10 Haziran 2020 tarih ve 31151 nolu Resmi gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine eklenen “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz” hükmü uyarınca yaşanan Covid 19 salgını sebebi ile bir yarıyıl ek süre talep etmek için ekte verilen dilekçeyi doldurup, imzalayıp, taratıp ya da fotoğrafını çekerek sbe@aku.edu.tr adresine mail ekinde göndermeniz halinde talebiniz işleme alınacaktır.

 

  • Covid 19 salgını sebebi ile bir yarıyıl ek süre talebi ile ilgili dilekçeye ulaşmak için tıklayınız!
16 Haziran 2020, Salı 2657 kez görüntülendi