2023 yılı sonuna kadar en az iki tezli yüksek lisans ve en az iki doktora düzeyinde olmak üzere yeni lisansüstü programların açılması için Yükseköğretim Kurulu’na başvuruda bulunulması (H.2.4.*)

Birçok uluslararası üniversite sıralaması endeksinde üniversitelerin üst sıralarda yer edinmesinin nedenlerinden biri olarak özellikle doktora programlarının mezun sayısı gösterilmekte ve lisansüstü programlara atıf yapılmaktadır. Lisansüstü programların niceliklerinin artırılması için en az iki tezli yüksek lisans ve en az iki doktora programına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istenen formata uygun hazırlanan dosyaların ilgili kurullarda ve Eğitim-Öğretim Komisyonunda değerlendirilerek Senatoya görüş bildirilmesi, program açma tekliflerinin Senato kararı ile onaylanması, Yükseköğretim Kurulu’na başvuruda bulunulması ve 2023 yılı sonuna kadar Enstitümüzde en az dört lisansüstü programın açılması hedeflenmektedir.

27 Eylül 2021, Pazartesi 22 kez görüntülendi