Enstitü bünyesindeki Anabilim/Anasanat Dallarına bağlı lisansüstü programlarda gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek “Tez izleme komite toplantıları (TİK)”, “sanatta yeterlik/doktora yeterlik” ve “tez savunma” sınavlarının “Perculus” sistemi üzerinden yapılmasının ve buna bağlı olarak jüri üyelerinin “e-İmza” sistemini kullanımının daha yaygın hâle getirilmesi ile mali kaynaklarda tasarruf sağlanması (H.4.3.*).

Tez Savunması, Yeterlik ve Tez İzleme Komite toplantıları için “Perculus” sisteminin ve buna bağlı olarak jüri üyelerinin Üniversitemiz e-imza modülüne bağlı olarak enstitülerimiz için geliştirilen “e-İmza” sistemini kullanımının yaygınlaştırılmasıyla şehir dışından gelen öğretim üyelerine ödenecek yolluk-yevmiye ücretleri için Enstitü/Üniversite bütçesinden (en az % 75) tasarruf sağlanarak mali kaynakların verimli kullanılması ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

27 Eylül 2021, Pazartesi 16 kez görüntülendi