Mevzuat

Gerekli Yönetmelik, Yönerge, İlke, Kural, Rehber, Usul ve Esaslar

Sıra No İlgili Mevzuat
1

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)

2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
3 Yükseköğretim Kurulu Tarafından Çıkarılan ve Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar (100/2000)
4 Afyon Kocatepe Üniversitesi 100/2000 Doktora Burs Programı Yönergesi
5

100/2000 Doktora Bursiyeri Taahhütnamesi

 6 Eğitim Süreçleri
7

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge (YÖK)

8

Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi

9

Yeni Lisansüstü Program Açma Başvuru Rehberi

10

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Şartlar

11

Yatay Geçiş Talepleri ile İlgili Şartlar

12

Kayıt Dondurma Ve İzinli Sayılma İçin Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun “Haklı ve Geçerli Nedenler” Konusundaki Kararı

13

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Uygulanacak)

14

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Doktora Programlarına Başvuruda Uygulanacak)

15

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönergesi

16

Afyon Kocatepe Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi

17

Yükseköğretim Kurulu, İlgili Mevzuat Sayfası

 

Sosyal Medya Hesaplarımız