PROGRAM VE ÖĞRENCİ VERİLERİ
Anabilim/Anasanat Dalı ve Program Sayıları
Öz ve Akran Değerlendirmesi Tamamlanan Program Sayıları
Program Kontenjanları, Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları ve Doluluk Oranları
Öğrenci Sayıları
Uluslararası Öğrenci Sayıları
Staj Yapan Öğrenci Sayıları
Mezun Sayıları
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
AKADEMİK VERİLER
Akademik Personel Sayıları
Tez Savunması, Yeterlik ve Tik Sayıları
Tamamlanan Tez ve Dönem Projesi Sayıları
Tamamlanan Tezlerin Ayrıntılı Listesi
BAP tarafından Desteklenen Tez Sayıları
Tezlerden Üretilen Yayın Sayıları
İDARİ VERİLER
İdari Personel Sayıları
Kurul (Enstitü, Yönetim, Danışma) Toplantı Sayıları
Hizmet İçi Eğitimine Katılan Personel Sayıları
Hedeflerin Gerçekleşme Durumu
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
Teknolojik Cihaz Bilgileri
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Öğrenci, Mezun, Akademik Danışmanlık, Personel ve Dış Paydaş Memnuniyet Anketleri
ETKİNLİK VERİLERİ
Hizmet İçi Eğitim Sayısı
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinliklerin Sayısı
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİNE İLİŞKİN VERİLER
Yayımlanan, Reddedilen, İade Edilen ve Geri Çekilen Makale Sayıları
Yayımlanan Makalelerin Alanlara Göre Dağılımı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AYLIK HABER BÜLTENİNE İLİŞKİN VERİLER
Bülten, Akademik Haber ve Sosyal Haber Sayıları
24 Şubat 2023, Cuma 1089 kez görüntülendi