Enstitüye bağlı tüm Anabilim/Anasanat Dallarında akreditasyon ve akran değerlendirme süreçlerinin başlatılması için gerekli altyapı çalışmalarına ön ayak olacak bilgilendirmelerin yapılması (H.1.1.*)
Enstitüye bağlı tüm Anabilim/Anasanat Dallarındaki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının akreditasyon ve akran değerlendirme süreçleri ile ilgili Anabilim/Anasanat Dalı başkanlıklarının bilgilendirilmesi için en az üç toplantının gerçekleştirilmesi ve öz değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra Anabilim/Anasanat Dallarına bağlı en az bir lisansüstü programda gerek akran değerlendirme gerekse akreditasyon işlemlerine başlanması hedeflenmektedir.

27 Eylül 2021, Pazartesi 21 kez görüntülendi