EYLÜL-2023

Tez Yazarı: İ****** T******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Şehir Hastanelerinde Kurumsal Mantıkların Yönetilmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 15.09.2023
Saat: 14.30
Yer:
İİBF

EYLÜL-2023

Tez Yazarı: E**** S**** Ö****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Sağlık Kurumlarında Etik Duyarlılığın Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Algısına Etkisi: Hekimler Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 15.09.2023
Saat: 10.30
Yer:
İİBF

AĞUSTOS-2023

Tez Yazarı: M******* M**** A*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Popüler Kültür ve Mahremiyetin Dönüşümü Dindarlığın Görünürlük Arzusu (Tesettürlü Kadın Moda Dergileri Örneği)
Düzey: Doktora
Tarih: 29.08.2023
Saat: 14.00
Yer:
Sosyoloji Seminer Salonu

AĞUSTOS-2023

Tez Yazarı: Z**** C***** Y*************
Tez Danışmanı: Doç. Dr. F***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Marka Şehir Olmanın Önemi: Türkiye’deki Marka Şehirlerin Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 28.08.2023
Saat: 11.00
Yer: Çevrimiçi

AĞUSTOS-2023

Tez Yazarı: D**** Y*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A****** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Kuantum Öğrenme Modeline Dayalı İngilizce Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenen Özerkliği Algılarına, Derse İlgilerine, Okuduğunu Anlama ve Yaratıcı Okuma Becerilerinin Gelişimine Etkileri
Düzey: Doktora
Tarih: 24.08.2023
Saat: 10.00
Yer:
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

AĞUSTOS-2023

Tez Yazarı: Z**** A*********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ö**** U***** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Web 2.0 Araçlarıyla Desteklenmiş Sayı Duyusu Eğitim Programının İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sayı Duyusu Gelişimine Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.08.2023
Saat: 13.00
Yer: Çevrimiçi

AĞUSTOS-2023

Tez Yazarı: Ö**** Ç*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. L***** Ö******

Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman

Tezin Adı: Döviz, Altın ve Petrol Fiyatlarının BİST Sektör Endekslerine Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi (2010-2022)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.08.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

AĞUSTOS-2023

Tez Yazarı: K**** B********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Analysis of the Effect of Credit Default Swap (CDS) Premiums on Exchange Rates and Interest Rates
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.08.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: N**** K*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M****** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: XIX. Yüzyıl Ortalarında Üsküdar Örneğinde Yetimler (1850-1860)
Düzey: Doktora
Tarih: 28.07.2023
Saat: 16.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: R****** H****** B****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M****** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Haremeyn Evkaf Müfettişliğinin Kurulmasından Sonra Vakıf Mülklerinin Muhafazasına Yönelik Uygulamalar (1586-1612)
Düzey: Doktora
Tarih: 28.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
SBE

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: S**** P*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M****  Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Başkurt Türkçesinde İsim Yapım Ekleri ve Fonksiyonları Üzerine Bir İnceleme Uygulaması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.07.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: Ö**** B*********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S***** Ö***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Mali Müşavirlerin Cezai Sorumlulukları İle Mesleğin İç ve Dış Denetim Mekanizmalarının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.07.2023
Saat: 10.00
Yer: 
İİBF 117 Nolu Derslik

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: S***** Ö***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi T**** T********
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Faaliyet Kiralamalarının TFRS-16 Kiralamalar ve TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standartları Kapsamında İncelenmesi ve Alışveriş Merkezi Uygulaması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: T**** K***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M****** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tezin Adı: Yörük Mutfağının Muğla/Menteşe Yöresi Yöresel Mutfağına Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 16.00
Yer:Turizm Fakültesi Uyg. Binası Toplantı Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: İ****** H**** T**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi H****** T*** B****
Anabilim/Bilim Dalı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tezin Adı: Şanlıurfadaki Yöresel Gıdaların Coğrafi İşaretleme Açısından Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 14.00
Yer:Turizm Fakültesi Uyg. Binası Toplantı Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: E** Y***** A*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi A*** A**** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Satış Noktasında Pazarlama Kullanımı: Perakende Sektöründe Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Sosyal Bilimler Enstitüsü

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: R**** K*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Katılım Bankacılığı
Tezin Adı: Blockchain Tabanlı Tekafül Sisteminin Uygulanabilirliği ve İnsurTech Ekosisteminin Sektöre Vadettiği Kazanımların İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 11.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: D**** M****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. T**** S****** A*
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: İlkokul Öğrencileri İçin Girişimcilik Ölçeği Geliştirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 13.00

Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: M****** K***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Borsa Yatırım Fonları ve Kredi Temerrüt Takaslarının Seçilmiş BİST Endeksleri Üzerindeki Etkisinin Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 10.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: E**** D****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M****** G****
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: 1757-1758 Yılı Mekke Surre Defterleri Transkripsiyon ve Değerlendirmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 16.30
Yer: 
İİF

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: Y***** E********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Y**** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Teknoparklarda Yeni Ürünlerin Pazarlanabilirliği: Ege Bölgesi Teknopark Firmaları Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 11.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: Y**** K**** T****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi B***** A****

Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Davranışsal Kamu Politikalarının Toplumsal Refahı Artırmadaki Rolünün İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 14.30
Yer: 
AKÜ İİBF Seminer Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: M***** A***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N**** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Memmed İsmayıl’ın ‘Yoxun Varlığı
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 15.00
Yer: 
FEF Z-03 Nolu Salon

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A**** Y********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S**** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Siyâsetnâmelerde İslâm Siyasî Düşüncesi Üzerine Bir İnceleme (XI-XV.yüzyıl)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 10.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: R**** Ç**********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A******* Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Etkileyici Pazarlamanın Kozmetik Markalarına Yönelik Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: Y ile Z Kuşağı Karşılaştırması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 10.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: Y**** A****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. H****** P******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Yönetici Kişilik Özellikleri ve İletişim Becerilerinin Turist Rehberlerinin İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Turizm Fakültesi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: O****** K**************
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi E*** G** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Çevre Bilinci ile Ekoturizm İlişkisi: Alanya Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 16.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: B**** A******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi E*** C******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Gastronomi Şehri Afyonkarahisar’ın Yöresel Yemeklerinin ve ve Hikayelerinin Gastronomi Turizmindeki Yeri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: R**** B******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi H****** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Türk Kadın Gezginlerin Seyahat Kısıtlayıcıları Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: H**** S***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M****** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: 65 Numaralı (H.1200-1203/M.1785-1789) Konya Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 14.30
Yer: 
SBE

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A***** A*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B***** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Baytarnamelerde At Kültürü Üzerine Bir İnceleme (IX-XIX. Yüzyıl)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 14.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: Y**** K**** T****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B***** A****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Davranışsal Kamu Politikalarının Toplumsal Refahı Artırmadaki Rolünün İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 14.30
Yer: 
AKÜ İİBF Seminer Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: N***** Y*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi H****** K******* M****
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Kazak Türkçesinde +II ve +sIz İsimden İsim Yapma Ekleri ile Türetilmiş Sözcüklerdeki Dil Boşluklarının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Fen-Edebiyat Fak. Z-03 Nolu Salon

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: N****** E*** C*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi H****** K******* M****
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Abay Kunanbayoğlu’nun Kara Sözler ile Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig Adlı Eserinin Sosyal Tenkit Bakımından Mukayesesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.07.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Fen-Edebiyat Fak. Z-03 Nolu Salon

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: F**** O***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A*** U***** T*****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: 1950-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyeciliği Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Doktora
Tarih: 13.07.2023
Saat: 15.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A**** P**** Ö******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi Y***** U***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlar ile Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesinin Bilanço Üzerine Etkisinin Borca Batıklık ve Teknik İflas Açısından İncelenmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 13.07.2023
Saat: 13.30
Yer: 
Sosyal Bilimler Enstitüsü

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: B*** U***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A*** U***** T*****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Sürgün Edebiyatı ve II. Abdülhamit Dönemi Sürgünlerini İşleyen Romanlar Üzerine Bir İnceleme
Düzey:Yüksek Lisans
Tarih: 13.07.2023
Saat: 11.00
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A*** D********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. F**** D******
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Demokrat Parti İktidarında Bir Dönüm Noktası Olarak 1957 Seçimleri Üzerine Bir İnceleme

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
AKÜ İİBF

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: Ö**** A******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E**** K**** P*****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Türkiye’de Dış Göç Olgusunun Emirdağlı Gurbetçiler Örneğinde İncelenmesi

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
AKÜ İİBF

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: S**** Ç****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B***** Ç********
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Resimlerin Metinlerle Uyumu ve Öğrenci Yaş Düzeyine Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: P**** Ç*********
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B***** Ç********
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Mavisel Yener’in Dolunay Dedektifleri Roman Serisindeki Söylem İşaretleyicileri Üzerine Bir İnceleme

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.07.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: S**** Ç********
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B***** Ç********
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Nezihe Meriç’in Çocuk Kitaplarından Küçük Bir Kız Tanıyorum Serisinin Söz Varlığı Açısından İncelenmesi

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.07.2023
Saat: 15.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A**** Y**** K******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi O*** K******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Tüketicilerin Materyalist Eğilimleri İle Planlı Eskitmeye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.07.2023
Saat: 13.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A***** D*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi O*** K******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Yeşil Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Reklamların Marka İmajına ve Tüketici Satın Alma Kararlarına Etkisi: Bursa Örneği

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.07.2023
Saat: 10.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: M**** K****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi J*** G***** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Yıldız Ramazanoğlu’nun Roman ve Hikâyelerinde Kadın

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.07.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: G***** Ç****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. C**** C****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Avrupalı Seyyahlara Göre 19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Pamir Bölgesinde Kültürel Hayatın İncelenmesi

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.07.2023
Saat: 13.30
Yer: 
SBE

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: S**** D****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi S*** C*****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Medyalararasılık Bağlamında Edebiyat Uyarlamaları: The Witcher Dizisi Örneği

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A*** D********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. F**** D******
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Demokrat Parti İktidarında Bir Dönüm Noktası Olarak 1957 Seçimleri Üzerine Bir İnceleme

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 13.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
AKÜ İİBF

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: F**** G****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel DNA’nın Örgütsel Değişim ve Örgütsel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Düzey: Doktora
Tarih: 12.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A**** Ç****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** H****** S******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Aşırı Turizmin Destinasyon Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisinde Destinasyon Marka Değerinin Rolü
Düzey: Doktora
Tarih: 12.07.2023
Saat: 14.00
Yer:AKÜ Turizm Fakültesi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: R***** D**** B*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi O**** M****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Dezavantajlılığının Yeniden Üretimi: Afyonkarahisar ‘da Sosyal Hizmet Alan Gruplar
Düzey: Doktora
Tarih: 12.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: Ş**** K******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M***** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Ömer Fikret Oyal’ın Romanlarında Arketipler Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 12.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: F**** G****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel DNA’nın Örgütsel Değişim ve Örgütsel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Düzey: Doktora
Tarih: 12.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: C*** T****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Y******* A****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Erol Deran’ın Kanun Soloları Albümündeki Kanun Taksimlerinin Makamsal Analizi

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 12.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Güzel Sanatlar Fakültesi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: H***** Ö****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N***** K*** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Türk Mitolojisindeki Karakterlerin Türkiye Sinemasına Yansımaları Üzerine Bir Araştırma

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 12.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Güzel Sanatlar Fakültesi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: S*** N** A****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Örgüt Kültürünün Değişime Yatkınlığa Etkisi:Afyonkarahisar Kamu Hastanelerinde Bir Araştırma

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 12.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: T**** K***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. H**** P*********
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Soyut Resimde Biçimsel Yalınlık Üzerine Bir İnceleme

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 12.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: K**** G*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Hayat Bilgisi Dersinde Eğitsel Dijital Oyun Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 12.07.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: M****** K****
Tez Danışmanı: Doç. Y******* A****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Mûsikîşinas Ekrem Taşkınsel’in Hayatı, Eserleri ve Türk Mûsikîsindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih:11.07.2023

Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A** K********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Turist Rehberliğinde Kriz Yönetiminin Liderlik Tarzlarıyla İlişkisi

Düzey: Doktora
Tarih: 11.07.2023
Saat: 14.00
Yer:Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: K**** B****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S***** Ö***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Yatırımcıların Kripto Paralarına İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.07.2023
Saat: 13.30
Yer:İİBF 117 Nolu Derslik

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: M****** K****
Tez Danışmanı: Doç. Y******* A****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Mûsikîşinas Ekrem Taşkınsel’in Hayatı, Eserleri ve Türk Mûsikîsindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: S*** B******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi İ****** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Denizli İli Buldan İlçesi Halk İnançları Üzerine Bir Araştırma

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.07.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Fen Edebiyat Fakültesi 216 Nolu Seminer Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A*** A****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N**** K******* F****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Yeterliliklerinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.07.2023
Saat: 14.00
Yer:
AKÜ Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: Y**** F***** D*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N**** K******* F****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programındaki Değerler Bağlamında Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu Çizgi Filminin İncelenmesi

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.07.2023
Saat: 10.00
Yer:
AKÜ Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: N******* K***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E***** P****
Anabilim/Bilim Dalı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tezin Adı: Yiyecek İçecek Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisi: Gastronomi Şehri Afyonkarahisar’da Bir Araştırma

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 11.07.2023
Saat: 11.00
Yer:Turizm Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: Y***** D****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi F**** N*** K***
Anabilim/Bilim Dalı:Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Çağdaş Türk Resim Sanatında Sürrealist Nesne Üzerine Bir İnceleme

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.07.2023

Saat: 14.00

Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: M******* S*** A***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. H**** U** B****
Anabilim/Bilim Dalı:Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Doru İsimli Çizgi Filminin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerler Bağlamında İncelenmesi

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: N****** K*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. C**** D****
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Ali Seydi’nin Kitabet Dersleri Adlı Eseri ve Osmanlı Mekteplerinde Kitabet-Tahrir Öğretiminin İncelenmesi

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.07.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: S**** N** Ç****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: İmam-Hatiplilik Kimliği ve Değerleri: Eskişehir Örneği

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.07.2023
Saat: 15.00
Yer: 
Sosyoloji Seminer Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: B**** A*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Deneyimlerinin Sosyal Değişmeye Etkileri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.07.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Sosyoloji Seminer Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: Y***** D****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi F**** N*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Çağdaş Türk Resim Sanatında Sürrealist Nesne Üzerine Bir İnceleme

Düzey: Yüsek Lisans
Tarih: 10.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: M****** E*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: Turan Dursun’un Hz. Muhammet (sav) Hakkındaki Görüşlerinin Siyer Kaynaklarına Göre Değerlendirilmesi
Düzey:Yüksek Lisans

Tarih: 10.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İslami İlimler Fakültesi  Toplantı Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: H**** R********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: İfk Hadisesi ve Sahabe Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.07.2023
Saat: 10.00
Yer: 
İslami İlimler Fakültesi  Toplantı Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: F**** Y*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M******* E*** T*******
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdürlerinin ve Öğretmenlerinin Sınıf Dışı Öğretim Tekniklerinin Uygulanmasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: Y**** O******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N****** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Türk Lûgatı 3. Ciltte Geçen Atasözlerinin Günümüz Türkçesindeki Karşılıkları
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.07.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi 

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: E*** Ö***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. V***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/İşletme (İngilizce)
Tezin Adı: The Effect of Organizational Culture on Organizational Justice and Burnout Syndrome
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.07.2023
Saat: 14.00
Yer: İİBF 117 Nolu Derslik

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: M******* S**** D****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. V***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/İşletme (İngilizce)
Tezin Adı: The Effect of Toxic Leadership on Presenteeism: The Mediating Role of Organizational Justice
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.07.2023
Saat: 11.00
Yer: İİBF 117 Nolu Derslik

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: O*** K***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A** A**** G****

Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı: Eşya Dersleri” Adlı Ders Kitabının Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.07.2023
Saat: 13.00
Yer:Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: S****** B**** S*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Argümantasyon Tabanlı STEM Uygulamalarının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına, Argümantasyon Kullanım Düzeylerine, STEM’e Yönelik Tutum ve Algılarına, STEM Kariyerlerine İlgilerine Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.07.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi 

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: S*** E****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M***** S********
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Kütüphane İç Mimari Tasarımının Öğrencilerin Ders Çalışmalarına Etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı Kütüphanesi Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 06.07.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi (Zoom)

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: C*** A********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Ortaokul Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Yeterlik Düzeyleri, Yaşadıkları Sorunlar ve Mevcut Programların İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 06.07.2023
Saat: 10.30
Yer: Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: C**** A** D*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E**** A***
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Gayrimenkul Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı: Afyonkarahisar Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.07.2023
Saat: 13.30
Yer:Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: T**** E******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi M***** E****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Sağlık Turizminin Sandıklı İlçesine Olan Kültürel ve Ekonomik Etkileri: Hüdai Kaplıcaları Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.07.2023
Saat: 11.00
Yer:Sosyoloji Seminer Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A** K*********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. K**** K********
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: İngilizce Öğretmenlerinin Kritik Konu ve Kazanım Algıları ile İlkokul 4. Sınıf İngilizce Ders Programının Kritik Konu ve Kazanımlarına İlişkin Görüşleri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.07.2023
Saat: 10.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: F***** B********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E**** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: Mikro ve Makro Etkileyicilerin Tüketici Katılımına Etkisi: Mikro/Makro Etkileyicilerde Algılanan Güvenirliğin Aracılık Rolü
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.07.2023
Saat: 11.30
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: M******* D*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi H****** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve  Öğretim
Tezin Adı: Turizm İşletmelerinde Çalışanların İş Tatmininin Yeşil Örgütsel Davranış Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: F**** A***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi N**** Y*******
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve  Öğretim
Tezin Adı: Öğretmenlerin Mesleki Değerleri ile Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Konya Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.07.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: Ş**** S****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ö**** Z****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Göbeklitepe Arkeolojik Kazı Alanı’nın Bölgeye Yönelik Turizm Talebinin Gelişimine Etkisi: Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 04.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A** Ç****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Yeni Bir Toplumsal Hareket Olarak Hayvan Hakları Meselesi
Düzey: Doktora
Tarih: 03.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: T****** Y*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S***** C*******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Bilgisayar Destekli Müzik Üretimine Yönelik Uzman Görüşlerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: A*** D***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi M****** G*******
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri
Tezin Adı: Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Nomofobi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kuyucak İlçesi Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.07.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: G**** Ö****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi M***** E****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Evliliğin İlk Yıllarındaki Boşanma ve Nedenleri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz: Bursa İli Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

TEMMUZ-2023

Tez Yazarı: K**** N** A*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B**** İ****
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: Büyümekte Olan Aile Şirketlerinin Marka Tutundurma ve Dış Pazarlara Açılma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Samsun Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.07.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: S***** E***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi İ****** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: İbrahim Kemal’in Letâif-i Kemalî Adlı Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve Bu Metinde Günümüze Ulaşan Nüktelerin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.06.2023
Saat: 15.00
Yer:Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: A**** B******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: Hariri’nin Makamat’ına Göre Fert ve Cemiyet İlişkilerinde Dini-Ahlaki Yaklaşımların İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.06.2023
Saat: 16.00
Yer:AKÜ İslami İlimler Fakültesi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: M****** A*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: Sâdî-î Şîrâzî’nin Bostân ve Gülistân’ına Göre İnsan Tekâmülünde Aşkın Rolünün İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.06.2023
Saat: 14.00
Yer:AKÜ İslami İlimler Fakültesi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: O*** T****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: Afyonkarahisar Cami ve Tekke Mûsikîsi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.06.2023
Saat: 11.00
Yer:AKÜ İslami İlimler Fakültesi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: Ö*** İ***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. B***** R***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Hava Kuvvetleri Bandosu Repertuvarında Bulunan Türk Bestecilerin Eserlerinin Tonal, Modal ve Makamsal Yönden İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.06.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: S**** A****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. D**** S******** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Koro Çalışmaları ve Farklı Müzik Etkinlikleri Yoluyla Yapılan Müzik Eğitiminin Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Müziksel Gelişimi Üzerindeki Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.06.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: G***** T******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. D**** S******** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Güzel Sanatlar Liselerinde Çalgı Eğitimi (Keman) Dersinde Eşlikli Çalışmanın Öğrencinin Müziksel Gelişimine ve Keman Dersine Bakış Açısına Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.06.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: A** K****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi A*** A*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: KOBİ’lerin Finansman İhtiyaçlarının Karşılanmasında Bankaların Kredilendirme Süreci ve Yapılan Analizler: Bir İmalat İşletmesi Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.06.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: M****** S**** K***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi M***** K***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Değerler Eğitimi ile İlgili Yapılan Araştırmalar Üzerine Bir Meta-Sentez Çalışması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.06.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: B***** A***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. B***** R***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Aytaç Manizade, Hayatı, Sanatı, Eğitimciliği ve Bir Rejisör Olarak Türk Operasına Katkılarının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.06.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: Z***** C*****
Tez Danışmanı: Ar. Öğr. Üyesi A***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: Afyonkarahisar İl Merkezinde Bulunan 13-15. Yüzyıl Camilerinde Tezyinat Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2023
Saat: 14.00
Yer: 
AKÜ İslami İlimler Fakültesi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: H***** B**** B***
Tez Danışmanı: Ar. Öğr. Üyesi A***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: Türkiye’de Bulunan Ayasofya Camilerinde Tezyinat Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2023
Saat: 16.00
Yer: 
AKÜ İslami İlimler Fakültesi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: K**** Ö******
Tez Danışmanı: Doç.Dr. V***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Hastane Öncesi Sağlık Çalışanlarının Risk Algısının Hizmet Kalitesine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF 117 Nolu Salon

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: Z***** R*******
Tez Danışmanı: Doç.Dr. V***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Örgütsel Sapma Davranışı Kapsamında İşletmelerde Hileler ve Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2023
Saat: 10.00
Yer: 
İİBF 117 Nolu Salon

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: B**** Ö****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi S***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Türk Müziği Romantik Dönem Bestekârlarından Hacı Arif Bey ve Avni Anıl Bestelerinde Kadın Unsuru Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: M****** Y****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi S***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Uşaklı Halk Ozanı Aşık Mustafa Çobanoğlu ve Halk Kültürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: Ü*** Ö*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. D**** S******** A******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Türkiye’deki Güzel Sanatlar Liseleri’nde Viyola Eğitiminin Uzaktan Eğitim Sürecinde Sürdürülmesine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: N**** D****** Ö*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. D**** S******** A*****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Güzel Sanatlar Liseleri Batı Müziği Teori ve Uygulamaları Dersinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 21.06.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: M**** H******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A******* Ç*****
Anabilim/Bilim Dalı:İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı: Seyyid Mehmed Hâkim Efendi ve Siyer-i Kebîr’i (Mukaddime Kısmının Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.06.2023
Saat: 13.00
Yer: 
AKÜ İslami İlimler Fakültesi Seminer Salonu

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: M**** Ç*****
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ş***** E*** O******
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Afyonkarahisar’daki Konutların Plan Tipolojilerinin Analizi (1923-2021)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.06.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: T**** G** K*****
Tez Danışmanı: Doç.Dr. B**** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Türk Lügati’nin “Elif” Maddesi (C. 1, s. 224-276): İnceleme-Çeviri Yazı-Dizin
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.06.2023
Saat: 16.00
Yer: Çevrimiçi  

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: E*** U***
Tez Danışmanı: Doç.Dr. B**** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Hüseyin Kazım Kadri’nin Türk Lügati’nin 1-69. Sayfalarının Çeviri Yazısı
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.06.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi  

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: S****** A*****
Tez Danışmanı: Doç.Dr. C**** K***** M****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı: İklim Değişikliği Bütçelemesi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi
Düzey: Doktora
Tarih: 16.06.2023
Saat: 10.30
Yer: Çevrimiçi  

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: Ş****** A*****
Tez Danışmanı: Doç.Dr. M***** S********
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Mimari Aydınlatma Elemanlarının Geri Dönüştürülebilir Malzemeler ile Üretiminde 3 Boyutlu Yazıcıların Kullanımı
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.06.2023
Saat: 10.00
Yer: Çevrimiçi (Zoom)

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: M****** T*****
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ş***** E*** O******
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Comparison of Studio Courses on Design Scale in Interior Architecture Education (The Cases of Universities from Türkiye and Poland)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.06.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi (Zoom)

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: A** E****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi K**** G*******
Anabilim/Bilim Dalı:İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: İşgörenlerin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin, İşten Ayrılma Niyetine Etkisinin İncelenmesi: Afyonkarahisar Termal Oteller Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.06.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: B**** U*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B**** İ****
Anabilim/Bilim Dalı:Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: Özel Sektörde Çalışan Kadınlarda İş Stresi ve Kraliçe Arı Sendromu Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.06.2023
Saat: 14.00
Yer: İİBF

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: S**** G****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** E****
Anabilim/Bilim Dalı:Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Tersine Eğitim Modelinin İngilizce Öğretiminde Akademik Başarıya ve Çevrimiçi Öz Düzenleme Becerilerine Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.06.2023
Saat: 10.00
Yer: Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: H**** İ****** C*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ş***** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı:İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: İtibar Yönetimi Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Baykar A.Ş. Örneği Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.06.2023
Saat: 10.00
Yer:
İİBF 117 Nolu Seminer Salonu

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: M**** E*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı:Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: İlkokul 3. Sınıf Matematik Öğretiminde Dijital Materyallerin Kullanımı: Bitmoji Uygulaması Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.06.2023
Saat: 10.00
Yer:Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: G**** O***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Y**** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Dijital Pazarlamada Kurumsal İtibar Yönetimi ve Haksız Rekabet: Teknoloji Mağazaları Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 12.06.2023
Saat: 14.30
Yer:AKÜ İİBF 117 Nolu Derslik

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: R*** K******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A**** A** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitimi
Tezin Adı: Kelile ve Dimne’nin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerler Açısından İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 09.06.2023
Saat: 11.00
Yer:
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: Y**** K********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A**** A** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitimi
Tezin Adı: Cumhuriyet Çocuklarına Malumat-ı Vataniye Adlı Ders Kitabının Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 09.06.2023
Saat: 10.00
Yer:
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: İ***** D** Ç*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Akıl ve Zekâ Oyunlarının İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Karar Verme Becerileri Üzerine Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.06.2023
Saat: 14.00
Yer:Çevrimiçi

HAZİRAN-2023

Tez Yazarı: A**** A*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** Z****
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Ortaöğretim Yiyecek-İçecek Hizmetlerine Yönelik Uygulamalı Eğitimlerin Örgütsel Uyuma Etkisi: İşletmelerde Beceri Eğitimi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.06.2023
Saat: 11.30
Yer:AKÜ Turizm Fakültesi, Z-23 Nolu Salon

MAYIS-2023

Tez Yazarı: H***** A**** K***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** E****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: 5. Sınıf İngilizce Programının Stake’in İhtiyaca Cevap Verici Program Değerlendirme Modeli ile Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 26.05.2023
Saat: 10.30
Yer:Çevrimiçi

MAYIS-2023

Tez Yazarı: A****** C******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ç***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Kanuni Erhan Akalın’ın Hayatı ve Türk Müzik Kültürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.05.2023
Saat: 11.00
Yer:AKÜ Konservatuvar Toplantı Salonu

MAYIS-2023

Tez Yazarı: Ö**** A****
Tez Danışmanı: Prof. Dr . M***** A** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Coğrafya
Tezin Adı: Yatağan Ovası ve Yakın Çevresi (Muğla) Jeomorfolojisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 24.05.2023
Saat: 10.00
Yer:
AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

MAYIS-2023

Tez Yazarı: F**** T**
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S***** C*******
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocuklara Verilen Müzik Teknolojisi Eğitiminin İşitsel Algı Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 23.05.2023
Saat: 11.00
Yer:
Çevrimiçi

MAYIS-2023

Tez Yazarı: Ö**** A****
Tez Danışmanı: Prof. Dr . M***** A** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Coğrafya
Tezin Adı: Yatağan Ovası ve Yakın Çevresi (Muğla) Jeomorfolojisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 24.05.2023
Saat: 10.00
Yer:
AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

MAYIS-2023

Tez Yazarı: B******* M***
Tez Danışmanı: Prof. Dr .N**** K******* F****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Dersinde Web 2.0 Araçları Kullanımının Öğrencilerin Tarihsel Empati ve Kültürel Mirasa Duyarlılık Kazanmalarına Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 22.05.2023
Saat: 10.00
Yer:
AKÜ Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

MAYIS-2023

Tez Yazarı: B***** Ö*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi H**** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Kaynak Temelli Yaklaşım Çerçevesinde Bilişim Teknolojisi Yetkinliği, Örgütsel Öğrenme ve Firma Performansı Arasındaki İlişki
Düzey: Doktora
Tarih: 18.05.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

MAYIS-2023

Tez Yazarı: N******* K****** B*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** H****** B*******
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı: Vergi Alacaklarının Tahsilinde Mal Bildirim Yükümlülüğü ve Buna Aykırı Hareketlerin Yaptırımı: Afyonkarahisar İli Uygulama Sonuçları
Düzey: Doktora
Tarih: 11.05.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Belentepe Seminer Salonu

MAYIS-2023

Tez Yazarı: E**** B*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M****** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği
Tezin Adı: Somut Olmayan Kültürel Miras Tutumları ve Duygusal Yiyecek Aidiyetinin Gastronomi İmajına Etkisi: Türk Lokum Kültürü ve Afyon Kaymağı Örneği
Düzey: Doktora
Tarih: 10.05.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Turizm Fakültesi Z23 Nolu Salon

MAYIS-2023

Tez Yazarı: E*** G***
Tez Danışmanı: Doç. Y******* A****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Geleneksel Türk Müziği’nde “Hânende Kadın Bestekârlar” Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.05.2023
Saat: 13.30
Yer: 
Çevrimiçi

MAYIS-2023

Tez Yazarı: M***** Z*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M***** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Bir Mobilya Satış Mağazasında Showroom İç Mekan Düzenlemesini Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 05.05.2023
Saat: 14.30
Yer: 
Çevrimiçi

NİSAN-2023

Tez Yazarı: E**** A*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. K********* Ç*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Hastanelerde Yönetime Yardımcı Bir Araç Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Hedef Maliyetleme Yöntemlerinin Birlikte Kullanılması: Bir Hastane Uygulaması
Düzey: Doktora
Tarih: 10.04.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF

MART-2023

Tez Yazarı: A****** Y*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B***** A****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Kredi Garanti Fonunun Kobi’lere Finansman Desteğinin Ülke Ekonomik Büyümeleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması (Türkiye-Güney Kore Örneği)
Düzey: Doktora
Tarih: 24.03.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

MART-2023

Tez Yazarı: Y**** E*** Y****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ** S*****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı: Türkiye’de Vergi Tahsisine Dayalı Bölgesel Net Mali Yansımanın Analizi
Düzey: Doktora
Tarih: 21.03.2023
Saat: 10.30
Yer: 
Çevrimiçi

MART-2023

Tez Yazarı: Z***** Ş****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. C**** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Osmanlı Mekteplerinde Dil Bilgisi Öğretimi ve Mehmet Emin’in Sarf-ı Türki’si Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.03.2023
Saat: 14.30
Yer: 
Akü Eğitim Fak. 214 Numaralı Derslik

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: G**** U***
Tez Danışmanı: Prof. Dr. T***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/İşletme
Tezin Adı: Hisse Senedi Endeksleri Arasında İlişki, Portföy Çeşitlendirme İmkanı ve Performans Analizi: 9 Ülkenin Geleneksel ve İslami Hisse Senedi Endeksleri Üzerine Bir Analiz
Düzey: Doktora
Tarih: 27.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M**** E*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M* K********* Ç*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Finansal Kriz Modelleri Çerçevesinde Öncü Göstergelerle 2008 Krizinin Öngörülebilirliğinin Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: Ö*** O**** P*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Y**** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/İşletme
Tezin Adı: Marka Tercihinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Etkisi
Düzey: Doktora
Tarih: 20.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF 117 Nolu Sınıf

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: N***** A********* K******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B**** İ****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Tüketici Satın Alma Kararında Geleneksel ve Online Alışverişin Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A*** K**
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M* K********** Ç*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Kadın Yoksulluğundan Kadın Girişimciliğine Mikro Finans ve Destekleyici Önlemler: TR 33 Bölgesinde Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M******* D******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M* K********** Ç*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Katılım Bankacılığı
Tezin Adı: Çalışma Sermayesi Finansmanı Açısından Katılım Bankacılığı ve Konvansiyonel Bankacılığın Karşılaştırılması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 15.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: R*** D******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B**** İ****
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı: Girişimcilik Faaliyetlerinde Kültürün Ürün Stratejilerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: B*** Ş******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M***** E****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı:Total Kurum Kavramı Bağlamında Covid-19 Pandemi Sürecindeki Yeni Normal Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 11.00
Yer:
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: B**** U***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi İ****** Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Aşık Şeref Taşlıova’nın Halk Hikâyelerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: G**** A***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi S**** T**
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Müzik Öğretmenlerinin Özel Eğitim Alanındaki Yeterlikleri ve Onlardan Beklentileri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: R**** K*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H****** K****
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: X,Y,Z Kuşaklarının Değer Yargılarındaki Dönüşüm: Seydişehir Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: N** S*** T*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi İ****** Y*******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Siyasal Katılım Bağlamında Türk Gençliğinin Siyasal Tutumu: Konya Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.02.2023
Saat: 13.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: Ş*** Ş****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. S**** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Selçuklu Kuruluş Süreci ve Yabgulular ile Mücadeleleri Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 16.00
Yer: 
Fen Edebiyat Fakültesi 106 nolu Derslik

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A****** G*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr . A**** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri
Tezin Adı: Abdurehim Ötkür’ün Kaşgar Gecesi Destanı’nın Bağlam Sözlüğü (1-4 üncü Bölümler)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 14.30
Yer: 
Fen Edebiyat Fakültesi Z-03

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F**** T*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. B***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Rasyonel İnsan Kaynakları Uygulamalarından Bir Sapma Olarak Kayırma ve Örgütsel Adalet İlişkisinin İncelenmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.00
Yer:Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M**** T*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi S*** C*****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Gotik Sinemada Mizansen Kurulumu: Tim Burton Sineması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 14.00
Yer:Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A**** H**
Tez Danışmanı: Doç. Dr .A**** B****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: The London Gazette’de Rusya Üzerine Bir İnceleme (1666-1796)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.30
Yer:Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: U***** Y**
Tez Danışmanı: Doç. Dr .K**** K********
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Lise Öğrencilerinin Almanca Öğrenme Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Erciş İlçesi Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 15.00
Yer:Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A*** K*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr .G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Dijital Vatandaşlık Öğretim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.00
Yer:Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A*** O**** K****
Tez Danışmanı: Prof. Dr .N***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Dünyamızın Hareketleri Konusunda Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Derse Karşı Tutuma ve Akademik Başarıya Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M**** K****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M**** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Zeynep Biyişeva’nın Şiirleri Üzerine Bir Dil İncelemesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
SBE

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: İ**** S*** I***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M**** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Ravil Bikbayev’in Seçme Şiirleri Üzerine Bir Dil İncelemesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 13.30
Yer: 
SBE

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: S*** T*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tezin Adı: Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında Tematik Restoranlar: Makarna Temalı Restoranlar Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.30
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: S***** A**** A****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. M***** K******
Anabilim/Bilim Dalı: Sosyoloji
Tezin Adı: Türkiye’de Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Uyum Stratejilerine İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 17.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Sosyoloji Seminer Salonu

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F**** A*
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi  F**** N*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Çağdaş Seramik Sanatında İfadeci Yaklaşımlar ve Figüratif Dışa Vurumculuk
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: T**** O*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi  F**** N*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Çağdaş Sanatta Doğa Algısı ve Metamorfoz
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F***** A****** F**** A**** A****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi E*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: İslam Tarihi ve Sanatları
Tezin Adı:Salebi Tefsiri Özelinde Hz. Peygamber’in Son Üç Yılıyla İlgili Rivayetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 11.00
Yer:
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: H***** A*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. T***** K*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı:Kredi Temerrüt Swaplarının (CDS) Borsa İstanbul Sınai ve Mali Endeksler ile İlişkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 17.02.2023
Saat: 10.00
Yer:
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: Ö**** A******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** D*******
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Türkiye’ye Yönelik Yabancı Sermaye Hareketlerinin Belirleyicileri: Ampirik Bir Uygulama
Düzey: Doktora
Tarih: 16.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: Ö**** A****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. M**** T**********
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Türkiye’de Sosyal Kalkınma ile Sosyal Kooperatifçilik İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: S**** G*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. E**** D*******
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Yurtiçi Kredilerin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: T**** Ö*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. H***** G**** D****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Araştırma Geliştirme Harcamalarının Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerindeki Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 15.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A*******  Ö*** Ş*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A** İ**** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Cevrî’nin 111-166 ıncı Gazellerinden 200 Beyit Şerhi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 13.30
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A**** Ş*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A** İ**** A****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı:Cevrî’nin 167-220 inci Gazellerinden 200 Beyit Şerhi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 15.30
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: T**** M****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ**** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:Eko-Okullar Programının Okul Öncesi Öğrencilerinin Sorumlu Davranma, Çevresel Farkındalık ve Temel Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 15.30
Yer: 
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu 1

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: S**** Y******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ**** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri
Tezin Adı: Öğretmenlerin Etik Zihin Özellikleri İle  Bilişötesi Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 09.30
Yer: 
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu 1

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: E*** A******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ**** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:6ncı ve 7nci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünceleri ile Fen Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu 1

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M*** E*** U*
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ**** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilimin Doğasına İlişkin Algılarının İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi Seminer Salonu 1

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: K**** K****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi E**** A**** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:Anlamlandırma Stratejilerinin 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Akademik Tutum ve Başarılarına Olan Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 09.30
Yer: 
Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M******** B******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi S**** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı: Sosyal Bilgiler Bağlamında Dijital Vatandaşlıkla İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik Bir Meta Sentez Çalışması
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 11.00
Yer:
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: İ*** V*********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N****** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Tezin Adı: Bahşayiş Lügati’nin Söz Varlığının Gagauz Türkçesindeki Durumu Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 10.30

Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: G**** N**
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B***** A****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı:Teknolojik İlerlemenin İşsizlik ve Büyüme Üzerindeki Etkileri: Endüstri

4-0’a Yolculukta Ampirik Bir İnceleme
Düzey:Yüksek Lisans
Tarih: 16.02.2023
Saat: 14.00
Yer:
İİBF Seminer Salonu

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: C**** B****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. N***** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı: Argümantasyon Destekli Ters Yüz Öğrenme Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanması Üzerine Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 16.02.2023
Saat: 10.00
Yer:
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Derslik

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: N**** G*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi E*** U*
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Katılım Bankacılığı
Tezin Adı: İslami Finans Okuryazarlığının Finansal Yönelimlere Etkisi: Manisa İl Müftülüğü Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: N**** K*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A******* K*****
Anabilim/Bilim Dalı: İktisat
Tezin Adı: Gelir Bakımından Yakınsama Analizi: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A**** A*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi K**** G*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı:Jeotermal Seracılık Sektörü Rekabetçilik Analizi: Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesi Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M**** D*** Y*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. P**** D***** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı: Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri, Siyasal Katılım Düzeyi ve Kültürel Eğilimlerin Demokratik Liderlik Algısına Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2023
Saat: 11.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M******  K******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B**** İ****
Anabilim/Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Tezin Adı:Bilgi Teknolojilerinin Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Firma Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M****** E***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A*** U***** T*****
Anabilim/Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı
Tezin Adı: Türk Edebiyatında Din-Devlet-Cemiyet İlişkisini Ele Alan Eserlerin Mukayeseli İncelenmesi (1923-1960)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 15.02.2023
Saat: 13.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: D***** Ö***
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi K**** Ç****
Anabilim/Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Tezin Adı:Alev Alatlı Perspektifinden Türkiye’de Batılılaşma ve Aydın Meseleleri Üzerine Bir İnceleme

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: C**** Y*****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi B**** U****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı:Erzurum Masalları’nın Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 214 Nolu Salon

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: S**** A*********
Tez Danışmanı: Prof. Dr .Ş***** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı:Üretici ve Bayi Arasındaki İlişkilerin Müşteri Sadakatine Etkisi
Düzey: Doktora
Tarih: 14.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
İİBF 117 Nolu Salon

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: R**** K******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. H**** U** B****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı:İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Öz Düzenleyici Yazma Becerilerine İlişkin Görüşleri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 14.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M***** F*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** S*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: TMS-12 Gelir Vergileri Standardının Yürürlükteki Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile Karşılaştırılması: BİST’te İşlem Gören Bir İşletme Üzerine Bir Uygulama
Düzey: Doktora
Tarih: 13.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF 117 Nolu Salon

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A****** G****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. V***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme /İşletme (ingilizce)
Tezin Adı:The Effect of Organizational Culture On Organizational Cynicism: The Mediating Role of Individual Cultural Values
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 10.02.2023
Saat: 14.00
Yer: İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: Y**** F***** A******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. C****** K******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Katılım Bankacılığı
Tezin Adı: Çalışma Sermayesi Finansmanı Açısından Katılım Bankacılığı ve Konvansiyonel Bankacılığın Karşılaştırılması

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 09.02.2023
Saat: 10.00
Yer: İİBF

 

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F**** D****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E**** B*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı:Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Muhasebesinde Muhasebe Denetiminin Önemi Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 09.02.2023
Saat: 10.00
Yer: İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: G******* T***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. V***** Y****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/İşletme (İngilizce)
Tezin Adı:The Effect of Toxic Leadership On Employee Performance: The Mediating Role of Organizational Citizenship Behaviour
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 09.02.2023
Saat: 14.00
Yer: İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M****** Y*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ş***** Ö******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı: Ahlaki Karar Alma Sürecinde Rasyonel, Duygusal ve Normatif Faktörler: Pazarlama Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 09.02.2023
Saat: 11.00
Yer: İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A*** N** Ö****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi A**** F**** G******
Anabilim/Bilim Dalı: Özel Hukuk
Tezin Adı:Kasko ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Konulu Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Kararlarının Türk Ticaret Kanunu Işığında Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 09.02.2023
Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: H**** E*****
Tez Danışmanı:Prof. Dr. M***** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: 572 Numaralı Karahisar-ı Sahib Şer’iye Sicili’nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 08.02.2023
Saat: 15.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F**** Ö******
Tez Danışmanı:Prof. Dr. A**** Y******
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı:Donanma Mecmuasının Siyasi, Askeri ve Sosyal Açıdan İncelenmesi (1910-1917)
Düzey: Doktora
Tarih: 08.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F**** Ö****
Tez Danışmanı:Dr. Öğr .Üyesi Ü*** D****
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: 2000 Sonrası Türk Komedi Sinemasında Absürt Filmler: Cem Yılmaz Sineması Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Güzel Sanatlar Fakültesi 113 Nolu Sınıf

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: E** ** K*******
Tez Danışmanı:Dr. Öğr .Üyesi M******** Y*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı:Makroekonomik Faktörlerin Banka Kredileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.02.2023
Saat: 11.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: E**** Ş****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N* S**** V****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı: Covid 19’un Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sağlık İşletmelerinin Finansal Tablolarına Etkisinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 07.02.2023
Saat: 11.00
Yer: İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M****** Y*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr .Üyesi F**** N*** K***
Anabilim/Bilim Dalı: Sanat ve Tasarım
Tezin Adı: Çağdaş Sanatta Fraktal Form Üretim Yöntemi Olarak Parametrik Tasarım
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 06.02.2023
Saat: 14.00
Yer:Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: M***** Ç*********
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ** S*****
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı:Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Analizi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: E*** G***
Tez Danışmanı: Doç. Y******* A****
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Geleneksel Türk Müziği’nde “Hânende Kadın Bestekârlar” Üzerine Bir İnceleme
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 03.02.2023
Saat: 13.30

Yer: Devlet Konservatuvarı

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: T**** S******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H**** H****** B*******
Anabilim/Bilim Dalı: Maliye
Tezin Adı:Türkiye’de Vergi Kaçakçılık Suçunun “Non Bis In Idem” Kuralı Açısından İncelenmesi
Düzey: Doktora
Tarih: 03.02.2023
Saat: 14.30

Yer: İİBF

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: G**** G****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N**** K*******  F****
Anabilim/Bilim Dalı: Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi
Tezin Adı:Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Bağlamında TRT Belgesellerinin Analizinin İnfografiklerle Modellenmesi

Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 02.02.2023
Saat: 10.00
Yer: 
Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A***** O*******
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı:Tophane-i Amire Mareşali Mustafa Zeki Paşa Üzerine Bir İnceleme (1849-1914)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2023
Saat: 13.00
Yer: 
SBE

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: Y**** K*********
Tez Danışmanı: Doç. Dr. F**** K***** Ş****
Anabilim/Bilim Dalı: Tarih
Tezin Adı: Samsun Belediye Tarihi Üzerine Bir İnceleme (1930-1945)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2023
Saat: 10.30
Yer: 
SBE

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F**** N** Ç****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. N****** H****** K*****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı:Okul Öncesi Kurumlarına Devam Eden Çocukların Annelerinin Riskli Oyuna İlişkin Görüşleri İle Çocukların Benlik Kavramı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Halfeti İlçesi Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2023
Saat: 09.30
Yer: 
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A*** G****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. E*** E****
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: Öğretmenlerin Eğitim İnançları ile Öğretim Programına Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi)
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: A**** S*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. H***** Ö*****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme
Tezin Adı:Endüstri 4.0 Sürecinde Yetkinlik Temelli İnsan Kaynakları Sistemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Düzey: Doktora
Tarih: 01.02.2023
Saat: 10.00
Yer: Çevrimiçi

ŞUBAT-2023

Tez Yazarı: F******* B****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. G***** O***
Anabilim/Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Tezin Adı: 6. Sınıf Türkçe Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Türkçe Öğretim Programında Bulunan Niteliklere Göre İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 01.02.2023
Saat: 14.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 114 Nolu Salon

OCAK-2023

Tez Yazarı: N**** Ö**** K*****
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A**** A** G****
Anabilim/Bilim Dalı: Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tezin Adı:Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans

Tarih: 31.01.2023

Saat: 14.00
Yer: Çevrimiçi

OCAK-2023

Tez Yazarı: H***** S*******
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B**** U****
Anabilim/Bilim Dalı:Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi
Tezin Adı: Hasan Latif Sarıyüce’nin Çocuk Şiirlerinin Çocuk Edebiyatı ve Türkçe Öğretimi Bakımından İncelenmesi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.01.2023
Saat: 11.00
Yer: 
Eğitim Fakültesi 214 Nolu Salon

OCAK-2023

Tez Yazarı: M***** F****
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi F**** B******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Tezin Adı: Yükseköğretimde Akademisyenlerin Bakış Açısı ile Kalite Yönetimi Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 25.01.2023
Saat: 13.00
Yer: SBE

OCAK-2023

Tez Yazarı: R**** E*** A**********
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi B*****  R***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı: Müziğin Otizmli Bireylerin Akademik Başarılarına ve Sosyalleşme Süreçlerine Etkileri: İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu Örnek Olayı
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 20.01.2023
Saat: 11.00
Yer:Akü Devlet Konservatuvarı Toplantı Salonu

OCAK-2023

Tez Yazarı: D**** B****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A**** K*********
Anabilim/Bilim Dalı: Özel Hukuk
Tezin Adı: Konkordato Mühletinde Muhafaza Tedbirleri
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.01.2023
Saat: 10.30
Yer: Hukuk Fakültesi

OCAK-2023

Tez Yazarı: Z**** G*******
Tez Danışmanı: Doç. Dr. K**** İ*******
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Muhasebe Finansman
Tezin Adı:Uluslararası Tarımsal Emtia Fiyatlarının Pay Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 19.01.2023
Saat: 11.00
Yer: SBE

OCAK-2023

Tez Yazarı: A**** A** E***
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A******* Ö****
Anabilim/Bilim Dalı: İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Tezin Adı: Markaların Absürt Reklam Kullanımının Tüketicilerin Marka Kişiliği Algısı Üzerindeki Etkisi
Düzey: Yüksek Lisans
Tarih: 16.01.2023
Saat: 10.30
Yer:Çevrimiçi

OCAK-2023

Tez Yazarı: M**** D*****
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ç***** A***
Anabilim/Bilim Dalı: Müzik
Tezin Adı:Türk Müziği’nde Zakirbaşılık Müessesesi ve Son Zakirbaşı Albay Selahattin Gürer’in Türk Müziği’ndeki Yeri
Düzey: Sanatta Yeterlik
Tarih: 13.01.2023
Saat: 13.00
Yer:Konservatuvar Toplantı Salonu

 


 


 

2022 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
2021 Yılında Gerçekleştirilen  Tez Savunma Gün ve Saatleri
2020 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
2019 Yılında Gerçekleştirilen Tez Savunma Gün ve Saatleri
01 Aralık 2021, Çarşamba 14704 kez görüntülendi