.2023
Saat: 11.00
Yer: İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M****** Y*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi F**** N*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Çağdaş Sanatta Fraktal Form Üretim Yöntemi Olarak Parametrik Tasarım
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 06.02.2023
Saat: 14.00
Yer:Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M***** Ç*********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ** S*****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı:Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: E*** G***
Tez Danışmanı: Doç. Y******* A****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Geleneksel Türk Müziği’nde “Hânende Kadın Bestekârlar” Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.02.2023
Saat: 13.30

Yer: Devlet Konservatuvarı

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: T**** S******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** H****** B*******
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı:Türkiye’de Vergi Kaçakçılık Suçunun “Non Bis In Idem” Kuralı Açısından İncelenmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 03.02.2023
Saat: 14.30

Yer: İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: G**** G****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N**** K*******  F****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı:Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Bağlamında TRT Belgesellerinin Analizinin İnfografiklerle Modellenmesi

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 02.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A***** O*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı:Tophane-i Amire Mareşali Mustafa Zeki Paşa Üzerine Bir İnceleme (1849-1914)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2023
Saat: 13.00
Yer: 
SBE

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: Y**** K*********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. F**** K***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Samsun Belediye Tarihi Üzerine Bir İnceleme (1930-1945)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2023
Saat: 10.30
Yer: 
SBE

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F**** N** Ç****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N****** H****** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:Okul Öncesi Kurumlarına Devam Eden Çocukların Annelerinin Riskli Oyuna İlişkin Görüşleri İle Çocukların Benlik Kavramı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Halfeti İlçesi Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2023
Saat: 09.30
Yer: 
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A*** G****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** E****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Öğretmenlerin Eğitim İnançları ile Öğretim Programına Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A**** S*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı:Endüstri 4.0 Sürecinde Yetkinlik Temelli İnsan Kaynakları Sistemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 01.02.2023
Saat: 10.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F******* B****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: 6. Sınıf Türkçe Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Türkçe Öğretim Programında Bulunan Niteliklere Göre İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

OCAK-2023

Tez Yazarı: N**** Ö**** K*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A**** A** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı:Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 31.01.2023

Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2023

Tez Yazarı: H***** S*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B**** U****
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Hasan Latif Sarıyüce’nin Çocuk Şiirlerinin Çocuk Edebiyatı ve Türkçe Öğretimi Bakımından İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.01.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 214 Nolu Salon

OCAK-2023

Tez Yazarı: M***** F****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi F**** B******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Yükseköğretimde Akademisyenlerin Bakış Açısı ile Kalite Yönetimi Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.01.2023
Saat: 13.00
Yer: SBE

OCAK-2023

Tez Yazarı: R**** E*** A**********
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B*****  R***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Müziğin Otizmli Bireylerin Akademik Başarılarına ve Sosyalleşme Süreçlerine Etkileri: İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu Örnek Olayı
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.01.2023
Saat: 11.00
Yer:Akü Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu

OCAK-2023

Tez Yazarı: D**** B****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** K*********
Anabilim/Bilim Dalı: Özel Hukuk
Tezin Adı: Konkordato Mühletinde Muhafaza Tedbirleri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.01.2023
Saat: 10.30
Yer: Hukuk Fakültesi

OCAK-2023

Tez Yazarı: Z**** G*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. K**** İ*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı:Uluslararası Tarımsal Emtia Fiyatlarının Pay Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.01.2023
Saat: 11.00
Yer: SBE

OCAK-2023

Tez Yazarı: A**** A** E***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A******* Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Markaların Absürt Reklam Kullanımının Tüketicilerin Marka Kişiliği Algısı Üzerindeki Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.01.2023
Saat: 10.30
Yer:Çevrimiçi

OCAK-2023

Tez Yazarı: M**** D*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ç***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı:Türk Müziği’nde Zakirbaşılık Müessesesi ve Son Zakirbaşı Albay Selahattin Gürer’in Türk Müziği’ndeki Yeri
Düzey: Sanatta Yeterlik
Tarih: 13.01.2023
Saat: 13.00
Yer:Konservatuvar Toplantı Salonu

 


 


 

2022 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
2021 Yılında Gerçekleştirilen  Tez Savunma Gün ve Saatleri
2020 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
2019 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
01 Aralık 2021, Çarşamba 11435 kez görüntülendi