Anabilim Dalı Müfredatları

          Anabilim Dalı Müfredatları
ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA/ SANATTA YETERLİK
Coğrafya
English
English
Eğitim Bilimleri
English
Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim
English
Eğitim Programları ve Öğretim
English
Eğitim Programları ve Öğretim Ortak Doktora Programı (Dumlupınar Üniversitesi)
 
English
Disiplinlerarası Sanat ve Tasarım
English
İktisat
English
English
Sosyal Bilgiler Eğitimi
English
English
Sınıf Eğitimi
English
İşletme Muhasebe-Finansman
English
İşletme Yönetim ve Organizasyon
English
İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama
English
İşletme  
English
İşletme Yönetimi Tezsiz İkinci Öğretim
English
Maliye Tezli
English
Maliye Tezsiz Türkçe
Mali Hukuk
English
Müzik
English
English
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
English
Seramik
English
Sosyoloji
English
English
Tarih
English
English
Tarih Tezsiz İkinci Öğretim  Türkçe English
Türk Dili ve Edebiyatı
English
Türkçe Eğitimi
English
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
English
Türkçe English
Özel Hukuk Ortak Tezli Yüksek lisans Programı (Anadolu Üniversitesi) Türkçe

English

Turizm İşletmeciliği
English
English
Turizm Rehberliği Tezsiz İkinci Öğretim Türkçe English
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Türkçe English  
Yerel Yönetimler ve Maliyesi Türkçe  English 
Uluslararası Ticaret ve Finansman    Türkçe English    
İşletme (İngilizce) Türkçe English