Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan/yapılacak güncellemeler ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili eğitim-öğretim mevzuatının güncellenmesi. (H.2.4.*)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve buna bağlı olarak çıkarılan “Çevrimiçi Olarak Yapılacak Tez İzleme Komite Toplantıları, Yeterlik Sınavları ve Tez Savunma Sınavlarının Yürütülmesine İlişkin, Usul, Esas ve İlkeler”in Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yapılan/yapılacak güncellemeler ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda güncellenerek lisansüstü programların niteliğinin artırılması hedeflenmektedir.

27 Eylül 2021, Pazartesi 14 kez görüntülendi