Enstitü bünyesinde yayımlanan Sosyal Bilimler Dergisi için en az üç ulusal ve/veya uluslararası endeksten kabul alınması. (H.2.1.*)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin, ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığının artırılması ve daha yaygın kitlelere erişimi ve araştırmacı insan kaynağının yenilikçi ve nitelikli araştırma yapabilme kapasitesinin artırılması için 2023 yılı sonuna kadar tarandığı birçok ulusal ve uluslararası endekse (Acarindex, Citefactor, DRJ, Ebsco, Ebscohost, Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar, Idealonline, International Citation Index, MLA, Researchbib, Root Indexing, Scientific Indexing Services (SIS), SOBİAD, TEİ, TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin) ek olarak en az üç ulusal ve/veya uluslararası endekse başvuruda bulunulması ve kabul alınması hedeflenmektedir.

27 Eylül 2021, Pazartesi 17 kez görüntülendi