ALES Geçerlilik Süresi İle İlgili Değişiklik

 

 

 

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı

 

Sayı : 82444403-200-E.41885                                                                                             11.06.2018                   
Konu : ALES Sonuçları

 

                                                             DAĞITIM YERLERİNE

             Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”in Geçici 6 ncı maddesinin yürütmesi
durdurulmuştur. 

           Söz konusu mahkeme kararı gereği, 27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel
ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli
kabul edilecektir.

           Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                           Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU
                                                                                                                             Başkan Vekili

 

 

Dağıtım:

Tüm Üniversiteler(Kep)ne

Tüm Üniversiteler(Posta)ne

 

 

 

 

 

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06539 Bilkent Ankara-Türkiye Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

                                                                                        Bilgi için:Ali DOĞAN YÖK Uzman Yrd.