Faydalı Yönetmelik, Yönerge, İlke, Kural, Rehber, Usul ve Esaslar

Sıra No İlgili Mevzuat
1

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)

2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
3 Çevrimiçi Olarak Yapılacak Tez İzleme Komite Toplantıları, Yeterlik Sınavları Ve Tez Savunma Sınavlarının Yürütülmesine İlişkin, Usul, Esas ve İlkeler
4 Yükseköğretim Kurulu Tarafından Çıkarılan ve Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar (100/2000)
5

100/2000 Doktora Bursiyeri Taahhütnamesi

6 Eğitim Süreçleri
7

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge (YÖK)

8

Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi

9

Lisansüstü Program Açma Başvuru Rehberi

10

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Şartlar

11

Yatay Geçiş Talepleri ile İlgili Şartlar

12

Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun “Haklı ve Geçerli Nedenler” Konusundaki Kararı

13

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Uygulanacak)

14

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Doktora Programlarına Başvuruda Uygulanacak)

15

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönergesi

16

Afyon Kocatepe Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi

17

Yükseköğretim Kurulu, İlgili Mevzuat Sayfası

18

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hassas Görev Belirleme Rehberi

19

Lisansüstü Program Müfredatlarının Hazırlanması, Güncellenmesi ve Yürütülmesi ve Eğitim-Öğretim Sürecinin Uygulanması ile İlgili İlke Kararları

20

Dönem Projesi Yazım ve Teslimine İlişkin Usul, Esas ve İlkeler

21

Lisansüstü Programlarda Ders Açılması Ve Yürütülmesi İle İlgili İlke Kararları

22

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönergesi

 

12 Kasım 2015, Perşembe 27796 kez görüntülendi