DR-01     Genel Dilekçe
DR-02     Sanatta Yeterlik/Doktora Tez Başlığı Değişikliği Formu
DR-03     Sanatta Yeterlik/Doktora Tez Başlığı Değişikliği Öneri Formu (Savunma Esnasında)
DR-04     Sanatta Yeterlik/Doktora Tez İzleme Ara Raporu
DR-05     Sanatta Yeterlik/Doktora Tez Konusu Değişiklik Formu
DR-06     Sanatta Yeterlik/Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu
DR-07     Sanatta Yeterlik/Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Atama Teklifi
DR-08     Sanatta Yeterlik/Doktora Tez İkinci Danışmanı Öneri Formu
DR-09     Doktora Yeterlik Sözlü Mülakat Sınav Tutanağı
DR-10     İlişik Kesme Formu
DR-11     Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi
DR-12     Özel Öğrenci Ders Saydırma Formu
DR-13     Özel Öğrenci Statüsünde Ders Almak İçin Başvuru Dilekçesi
DR-14     Program Dışı Derslerin Krediye Saydırılması
DR-15     Tez izleme Komitesi Kurulması Öneri 
DR-16     Tez Jürisi Atama Formu
DR-17     Tez Konusu Önerisi Bildirim Formu
DR-18     Yeterlik Sınavı Sonuç Formu
DR-19     Ders Alma İçin Başvuru Dilekçesi
DR-20     Mazeret Sınavı Başvuru Formu
DR-21     Tez Kontrol ve İnceleme Formu

DR-22     Sanatta Yeterlik/Doktora Jüri Belirleme Komite Toplantı Tutanağı
DR-23     Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi
DR-24     100/2000 Doktora Bursiyeri Akademik Gelişim Raporu
DR-25     100/2000 Doktora Bursu Programı Başvuru Formu
DR-26     100/2000 Doktora Bursiyeri Taahhütnamesi
DR-26     Öğretim Elemanı Öğrenci Başvuru Formu

 

 

 

 

13 Kasım 2015, Cuma 3209 kez görüntülendi