MEHMET AKİF ERSOY ÖZEL SAYISI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1999 yılından beri yılda iki kez yayımlanan ve uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli bir dergidir.

Dergimiz bu bağlamda EBSCO-SocINDEX, ASOS, MLA, Akademik Dizin ve ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Dergimiz sosyal ve beşeri bilimleri ilgilendiren bütün alanlardaki bilimsel araştırmaları kabul etmekte, hakem değerlendirmesi sonrası yayın kararı alınan makalelere DOI numarası verilmektedir. 

Dergimiz yayın kurulu (Editorial Board) Eylül 2016 tarihinde vefatının 80. sene-i devriyesinde Mehmet Akif Ersoy Özel Sayısı çıkartma kararı almıştır. Bu bağlamda Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve faaliyetlerini konu edinen çalışmalar yanında onun düşünce hayatını ve fikrî yapısını anlamaya yönelik yaşadığı yıllarda Türk-İslam dünyasında meydana gelen siyasi, sosyal ve kültürel olayları anlatan araştırmalar da değerlendirilmek üzere kabul edilecektir.

Konuyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların Mehmet Akif Ersoy Özel Sayısında yer almasını istedikleri çalışmalarını en geç 01 Temmuz 2016 tarihine kadar web sayfasında belirtilen yazım kurallarına uygun olarak E-Manuscript üzerinden Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne göndermeleri gerekmektedir.

Duyurulur.