Genel Formlar

GEN-01    Genel Dilekçe
GEN-02    Etik Kurulu Raporu
GEN-03    Ders Görevlendirme ve Sınav Değerlendirme Formu
GEN-04    Ders Programı (Örnek)
GEN-05    Ders Tanıtım Formu İngilizce
GEN-06    Ders Tanıtım Formu Türkçe
GEN-07    Ders Telafi Tutanağı
GEN-08    Danışman Değişikliği Öneri Formu
GEN-09    Ders Yükü Bildirim Formu Ara Dönem
GEN-10    Öğrenci Danışman Tercih Formu
GEN-11    Maddi Hata Dilekçesi
GEN-12    Not Değişikliği Bildirim Formu
GEN-13    Özel Öğrenci Ders Notu
GEN-14    Tez Değerlendirme Formu
GEN-15    Vize-Final Bütünleme Sınav Programı
GEN-18    Yüksek Lisans/Doktora Not Bildirim  Formu
GEN-19    Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi
GEN-20    Kesin Kayıt Dilekçesi
GEN-21    Yatay Geçiş Dilekçesi
GEN-22    Anabilim Dalı/Program Müfredat Tablosu (Örnek)
GEN-23    Pasaport Harcı Muafiyeti Başvuru Formu
GEN-24    Tez Kontrol ve İnceleme Formu
GEN-25    Ders İntibak Tablosu
GEN-26    Ek Süre İstem Dilekçesi

GEN-27    Sınav Kağıdı
GEN-28    Yoklama Tutanağı

 

 

Herhangi bir Üniversite/İleri Teknoloji Enstitüsünde açılmış bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci olmaları durumunda, durumlarını belirten dilekçe,

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Uygulanacak) 
4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (Doktora Programlarına Başvuruda Uygulanacak)