MİSYON

Sosyal bilimler alanında, bilimsel bilgi üretmek ve topluma sunmak; etik ve insani değerlere sahip, alanındaki gelişmelere hâkim, eleştirel düşünebilme yeteneği olan bireyler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında ülkemizin rekabet gücünü arttırıcı , toplum refahını geliştirici bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunmaktır.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip, yüksek katma değerde bilimsel bilgi üreten, ülkenin ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yön vererek rekabet gücünü arttıracak bilimsel araştırmaları destekleyen; yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ve piyasanın ekonomik gereklerini iyi bilen; evrensel düzeyde alanındaki uygulamalara hâkim araştırmacılar, öğretim elemanları ve iş dünyasına da yönetici yetiştiren; yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal bilimler alanına giren plan, politika ve gelişmelerde söz sahibi olan insan kaynağı yetiştiren bir kurum olmaktır.

Enstitümüz Misyon ve Vizyonu; 24.07.2019 tarihindeki “Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı” 2019/16 sayılı karar ile güncellenmiştir.

HEDEFLER

2023 YILI HEDEFLERİ
1. Sosyal Bilimler Dergisi için en az bir ulusal ve bir de uluslararası endekse başvuruda bulunulması (H.2.1.*)
2. Sosyal Bilimler Dergisi’nin yıllık çıkarılan dört sayısına ek olarak, “100. Yılında Cumhuriyet Özel Sayısı”nın çıkarılması (H.2.1.*)
3. 2023 yılı sonuna kadar en az iki tezsiz yüksek lisans ve iki tezli yüksek lisans ile en az beş doktora düzeyinde olmak üzere yeni lisansüstü programların açılması için Yükseköğretim Kurumuna başvuruda bulunulması (H.2.4.*)
4. Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan güncellemeler doğrultusunda ilgili eğitim-öğretim mevzuatının güncellenmesi (H.2.4.*)
5. Lisansüstü tezlerden üretilen yayın sayısının bir önceki yıla göre %10 artırılması (H.2.4.*)
6. Lisansüstü öğrencilerine yönelik mezuniyet töreni organize edilmesi (H.3.2.*)
7. İdari personele yönelik çeşitli konularda en az 5 tane hizmet içi eğitimi programı düzenlenmesi (H.4.2.*)
*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.
Enstitümüz Hedefleri; ……..2023 tarihindeki “Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı” 2023/… sayılı karar ile belirlenmiştir.
Hedeflere Yönelik Riskler

Geçmiş Yıllara Ait Hedefler  ve Gerçekleşme Sonuçları 

2022 Yılı Hedefleri

27 Eylül 2021, Pazartesi 730 kez görüntülendi