Lisansüstü öğrenci (özellikle 100/2000 doktora bursiyeri) sayısı ile lisansüstü programları tamamlayan öğrenci sayısının toplam lisansüstü öğrenci sayısına oranının 2023 yılı sonuna kadar artırılması (H.2.4.*)

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin özellikle 100/2000 doktora bursu kapsamında Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına yerleşen öğrencilerin sayısının artırılmasına yönelik söz konusu süreçler hakkında Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarının düzenli olarak (tüm kurul toplantılarında) bilgilendirilmeleri, lisansüstü öğrencilerin lisansüstü eğitime duydukları isteği, gösterdikleri çabayı sürdürmelerini sağlayacak önlemler (örneğin araştırma deneyimi kazanacakları projelerde çalışmalarının sağlanması) alınarak kayıtlı oldukları lisansüstü programları tamamlamaları hedeflenmektedir.

27 Eylül 2021, Pazartesi 21 kez görüntülendi