Tanıtım

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 11.11.1993 tarihinde üniversitemizin kuruluş yasası ile birlikte kurulmuştur. Enstitümüz programlarında; Sosyal Bilimler alanında disipliner anlayıştan uzaklaşan ve disiplinler arası anlayış bağlamında şekillenen yeni yönelimleri dikkate alan  bir vizyon oluşturulmaya çalışılmaktadır. Enstitümüz kuruluşundan bu yana, lisansüstü öğrencilere sayısı her yıl artan nitelikli öğretim üyeleriyle daha iyi eğitim imkanı sunmaya devam etmektedir. Böylece enstitümüz, akademik faaliyetlerini paydaşlarıyla yerel ve ülke çapında sürdürmektedir. Enstitümüzün kuruluşundan bu güne kadar söz konusu gelişmelerde Enstitü Müdürlerimizin rolü kuşkusuz önemlidir. Enstitümüzde sırasıyla görev yapan müdürlerimiz:

Prof.Dr. Halim SÖZBİLİR  1993-1994
Doç.Dr. Mehmet ERKAN  1994-1999
Prof.Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI  1999-2001
Prof.Dr. Belkıs ÖZKARA  2001-2003
Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR  2003-2007
Prof.Dr. Mehmet KARAKAŞ  2007-2012
Prof.Dr. Selçuk AKÇAY  2012-2015
Prof.Dr. Ahmet YARAMIŞ  2015-2017
Prof.Dr. Celal DEMİR  2017-

Enstitümüzde Sosyal Bilimler alanında; Sosyoloji, Tarih, Seramik, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi,Turizm İşletmeciliği,Turizm Rehberliği, Müzik, Sanat ve Tasarım, Eğitim Bilimleri, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi,Temel Eğitim Anabilim Dallarında, İşletme Yönetim ve Organizasyon, İşletme Muhasebe-Finansman, İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dallarında, yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır.
Sosyoloji, Tarih, Coğrafya, İktisat, Maliye, İşletme, Eğitim Programları ve Öğretim, Temel Eğitim, Kamu Yönetimi Anabilim Dallarında Doktora programı, Müzik Anasanat Dalında ise Sanatta Yeterlik programı yürütülmektedir.
Ayrıca ASOS INDEKS ve EBSCO tarafından indekslenen ve hakemli statüde yayın hayatına devam eden Sosyal Bilimler Dergisi, Enstitümüz bünyesinde yayın hayatına devam etmektedir. Yılda iki sayı olarak yayınlanan dergi, 12 yılda özel sayılarla birlikte toplam 12 cilt ve 28 sayıyı sosyal bilimler literatürüne kazandırmıştır.
2019 tarihi itibariyle toplam; 1333 tezli yüksek lisans, 84 tezsiz yüksek lisans ve 187 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 1604 öğrenci, Enstitümüzdeki öğrenimini sürdürmektedir.(Güncel Öğrenci Sayıları)