AĞUSTOS-2024

Tez Yazarı: R****** Ç*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. D**** S********
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Türkiye’de Lisans Düzeyinde Batı Müziği Eğitimi Veren Konservatuvarlardaki Solfej Eğitimcilerinin Öğrenci Bireysel Farklılıklarına İlişkin Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 08.08.2024
Saat: 10.00
Yer: Çevrimiçi

AĞUSTOS-2024

Tez Yazarı: S***** M**** B****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi C** G****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Savunma Sanayinde Yerli Üretimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 02.08.2024
Saat: 11.00
Yer: İİBF

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: S**** M*** Y*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N****** H****** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Adı: Okul Öncesi Çocuklarının Yalnızlık ve Sosyal Memnuniyetsizlik Düzeyi İle Benlik Kavramları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 31.07.2024
Saat: 15.00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: M***** S***** K**********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ü*** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: TRT Belgesel Kanalının Günümüz Belgesel Yapımlarının Üzerindeki Belirleyiciliğinin İncelenmesi (2023 Yılı Örneği)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 31.07.2024
Saat: 10.00
Yer: 
GSF 113 Nolu Sınıf

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: F**** A****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. F**** B**** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Adı: Artırılmış Gerçeklik Destekli Drama Eğitim Programının Çocukların Sosyal Bilgi İşleme Süreçlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 31.07.2024
Saat: 13.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: E*** M****** F***** M****** M*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M***** S********
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Thesis Title: Comparative Analysis of Popular Furniture Pieces Aeross Diverse Cultures: A Comprehensive Study
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 29.07.2024
Saat: 15.00
Yer:
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: G***** E*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A******* K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Pandemi Sürecinin Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi Üzerinde Etkileri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 29.07.2024
Saat: 14.00
Yer:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: K**** A****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Z***** S*****
Anabilim/Bilim Dalı: Felsefe ve Din Bilimleri
Tezin Adı: Arz-ı Mev’ûd Anlayışı Işığında Yahudi Diasporası’nın Tarihi Süreci Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 26.07.2024
Saat: 14.30
Yer:
 Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: B**** T*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi  H**** Ö***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Yöneticilerin Stratejik Düşünme Yetenekleri ve Kriz Algısı Arasındaki İlişkinin Stratejilerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 26.07.2024
Saat: 10.00
Yer:
 İİBF  Seminer Salonu

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: F***** G*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S***** C*******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Müziğin Blok Zincire Entegrasyonuna İlişkin Bir Uygulama: Nitelikli Fikri Tapu (NFT) Müzik Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 24.07.2024
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: B**** A* A**
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Türkiye ve Suudi Arabistan’daki 3 ve 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 24.07.2024
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: H***** Ç****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A*** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Afyonkarahisar’da Eğitim Tarihi Üzerine Bir İnceleme (1923-1945)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.07.2024
Saat: 14.00

Yer: Sosyal Bilimler Enstitüsü

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: F***** İ***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: İlkokul Birinci Sınıfta Yürütülen Fen Etkinliklerinin Öğrencilerin Temel Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.07.2024
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: E*** N**** Ö***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Oryantiring Uygulamalarının 1. Sınıf Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına ve Eğlenme Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.07.2024
Saat: 15.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: M**** Ş*********
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi H**** Ö***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Rekabet Stratejilerinin Örgüt Kültürü Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar İli Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.07.2024
Saat: 11.30
Yer: 
İİBF Seminer Salonu

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: K**** A****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ö**** Z****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm Rehberliği
Tezin Adı: Mesleki Aidiyet ve Kariyer Bağlılığının Mesleki Tükenmişlik Sendromu Üzerine Etkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.07.2024
Saat: 11.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: R****** H****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ü*** K********
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Cumhuriyet Döneminde Bitkisel ve Kimyasal Yöntemlerle Yalvaç Dericiliği ve Deri Sanatı Üzerine Bir inceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.07.2024
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: Z**** A***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M****** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Felsefe ve Din Bilimleri

Tezin Adı: İnfertilite Sorunu Yaşayan Bireylerde Umut ile Dini Başa Çıkma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.07.2024
Saat: 09.30
Yer: 
İktisat  Seminer Salonu

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: R****** K*********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. V***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/İşletme (İngilizce)
Tezin Adı: Title Of the Thesis/Dissertation: The Link Between Work Alienation, Mental Well-Being, and Trust in Manager Among Employees
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.07.2024
Saat: 10.00
Yer: 
İİBF 117 Nolu Salon

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: S***** U*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ö**** C*****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Atık Metal Malzemenin Heykele Yansımalarının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.07.2024
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi/Zoom

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: Y**** M****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi F**** N*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Çağdaş Türk Performans Sanatında Beden, Eylem ve Mekan İlişkileri Üzerine Bir İnceleme: Mehmet Kavukçu Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.07.2024
Saat: 15.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: G***** A****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Y**** T****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Türk Musikisinde Sözlü Eser İcralarının Üslup ve Tavır Yönünden İncelenmesi: Doğan Dikmen Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.07.2024
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: B****** A***
Tez Danışmanı: Doç. Y******* A****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Türk Sanat Müziği BölümlerindekiSes Eğitimi ve Ses Tekniği Derslerinin İçerik ve Yöntem Açısından İncelenmesi (Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.07.2024
Saat: 15.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: Y****** F**** Y***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H****** K****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Afet Dönemlerinde Yerel STK’ların Toplumsal Dayanışmaya Etkisi: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.07.2024
Saat: 14.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: Ü***** U*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi E*** G** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Termal Otelleri Tercih Eden Balayı Turistlerinin Deneyimleri ve Davranışsal Niyete Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.07.2024

Saat: 11.00

Yer :Turizm Fak. Uygulama Binası Toplantı Salonu

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: S****** Ş****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A*** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: Özel Hukuk
Tezin Adı: Avukatın Reklam  Yasağı
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.07.2024
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: T**** D******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. V***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/İşletme (İngilizce)
Tezin Adı: The Effect Of Organizational Resilience on Perceived Corporate Reputation: The Role of Trust in the Manager
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 18.07.2024
Saat: 10.00
Yer: 
İİBF 117 Nolu  Salon

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: B**** Z***** B****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Karşılıklılık Normunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Zaman Yöneliminin Düzenleyici Rolü
Düzey: Doktora
Tarih: 18.07.2024
Saat: 14.30
Yer: 
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: E*** U***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** H****** S******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Örgütsel Güvenin Kurumsal İtibara Etkisi: Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 17.07.2024
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: M******* G*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi T**** T********
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: BOBİ FRS Kapsamında Yem-Besi Hayvancılığı ve Ticaretini Yapan İşletme İncelemesi: Ölçüm ve Muhasebeleştirme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.07.2024
Saat: 13.00
Yer: İİBF 117 Nolu Salon

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: L****** S*** M*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi T**** T********
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Borsa İstanbul Katılım 30 Endeksinde Yer Alan İmalat İşletmelerinin Finansal Performansının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.07.2024
Saat: 11.00
Yer: İİBF 117 Nolu Salon

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: M*** Y**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Kânuni Cüneyt Kosalı’nın İlâhileri Üzerine Bir Değerlendirme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.07.2024
Saat: 10.30
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: E*** Ö***** K******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. T**** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Adı: 0-70 Aylık Çocukların Katılım Haklarına İlişkin Görüşleri ile Öz-Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.07.2024
Saat: 11.30
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: G***** Y****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. T**** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Okul Öncesi Eğitimi
Tezin Adı: Çocuk Katılımı Eğitiminin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocukların Katılım Hakkına İlişkin Farkındalıklarına Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.07.2024
Saat: 10.00
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: Ş***** S****** Ö****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. K**** K********
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Sınıf Öğretmenlerinin Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Destekleyen Davranışlarının İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Bağımsız Öğrenme Becerilerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Düzey:Yüksek Lisans
Tarih: 12.07.2024
Saat: 10.30
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: M**** K****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Coğrafya Eğitimi
Tezin Adı: Coğrafya Ders Kitaplarının Kök Değerler Açısından İncelenmesi
Düzey:Yüksek Lisans
Tarih: 12.07.2024
Saat: 11.00
Yer:Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: C**** A****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Coğrafya Eğitimi
Tezin Adı: Coğrafya Dersi Öğretiminde ArcGIS Story Maps Hikayeler Oluşturma Yönteminin Başarıya ve Kalıcılığa Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 12.07.2024
Saat: 10.00
Yer:Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: K**** Ç****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Öz-yeterlik Algıları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 11.07.2024
Saat: 10.00
Yer:Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: S***** S*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M****** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Coğrafya
Tezin Adı: Demografik Özellikler Bağlamında Bireylerin Ulus-Ötesi Göçe Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Emirdağ Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.07.2024
Saat: 13.00
Yer:FEF Bilim Kafe

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: D*** N** K*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: İstanbul Selatin Camilerde Ramazan Ayında Sürdürülen Dini Musiki Geleneği Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.07.2024
Saat: 10.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: K****** Ö****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi H****** K******* M****
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Muhtar Mağavin’in “ Tazının Ölümü” Adlı Eserindeki Tasvir Fiillerin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.07.2024
Saat: 10.30
Yer: 
FEF Z-03 Nolu Seminer Salonu

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: B**** G*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr.  M***** S********
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: İç Mekan Tasarımı Farklı Kafelerin Öğrenci Memnuniyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Afyonkarahisar Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2024
Saat: 16.00
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: E*** A*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. V***** G******
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Kamu Politikası Analizinde Yöntem: Türkiye’deki Akademik Yazın Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2024
Saat: 14.30
Yer: 112 Nolu Sınıf

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: S****** T*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M***** K***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ekolojik Ayak İzi Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2024
Saat: 10.30
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2024

Tez Yazarı: U*** P******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. V***** G******
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Kamu Güvenliği Politikalarında Yeni Bir Unsur Olarak Robotlar Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2024
Saat: 13.00
Yer: 112 Nolu Sınıf

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: E**** N** B*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Emin Özdemir’in Çocuk Kitapları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.06.2024
Saat: 14.00
Yer:Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: E**** Ö****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S***** C*******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Üretken Yapay Zekâ Teknolojisinde Üretilen Sentetik Seslerin Gerçek Sesler ile Karşılaştırılması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.06.2024
Saat: 11.00
Yer:
Çevrimiçi

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: S**** D****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Özel Hukuk
Tezin Adı: Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedelinin Belirlenmesinde Sürelerin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.06.2024
Saat: 11.00
Yer:
Çevrimiçi

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: H**** A****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B**** U****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Kral Şakir Resimli Kitap Serisinin Söz Varlığının Türkçe Öğretimine Katkısının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.06.2024
Saat: 16.00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: A**** Ö********
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi K***** S****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı:Haftalık Resimli Gazetemiz (1924) ve Mektepliler Alemi (1925) Dergileri (Çeviriyazı, İnceleme)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.06.2024
Saat: 15.00
Yer: Eğitim Fakültesi Seminer Salonu

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: Y**** C**** Z******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. S**** S********

Anabilim/Bilim Dalı:Tarih
Tezin Adı: Atatürk Dönemi Türkçü Uygulamalar
Düzey:Doktora
Tarih: 28.06.2024
Saat: 11.00
Yer: 
Sosyal Bilimler Enstitüsü

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: O*** K***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N****** Y**** K********
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Liderlik Tarzının Örgütsel Değerlerin Oluşumundaki Rolü ve Örgüt Kültürü Üzerine Etkileri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 27.06.2024
Saat: 10.00
Yer:
İİBF

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: A****** K**** Ç****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: İlkokul 3. Sınıflarda İngilizce Öğretiminde Dijital Hikaye Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.06.2024
Saat: 10.00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: S**** Ş****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi E**** A**** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Altıncı Sınıf  Fen Bilimleri Dersi  ‘Güneş Sistemi’ Konusunun İstasyon Tekniği ile Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutumlarına Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.06.2024
Saat: 11.00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: U*** G*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. B***** R***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Selman Ada’nın Hayatı, Sanatı ve Türk Operasına Katkıları
Düzey: Sanatta Yeterlik
Tarih: 24.06.2024
Saat: 13.00
Yer:
Konservatuvar Toplantı Salonu

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: T**** Ö****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. F***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Tüketicinin Satın Alma Davranışında Sosyal Bir Faktör Olarak Din: Türkiye Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 24.06.2024
Saat: 11.00
Yer: 
117 Nolu salon

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: C** G*****
Tez Danışmanı: Doç. C*** Ç**
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Mahalli Sanatçı Halil Rıfat Aydemir’in Türk Halk Kültürüne Etkisi Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.06.2024
Saat: 14.00
Yer: 
AKÜ Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: B***** A***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi O*** B******
Anabilim/Bilim Dalı: Coğrafya
Tezin Adı: Banaz Ovası’nın (Uşak) Jeomorfolojisi Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.06.2024
Saat: 11.00
Yer:Bilim Kafe/Fen Edebiyat Fakültesi

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: H***** K******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Bir Toplumsal Problem Olarak Sahipsiz Köpeklere Afyonkarahisar Halkının Bakışı Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.06.2024
Saat: 14.00

Yer: Sosyoloji Seminer Salonu

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: B**** K****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi H****** K*******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Oralhan Bökey’in “Jetim Bota” Adlı Hikâyesindeki Birleşik Fiiller: Art ve Eş Zamanlı Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.06.2024
Saat: 10.30
Yer:
FEF Z-03 Nolu Seminer Salonu

HAZİRAN-2024

Tez Yazarı: M**** Ç****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E**** D*******
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Hisse Senedi Getirisi, Enflasyon Oranı ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 06.06.2024
Saat: 10.00
Yer:
İİBF

MAYIS-2024

Tez Yazarı: J******* B******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B**** İ****
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: Yerelden Uluslararası Ticarete Açılan Kadın Girişimciler Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 31.05.2024
Saat: 13.00
Yer:
AKÜ İİBF

MAYIS-2024

Tez Yazarı: N****** S****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi A***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: Kutadgu Bilig ve Dede Korkut Hikayelerinde Kadın, Çocuk ve Aile Kavramları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 31.05.2024
Saat: 11.00
Yer:
AKÜ İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu

MAYIS-2024

Tez Yazarı: O**** S***** H*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sevgi TAŞ
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Güzel Sanatlar Lisesi Viyola Öğrencilerinin Çalgı Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 31.05.2024
Saat: 10.00
Yer: Çevrimiçi

MAYIS-2024

Tez Yazarı: G**** C***** Y*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M**** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Töhfet Yenebiy’in “Tevge Tanışıv” Eserindeki Hikâye ve Düzyazıların Dil ve Üslup Bakımından İncelemesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 29.05.2024
Saat: 14.00
Yer: SBE

MAYIS-2024

Tez Yazarı: A**** Y*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. F**** K***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Cumhuriyet Döneminde Kadın Hazır Giyiminde Sanayileşme Çabaları Üzerine Bir İnceleme (1923-1945)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.05.2024
Saat: 10.30
Yer:AKÜ SBE Toplantı Salonu

NİSAN-2024

Tez Yazarı: Ö**** Ö****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ç***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Kanun Çalgısı ile İcra Edilen Saz Eserlerinde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Etüt Çalışmaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
Düzey: Sanatta Yeterlik
Tarih: 29.04.2024
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

NİSAN-2024

Tez Yazarı: C***** K********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A******* Ç*****
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: Sultan II. Selim’in Kızı İsmihan Sultan’ın Vakıfları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 26.04.2024
Saat: 14.00
Yer: 
AKÜ İlahiyat Fakültesi 126 nolu Seminer Odası

NİSAN-2024

Tez Yazarı: İ****** D****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ***** C******
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kapsamında Jeotermal Enerji ve Devlet Teşvikleri: Afyonkarahisar Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.04.2024
Saat: 15.00
Yer:İİBF 117 Nolu Salon

NİSAN-2024

Tez Yazarı: Z**** K*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. T***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Bağımsız Denetim Görüşlerinin Tahmin Edilmesinde Veri Madenciliği Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
Düzey: Doktora
Tarih: 05.04.2024
Saat: 16.00
Yer:AKÜ/İİBF

MART-2024

Tez Yazarı: N****** E****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ**** C**** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı: Türkiye’de Mali Kültürü Belirleyen Faktörler: Ampirik Bir Çalışma
Düzey: Doktora
Tarih: 08.03.2024
Saat: 14.30
Yer: 
Hukuk Fakültesi

MART-2024

Tez Yazarı: Z**** D****** K******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A****  A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Z Kuşağı’nın Türkiye’nin Dış Politikalarına Yönelik Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 08.03.2024
Saat: 14.30
Yer: 
Çevrimiçi

MART-2024

Tez Yazarı: Ö**** K****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A*** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: Özel Hukuk
Tezin Adı: Kira İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.03.2024
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: E*** Ş*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S*** E**** G*******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Mikrotonal Gitara İlişkin Öğrenme İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Başlangıç Seviyesi İçin Bir Repertuvar Önerisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 29.02.2024
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: R***** Ö******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M****** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: XIX. Yüzyılın Başlarında Medine (1800-1840)
Düzey: Doktora
Tarih: 26.02.2024
Saat: 16.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: H**** G*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. C**** K***** M****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı: Afyonkarahisar Sandıklı İlçesinde Mükelleflere Uygulanan Vergi Cezalarının Caydırıcılığı
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 26.02.2024
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: H***** N******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. C**** K***** M****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı:Vergi Avantajları Boyutuyla Gıda Bankacılığı Sistemi: Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 26.02.2024
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: E*** Ç******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Bulgaristan, Irak ve Suriye Örnekleri Bağlamında Türkiye’nin Kitlesel Göç Yönetim Kapasitesi ve Bir Model Önerisi
Düzey: Doktora
Tarih: 26.02.2024
Saat: 14.00
Yer: 
Sosyoloji Seminer Salonu

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: Z**** Y**********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı:Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Çatışmayı Yönetme Yöntemlerinin İşgörenlerin Yenilikçi İş Davranışlarına Etkisi: Afyonkarahisar Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 26.02.2024
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: Ş**** Y*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. B**** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Türk Lügati’nin “Elif” Maddesi (C. 1, s. 173-224): İnceleme-Çeviri Yazı-Dizin
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 26.02.2024

Saat : 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: Ü**** G****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A******* K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Katılım Bankacılığı
Tezin Adı:Kriz Dönemlerinde Katılım Bankalarının ve İslami Finansın Performans Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 26.02.2024
Saat: 11.00
Yer: 
AKÜ İİBF

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: O**** P****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** H****** S******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Somut Olmayan Kültürel Miras Algısı ile Turizm Algısının Mesleki Bağlılık ve İşe Adanmışlık Üzerine Etkisi: Geleneksel Çini Sanatı Örneği
Düzey: Doktora
Tarih: 23.02.2024
Saat: 14.00
Yer:
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: A********* G*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. C****** K******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Varlık Fiyatlama Modelleri: Fama-French Beş Faktör Modelinin BİST Uygulaması
Düzey: Doktora
Tarih: 23.02.2024
Saat: 14.30
Yer: İİBF

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: E**** A****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** H****** S******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı:Sosyal Ağların Örgütsel Sapmaya Etkisi: Otel İşletmelerinde  Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 23.02.2024
Saat: 10.30
Yer:Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: Ş**** Y*********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M****** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Felsefe ve Din Bilimleri
Tezin Adı: Ebru Sanatçılarının Dindarlık ve Sabır Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin Araştırılması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.02.2024
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: K**** N** K******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M****** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Felsefe ve Din Bilimleri
Tezin Adı: Varoluşsal Kaygı ile Dindarlık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.02.2024
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: C**** Ç*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H****** K****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Yeni Medyanın Aile ve Sosyal İlişkiler Bağlamında Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.02.2024
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: M***** Ö******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H****** K****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Farklı Kuşaklardan Kadınların Yaşlılık Algılarının Yaşlılık Kuramları Açısından Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar Örneği)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.02.2024
Saat: 15.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: M**** C****
Tez Danışmanı: Doç. Dr.  A******* Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Ülke İmajının Marka Kutuplaşmasına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.02.2024
Saat: 10.30
Yer: 
AKÜ İİBF

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: M******* H****** D****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M****** G****
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: 1757-1758 Yılı Medine Surre Defterleri Transkripsiyon ve Değerlendirmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.02.2024
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: M**** M*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M****** F****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Türkiye-Rusya İlişkilerinin Neo-Realist Bakış Açısından İncelenmesi (1990-2020)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.02.2024
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: A**** E*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: Omnichannel Alışveriş Metodlarının Omnichannel Alışveriş Niyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.02.2024
Saat: 15.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: Ö*** A****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. F**** D***
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Margaret Atwood’un Damızlık Kızın Öyküsü ve Naomi Alderman’ın Güç Eserlerinin Sosyolojik Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.02.2024
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: H**** K******
Tez Danışmanı: Prof. Dr.  C****** K******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Yönetim Bilişim Sistemlerinin Önemi: Örnek Bir Similasyon Uygulaması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.02.2024
Saat: 14.00
Yer: 
AKÜ/İİBF

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: B**** Ç*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. S**** S********
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Amerikan Yazılı Basınına Göre Ermeni Sorunu (1918-1924)
Düzey: Doktora
Tarih: 23.02.2024
Saat: 10.00
Yer: Sosyal Bilimler Enstitüsü

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: M******* Ö***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A**** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tezin Adı: Laktoz İntoleransının Bilinmesi ve Menülerde Yer Alma Üzerine Bir Değerlendirme: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.02.2024
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: A*** K******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi S****** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Ekonomik Özgürlüklerin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.02.2024
Saat: 10.30
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: İ****** E*** Y***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E**** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: Mobil Artırılmış Gerçeklik Hizmet Algısının Tüketicilerin Davranışsal Niyeti Üzerindeki Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.02.2024
Saat: 15.30
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: E*** T****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E**** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: Markalı Artırılmış Gerçeklik Filtreleri Aracılığıyla Tüketici Deneyiminin Marka İtibarı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.02.2024
Saat: 16.45
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: M**** G******** B*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Geç Modern Dönemde  Toplumsal Şiddetin Dönüşümü (Byung Chul-Han’da Şiddetin Topolojisi)
Düzey: Doktora
Tarih: 22.02.2024
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: E***** A******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: Emeviler Döneminde Asabiyetin Yönetime Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.02.2024
Saat: 10.30
Yer:129 Nolu Oda

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: N**** D*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A****** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Fen Bilimleri İle Bütünleşik Senaryo Temelli Yaşam Becerileri Öğretim Programının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Becerilerine ve Zihin Alışkanlıklarına Etkisi
Düzey: Doktora
Tarih: 20.02.2024
Saat: 10.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: H***** B****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. V***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Farklılıkları: Afyonkarahisar Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2024
Saat: 10.30
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: S**** F*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A*** U***** T*****

Anabilim/Bilim Dalı:Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Çağatay Yaşmut’un Polisiye Eserleri Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2024
Saat: 13.30
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: H**** U*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. F***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: Kampanya Dönemlerindeki Online Alışverişlerde Tüketici Bilincinin X Y Z Kuşaklarına Göre İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2024
Saat: 11.00
Yer: 
AKÜ/İİBF

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: M******* Ö****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi H*** F**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/İşletme (İngilizce)
Tezin Adı: The İmpact Customer-Based Brand Equity on Purchase Intention: A Study on Netflix
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.02.2024
Saat: 10.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: O*** G*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ****** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Eskişehir Manileri Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.02.2024
Saat: 11.00
Yer: FEF 216 Nolu Seminer Salonu

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: S*** T*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: Dinim İslam Temel Ders Kitabı Siyer Bölümünün Siyer Yazıcılığı Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.02.2024
Saat: 11.00
Yer:
129 Nolu Oda

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: A**** E*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Y**** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Eğitim Kurumlarında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
Düzey: Doktora
Tarih: 16.02.2024
Saat: 11.30
Yer:
İİBF/113 Nolu Salon

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: M****** O*** K******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. D**** S******** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Fransız Alman ve Rus Geleneksel Piyano Ekollerinin Özellikleri ve Günümüz İcralarındaki Yeri
Düzey: Sanatta Yeterlik
Tarih: 16.02.2024
Saat: 13.00
Yer: 
Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: T*** V**** A******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Turizm Sektöründe Örgütlerarası İlişkiler: Topluluk Ekolojisi Bağlamında Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 16.02.2024
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF 217 Nolu Salon

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: A***** Ş*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi K**** K*********
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/ Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Uzay Turizmi Alanında Faaliyet Gösteren Girişimcilerin Liderlik Özelliklerinin Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2024
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: Z***** G******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Öğretim Programı Tasarısının Hazırlanması ve Uygulanmasının İncelenmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 15.02.2024
Saat: 10.00
Yer:Eğitim Fakültesi 114 Nolu  Salon

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: R****** G*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr.  A**** M**** U***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Ekran Bağımlılıkları ile İlgili Bir Program Önerisinin Hazırlanması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.02.2024
Saat: 11.00
Yer:
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: A*** Ç**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A****** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Futbol Taraftarlarında Fanatizm ve Özdeşleşme: Galatasaray Taraftarları Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 12.02.2024
Saat: 14.00
Yer:
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: M***** Ö******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tezin Adı: Tabaktaki Sanat: Tabak Sunumlarına İlişkin Mutfak Şefleri ve Eğitmen Şeflerin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 12.02.2024
Saat: 11.00
Yer:
Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: N**** M****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi  A**** G*******
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Caferi Şair Ecrî Divanının Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 08.02.2024
Saat: 14.30
Yer:
FEF 216 Nolu Seminer Salonu

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: E*** Ş****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. F**** K***** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: Coğrafya
Tezin Adı: Termaller ve Termallerin Arazi Kullanımına Etkileri: Afyonkarahisar-Gazlıgöl Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 08.02.2024
Saat: 10.00
Yer:
AKÜ FEF

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: Ö**** G****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B**** İ****
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: Hedonik ve Faydacı Alışveriş Değerinin Kullanım Devamlılığına Etkisi: Trendyol Mobil Uygulaması Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 08.02.2024
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: Z**** K***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi H**** Ö***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Sanal Örgütlerde Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Güven Üzerine Etkisi: 112 Acil Çağrı Merkezlerinde Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 08.02.2024
Saat: 14.00
Yer:
İİBF 117 Nolu Seminer Odası

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: M******* K***** Y****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Sağlık Endüstrisinde Şiddet Korkusunun Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Mesleki Yabancılaşmanın Aracı Rolü Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 08.02.2024
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF 117 Nolu Seminer Odası

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: Y****** T******** K****

Tez Danışmanı: Prof. Dr. H***** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Çok Uluslu İşletmelerde Kültürel Mesafenin Dil Yönetimindeki Rolü
Düzey: Doktora
Tarih: 07.02.2024
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: Ü*** B******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A*** A*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Muhasebe ve Finansman Öğretmenlerinin Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 02.02.2024
Saat: 14.00
Yer:
İİBF

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: F**** A****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A**** A** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Etkili Vatandaşlık Algılarının İncelenmesi (İstanbul Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2024
Saat: 10.00
Yer:
AKÜ Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: H***** G**** K*************
Tez Danışmanı: Doç. Dr. C**** U******
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı: İlkokul Öğrencilerine Tarihsel Empati Becerisi Kazandırmada Milli Mücadele Kahramanlarından Yararlanma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2024
Saat: 13.00
Yer: Akü Eğitim Fakültesi

ŞUBAT-2024

Tez Yazarı: H**** B******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. C****** K******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Ortaöğretimde Muhasebe ve Finansman Alanını Tercih Eden Öğrencilerin Meslek Algılamaları Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2024
Saat: 11.00
Yer:
İİBF

OCAK-2024

Tez Yazarı: S***** B****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Mülteci Öğrencilerin Ülkemizde Hayat Ünitesinde Yer Alan Kavramlara İlişkin Algıları
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 30.01.2024
Saat: 11.30
Yer:Çevrimiçi

OCAK-2024

Tez Yazarı: A** H**** Ö****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Elektronik Kitap Destekli İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 30.01.2024
Saat: 10.00
Yer:Çevrimiçi

OCAK-2024

Tez Yazarı: M******* K*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M***** S********
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Mermer Fabrikalarındaki İş Sağlığı ve Güvenliği ile Yönlendiricilerin Yeterliliğinin Mimari Açıdan İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 29.01.2024
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2024

Tez Yazarı: A*** A**** K**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi  T**** T********
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Covid-19 Salgınının Sağlık Sektöründe Yer Alan BIST-100 Şirketlerinin Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (2019-2021)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.01.2024
Saat: 11.00
Yer: İİBF

OCAK-2024

Tez Yazarı: M***** R**** G******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E**** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: İnteraktif İçerik Deneyiminin Kullanıcı Etkileşimi Üzerine Etkisi: Netflix Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.01.2024
Saat: 14.30
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2024

Tez Yazarı: Ü*** F********
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi K**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Toplumsal Ekolojiyi Totalitarizm Üzerinden Okumak: Klasik Felsefeden Bookchin’e Doğa ve Toplum
Düzey: Doktora
Tarih: 05.01.2024
Saat: 10.00
Yer:
AKÜ İİBF Erkmentepe Salonu

OCAK-2024

Tez Yazarı: Y******* K********
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi S**** T**
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Sanal Gerçeklik (VR) ve Arttırılmış Gerçeklik (Ar) Kullanılarak Çalgı Eğitiminde Yeni Bir Yöntem Önerisi
Düzey: Sanatta Yeterlik
Tarih: 05.01.2024
Saat: 13.00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu

OCAK-2024

Tez Yazarı: M******* S**** Y*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ç***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Türk Müziğinde Kullanılan Çokseslilik Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Düzey: Sanatta Yeterlik
Tarih: 05.01.2024
Saat: 11.00
Yer:
AKÜ Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu

2023 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
2022 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
2021 Yılında Gerçekleştirilen  Tez Savunma Gün ve Saatleri
2020 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
2019 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
01 Aralık 2021, Çarşamba 19402 kez görüntülendi