Faydalı Yönetmelik, Yönerge, İlke, Kural, Rehber, Usul ve Esaslar

Sıra No İlgili Mevzuat
1

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)

2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
3 Çevrimiçi Olarak Yapılacak Tez İzleme Komite Toplantıları, Yeterlik Sınavları Ve Tez Savunma Sınavlarının Yürütülmesine İlişkin, Usul, Esas ve İlkeler
4 Yükseköğretim Kurulu Tarafından Çıkarılan ve Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar (100/2000)
5 Afyon Kocatepe Üniversitesi 100/2000 Doktora Burs Programı Yönergesi
6

100/2000 Doktora Bursiyeri Taahhütnamesi

 7 Eğitim Süreçleri
8

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge (YÖK)

9

Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi

10

Lisansüstü Program Açma Başvuru Rehberi

11

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Şartlar

12

Yatay Geçiş Talepleri ile İlgili Şartlar

13

Kayıt Dondurma Ve İzinli Sayılma İçin Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun “Haklı ve Geçerli Nedenler” Konusundaki Kararı

14

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Uygulanacak)

15

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Doktora Programlarına Başvuruda Uygulanacak)

16

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönergesi

17

Afyon Kocatepe Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi

18

Yükseköğretim Kurulu, İlgili Mevzuat Sayfası

19

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hassas Görev Belirleme Rehberi

20

Lisansüstü Program Müfredatlarının Hazırlanması, Güncellenmesi ve Yürütülmesi ve Eğitim-Öğretim Sürecinin Uygulanması ile İlgili İlke Kararları

21

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönergesi

 

12 Kasım 2015, Perşembe 15125 kez görüntülendi