» Tanıtım

         Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 11.11.1993 tarihinde üniversitemizin kuruluş yasası ile birlikte kurulmuştur. Enstitümüz programlarında; Sosyal Bilimler alanında disipliner anlayıştan uzaklaşan ve disiplinler arası anlayış bağlamında şekillenen yeni yönelimleri dikkate alan  bir vizyon oluşturulmaya çalışılmaktadır. Enstitümüz kuruluşundan bu yana, lisansüstü öğrencilere sayısı her yıl artan nitelikli öğretim üyeleriyle daha iyi eğitim imkânı sunmaya devam etmektedir. Böylece enstitümüz, akademik faaliyetlerini paydaşlarıyla yerel ve ülke çapında sürdürmektedir. Enstitümüzün kuruluşundan bu güne kadar söz konusu gelişmelerde Enstitü Müdürlerimizin rolü kuşkusuz önemlidir. Enstitümüzde sırasıyla görev yapan müdürlerimiz:

Prof.Dr. Halim SÖZBİLİR

 1993-1994

Doç.Dr. Mehmet ERKAN

 1994-1999

Prof.Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI   

 1999-2001

Prof.Dr. Belkıs ÖZKARA   

 2001-2003

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR

 2003-2007

Prof.Dr. Mehmet KARAKAŞ

 2007-2012

Prof.Dr. Selçuk AKÇAY

 2012-2015

Prof.Dr. Ahmet YARAMIŞ

 2015-2017
Prof.Dr. Celal DEMİR

2017- 

Enstitümüzde Sosyal Bilimler alanında; Sosyoloji, Tarih, Seramik, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi Anabilim Dallarında, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe-Finans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dallarında, Turizm İşletmeciliği, Müzik, Sanat ve Tasarım, Eğitim Bilimleri, Türkçe Eğitimi, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dallarında yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır.
Sosyoloji, Tarih, Coğrafya, İktisat, Maliye, İşletme, Eğitim Programları ve Öğretim, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dallarında Doktora programı, Müzik Anabilim Dalında ise Sanatta Yeterlik programı yürütülmektedir.
Ayrıca ASOS INDEKS ve EBSCO tarafından indekslenen ve hakemli statüde yayın hayatına devam eden Sosyal Bilimler Dergisi, Enstitümüz bünyesinde yayın hayatına devam etmektedir. Yılda iki sayı olarak yayınlanan dergi, 12 yılda özel sayılarla birlikte toplam 12 cilt ve 28 sayıyı sosyal bilimler literatürüne kazandırmıştır.
21 Nisan 2016 tarihi itibariyle toplam 1107'u tezli yüksek lisans, 367'si tezsiz yüksek lisans ve 139'sı da doktora öğrencisi olmak üzere toplam 1613 öğrenci, Enstitümüzdeki öğrenimini sürdürmektedir. (Güncel Öğrenci Sayısı)