Tanıtım

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 11.11.1993 tarihinde üniversitemizin kuruluş yasası ile birlikte kurulmuştur. Enstitümüz programlarında; Sosyal Bilimler alanında disiplinlerarası anlayış bağlamında şekillenen yeni yönelimleri dikkate alan  bir vizyon oluşturulmaya çalışılmaktadır. Enstitümüz kuruluşundan bu yana, lisansüstü öğrencilere, sayısı her yıl artan nitelikli öğretim üyeleriyle daha iyi eğitim olanakları sunmaya devam etmektedir. Böylece enstitümüz, akademik faaliyetlerini paydaşlarıyla yerel ve ülke çapında sürdürmektedir. Enstitümüzün kuruluşundan bu güne kadar söz konusu gelişmelerde Enstitü Müdürlerimizin rolü kuşkusuz önemlidir. Enstitümüzde sırasıyla görev yapan müdürlerimiz dönemler itibari ile aşağıdaki gibidir:

Enstitümüzde Sosyal Bilimler alanında; Sosyoloji, Tarih, Seramik, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Turizm İşletmeciliği, Müzik, Sanat ve Tasarım, Eğitim Bilimleri, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, Temel Eğitim Anabilim Dallarında, İşletme İngilizce, İşletme Yönetim ve Organizasyon, İşletme Muhasebe-Finansman, İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dallarında, tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır. Sosyoloji, Tarih, Coğrafya, İktisat, Maliye, İşletme, Eğitim Programları ve Öğretim, Temel Eğitim, Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dallarında Doktora programı, Müzik Anasanat Dalında ise Sanatta Yeterlik programı yürütülmektedir. Ayrıca enstitümüzde, İşletme Yönetimi (İÖ), Mali Hukuk (İÖ), Yerel Yönetimler Maliyesi (İÖ), Turizm Rehberliği (İÖ), Tarih (İÖ), alanlarında Tezsiz Yüksek Lisans programları ile Eğitim Programları ve Öğretim alanında da Uzaktan Öğretim (İÖ) tezsiz yüksek lisans programı mevcuttur.

ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, EBSCOhost, Eurasian Scientific Journal Index, SOBIAD, ASOS Index, DRJI, Scientific Indexing Services, MLA, Google Scholar, Rootindexing, International Citation Index CiteFactor gibi ulusal ve uluslararası veritabanlarında/indexlerde taranan ve hakemli statüde yayın hayatına devam eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Enstitümüz bünyesinde 1999 yılından beri yayın hayatını sürdürmektedir. 2019 yılından itibaren yılda dört sayı olarak çıkan dergimiz, kurulduğu yıldan itibaren, sosyal bilimler literatürüne önemli katkılarda bulunmaktadır. Dergi hakkında detaylı bilgi edinmek ve makale göndermek için web adresimiz:  https://dergipark.org.tr/akusosbil

Enstitümüzde Temmuz 2019 tarihi itibariyle toplam; 1287 tezli yüksek lisans, 72 tezsiz yüksek lisans ve 186 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 1545 öğrenci, Enstitümüzdeki öğrenimini sürdürmektedir.

 

 

 

 

 

20 Ekim 2017, Cuma 1292 kez görüntülendi

Sosyal Medya Hesaplarımız