Enstitüye bağlı tüm Anabilim/Anasanat Dallarında öz değerlendirme süreçlerinin başlatılması (H.1.1.*).
Enstitüye bağlı tüm Anabilim/Anasanat Dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarının öz değerlendirmesinin 2022’den itibaren başlatılması, her yıl ilgili Anabilim Dalı başkanlıkları tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanması, programların güçlü ve geliştirmeye açık yönlerinin belirlenmesi, iyileştirmeye yönelik önlemlerin alınması hedeflenmektedir.

27 Eylül 2021, Pazartesi 27 kez görüntülendi