2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılı Danışma Kurulu toplantısı 02.01.2020 tarihinde Sosyal Bilimler Enstitüsü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İlgili toplantıda; Afyonkarahisar ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin listesinin Taşpınar Dergisinde yayımlanması, Afyonkarahisar Belediyesinin düzenlenmiş olduğu araştırma sempozyumunun Enstitü ile daha etkin iletişime geçilerek kapsamının genişletilmesini, Enstitü öğrenci kontenjanları ve alım şartlarının resmi kurumlara üst yazı ile duyurularak daha geniş kitlelere ulaştırılmasının sağlanması,  Araştırma konularında Afyonkarahisar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile sürekli iletişimde olunmasına ve  Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne ait “Karahisar-ı Sahip” dergi çalışmasına Enstitü tarafından bilimsel düzeyde desteklerin verilmesi, Enstitümüz bünyesinde tez çalışması yapan öğrencilerin Danışma Kurulu üyelerinin katılımıyla halka açık seminerler düzenlenmesi, Afyonkarahisar’ın Konya’dan sonra Mevleviliğin ikinci yaşam noktası olduğunun fakat bu konuda tanıtımın yeterli olmadığı ve Afyonkarahisar’ın kurtuluş savaşı başlangıç noktası dijital haritasının bulunmadığı, bu noktada özellikle Coğrafya, Tarih ve İslam tarihi ve Sanatları Anabilim Dallarından destek sağlanması, gibi önemli konular hakkında Danışma Kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulunularak toplantı sonlandırılmıştır.

03 Ocak 2020, Cuma 493 kez görüntülendi