OCAK-2022

Tez Yazarı: M******* E*** B****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi  M***** H********
Anabilim/Bilim Dalı: Kamu Yönetimi
Tezin Adı:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yürütme Organı ve Devlet Başkanı’nın Sorumluluğu: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Düzey: Doktora
Tarih: 11.02.2022
Saat: 14:00
Yer: Hukuk Fakültesi

OCAK-2022

Tez Yazarı: M***** S*** K********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** H**** U***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı:Yeni Yol  Çocuk Dergisinin Çeviri Yazısı ve İncelenmesi (1-24 Sayıları)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.02.2022
Saat: 14:30
Yer:
Eğitim Fakültesi 117 Nolu Salon

 OCAK-2022

Tez Yazarı: Y**** K*******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi  Z***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Türkiye’de Sol (1960-1971)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.02.2022
Saat: 14:00
Yer: İİBF Erkmentepe Salonu

OCAK-2022

Tez Yazarı: A** Ö***
Tez Danışmanı: Prof.Dr. M****** F****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: TR33 Bölgesindeki Büyükşehir İl Belediyelerinin Kardeş Şehir Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.02.2022
Saat: 10:00
Yer: İİBF Erkmentepe Salonu

OCAK-2022

Tez Yazarı: A** O****** D*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi İ****** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Burdur İli Yeşilova İlçesi Folkloru Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 08.02.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: B**** Y******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı:Ötkir Haşimov’un ‘Muhabbat,Baxt, Xayollarga Bo’laman Tutqun, Oq Bulut Oppoq Bulut’ Adlı Hikâyelerinin Bağlam Sözlükleri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.02.2022
Saat: 15:00
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: G**** K*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M**** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı:Tatar-Başkurt-Çuvaş Destanlarında Hayvanların İşlevlerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.01.2022
Saat: 10:30
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: H*********** Z*****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi İ***** C******
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı:Türkiye’de Bulunan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Vergi Algısı
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.01.2022
Saat: 11:00
Yer: İİBF 117 Nolu Salon

OCAK-2022

Tez Yazarı: F**** B************
Tez Danışmanı: Doç. Dr. T**** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı:İlkokul Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Çizgi Filmlerde Çocuk Katılımının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.01.2022
Saat: 10:30
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: F**** Y*****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. U*** T******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı:Konservatuvar Solfej Dersi Sınavlarında Eğitimcilerin Soru Sorma Stratejilerinin Değerlendirilmesi ve Yaklaşım Önerileri
Düzey: Sanatta Yeterlik
Tarih: 21.01.2022
Saat: 10:30
Yer: AKÜ Devlet Konservatuvarı

OCAK-2022

Tez Yazarı: M****** E**** B******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi D**** S******** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Frederic Chopin’in Baladlarının Teknik Açıdan Çalışmasına Yönelik Bir Model Önerisi
Düzey: Sanatta Yeterlik
Tarih: 21.01.2022
Saat: 10:30
Yer: AKÜ Devlet Konservatuvarı

OCAK-2022

Tez Yazarı: H**** D*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. K**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı:İsmet Özel İslamcılığında Türk Algısı Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.01.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: M******* Ş********
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi M***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı:Eğitim Bilimleri
Tezin Adı:Okul Öncesi Öğretmenlerinin Veli Yaklaşımı Algıları İle Duygusal Emek  Düzeyleri Arasındaki İlişkinin  İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)”
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.01.2022
Saat: 11:00
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: E*** K*****
Tez Danışmanı: Prof.Dr. N**** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.01.2022
Saat: 11:00
Yer:Eğitim Fakültesi 117 Nolu Salon

OCAK-2022

Tez Yazarı: G**** I**** D*****
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi A**** İ*****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı:Bölgesel (Yerel) Ekonomik Kalkınmaya Üniversitelerin Etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 12.01.2022
Saat: 10:30
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2022

Tez Yazarı: G**** S******
Tez Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi A** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Özel Hukuk
Tezin Adı: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka İhlalinin Hukuki Sonuçları
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.01.2022
Saat: 14:00
Yer: Çevrimiçi

 

OCAK-2022

Tez Yazarı: N** Y*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** S*******
Anabilim/Bilim Dalı:İşletme/Muhasebe-Finasman
Tezin Adı: Alan Dışı Mesleklerde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Afyonkarahisar İli Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 06.01.2022
Saat: 11:00
Yer:İİBF 

OCAK-2022

Tez Yazarı: B**** B******
Tez Danışmanı: Doç.Dr. F***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı:Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı:Bilinçaltı Reklamlarda Korku Öğesinin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.01.2022
Saat: 09:30
Yer:İİBF Seminer Salonu

 


 


 

2021 Yılında Gerçekleştirilen  Tez Savunma Gün ve Saatleri
2020 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
2019 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
01 Aralık 2021, Çarşamba 1253 kez görüntülendi