Genel Formlar

            GEN-01    Genel Dilekce
            GEN-02    Etik Kurulu Raporu
           
GEN-03    Ders Görevlendirme ve Sınav Değerlendirme Formu
           
GEN-04    Ders Programı (Örnek)
           
GEN-05    Ders Tanıtım Formu İngilizce
           
GEN-06    Ders Tanıtım Formu Türkçe
           
GEN-07    Ders Telafi Tutanağı
           
GEN-08    Danışman Değişikliği Öneri Formu
           
GEN-09    Ders Yükü Bildirim Formu Ara Dönem
            
GEN-10    Öğrenci Danışman Tercih Formu
            GEN-11    Maddi Hata Dilekçesi
           
GEN-12    Not Değişikliği Bildirim Formu
           
GEN-12    Özel Öğrenci Ders Notu
            GEN-13    Tez Format İnceleme Formu
            GEN-14    Tez Değerlendirme Formu
            GEN-15    Vize-Final Bütünleme Sınav Programı
            GEN-16    Yüksek Lisans Doktora Not Bildirim  Formu
            GEN-17    Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi
            GEN-18    Kesin Kayıt Dilekçesi
            GEN-19    Yatay geçiş Dilekçesi

Herhangi bir Üniversite/İleri Teknoloji Enstitüsünde açılmış bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci olmaları durumunda, durumlarını belirten dilekçe,
 

4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Uygulanacak) 

4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları (Doktora Programlarına Başvuruda Uygulanacak)