Misyon ve Vizyon

MİSYON

Enstitümüzün misyonu; üniversitelere, diğer kamu ve özel sektörlere,  sanayi ve üretim  merkezlerine, bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş görgü bilgi ve becerilerini artırmak ve akademik çalışmalarla kendilerini yeni bilgilerle geliştirmek isteyen elemanlar  yetiştirmektir.  Bu amaç doğrultusunda  Enstitümüz;  yurt  içi ve  yurt dışı  kurumlarla  işbirliğine önem verir, nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için  gerekli her türlü alt yapının oluşumu için  gayret  sarf  eder,  yapılacak   tez   çalışmalarının  ülkemiz  ve  bölgemiz  önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder. Öğrencilere, öğretim üyelerine, idari personele, birim  ve ilgili kişilere hızlı, nitelikli hizmet vermek, kendilerini doğru bilgilendirmek ve yönlendirmektir.

VİZYON

 Kamu  ve   özel  sektör   yönetiminde  yönetim  ve  yöneticilik  anlayışının  en  üst  düzeye  çıkarılmasına  katkıda bulunup üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek, ülkenin siyasi, ekonomik ve eğitim kadrolarına insan sevgisine odaklı, memleket meselelerine duyarlı bireyler yetiştirilmesi konusunda yönetici  adayları ve  eğitimci insan modellerine katkıda bulunmak, hedef ve anlayışımızdır.Vizyonumuz;  ileri  ve  uluslararası   düzeyde,   ülkenin   rekabet   gücünü   arttıracak  bilimsel  araştırmaları  destekleyen, üniversitelere  öğretim  üyesi yetiştiren, kamu kurum ve kuruluşlarının yapısını, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ve piyasanın ekonomik gereklerini iyi bilen, entelektüel ve akademik  ve  pratik  kariyer  yapmış üretken araştırmacılar ve iş dünyasına da  bu  kapsamda   yönetici   yetiştiren,  evrensel   ve  çağdaş gelişmeye katkıyı hedefleyen, kaynakları rasyonel kullanan bilim dünyasının seçkin bir kurumu olmaktır.