Anabilim/Anasanat/Bilim Dalı Müfredatları

Anabilim/Anasanat/Bilim Dalı Müfredatları
Anabilim/Anasanat/Bilim Dalı
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA/ SANATTA YETERLİK
Coğrafya
English
English
Eğitim Bilimleri
English
 
 
Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim
English
   
Eğitim Programları ve Öğretim
English
   
Eğitim Programları ve Öğretim Ortak Doktora Programı (Dumlupınar Ünv.)
 
 
English
Disiplinlerarası Sanat ve Tasarım
English
   
İktisat
English
English
Sosyal Bilgiler Eğitimi
English
English
Sınıf Eğitimi
English
 
 
İşletme Muhasebe-Finansman
English
   
İşletme Yönetim ve Organizasyon
English
   
İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama
English
   
İşletme    
English
İşletme Yönetimi Tezsiz İkinci Öğretim
English
 
 
Maliye Tezli
English
 
Maliye Tezsiz Türkçe      
Mali Hukuk
English
 
 
Müzik
English
English
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
English
 
 
Seramik
English
 
 
Sosyoloji
English
English
Tarih
English
English
Tarih Tezsiz İkinci Öğretim Türkçe English    
Türk Dili ve Edebiyatı
English
 
 
Türkçe Eğitimi
English
 
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
English
Türkçe English
Özel Hukuk Ortak Tezli Yüksek lisans Programı (Anadolu Ünv.) Türkçe English    
Turizm İşletmeciliği
English
English
Turizm Rehberliği Tezsiz İkinci Öğretim Türkçe English    
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Türkçe English    
Yerel Yönetimler ve Maliyesi Türkçe  English     
Uluslararası Ticaret ve Finansman    Türkçe English    
İşletme (İngilizce) Türkçe English  
Katılım Bankacılığı (Bütünleşik Doktora Programı) Türkçe English Türkçe English