2021 yılında başlatılan idari personele yönelik hizmet içi eğitimi programlarının sistematik olarak her yıl sürdürülmesi (H.4.2.*).

Enstitüde verilen hizmet kalitesinin, personel arasındaki işbirliğinin ve tecrübe paylaşımının artırılması ve kurumun öğrenen örgüt özelliğinin geliştirilmesi amaçları ile Enstitü Kalite sorumlusunun talepleri doğrultusunda, her yıl, Personel Daire Başkanlığı tarafından organize edilen hizmet içi eğitimler dışında kurum içi hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda 2021 yılındaki kurum içi hizmet içi eğitimler 25 Mart 2021-8 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu hizmet içi eğitimlerin her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi planlanmış ve sürdürülebilirliği sağlanarak insan kaynaklarının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

27 Eylül 2021, Pazartesi 15 kez görüntülendi