Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 11.11.1993 tarihinde üniversitemizin kuruluş yasası ile birlikte kurulmuştur. Enstitümüz programlarında; Sosyal Bilimler alanında disiplinlerarası anlayış bağlamında şekillenen yeni yönelimleri dikkate alan  bir vizyon oluşturulmaya çalışılmaktadır. Enstitümüz kuruluşundan bu yana, lisansüstü öğrencilere, sayısı her yıl artan nitelikli öğretim üyeleriyle daha iyi eğitim olanakları sunmaya devam etmektedir. Böylece enstitümüz, akademik faaliyetlerini paydaşlarıyla yerel ve ülke çapında sürdürmektedir. Enstitümüzün kuruluşundan bu güne kadar söz konusu gelişmelerde Enstitü Müdürlerimizin rolü kuşkusuz önemlidir. Enstitümüzde sırasıyla görev yapan müdürlerimiz dönemler itibari ile aşağıdaki gibidir:

 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde;

Eğitim Bilimleri alanında: Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi alanlarında yüksek lisans eğitimi yürütülmektedir.

Güzel Sanatlar alanında; Müzik, Sanat ve Tasarım alanlarında yüksek lisans eğitimi yürütülmektedir.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında: Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İktisat, İşletme (İngilizce), İslam Tarihi ve Sanatları, Katılım Bankacılığı, Maliye, Muhasebe-Finansman, Özel Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon alanlarında yüksek lisans eğitimi yürütülmektedir.

Bunun yanı sıra enstitümüzde; Coğrafya, Eğitim Programları ve Öğretim, İktisat, İşletme, Katılım Bankacılığı, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyoloji, Tarih, Turizm İşletmeciliği dallarında doktora eğitimi, Katılım Bankacılığı alanında bütünleşik doktora eğitimi Müzik Anabilim Dalında ise sanatta yeterlik eğitimi yürütülmektedir.

Ayrıca enstitümüzde, İşletme Yönetimi, Mali Hukuk, Tarih, Turizm Rehberliği ve Yerel Yönetimler Maliyesi alanlarında da tezsiz yüksek lisans (İÖ) programları ile Eğitim Programları ve Öğretim alanında da Uzaktan Eğitim (İÖ) tezsiz yüksek lisans programı mevcuttur.

 

Enstitümüzde halihazırda; mevcut, mezun ve 100/2000 doktora bursu kapsamındaki öğrenci sayıları için tıklayınız.

Sosyal Bilimler Dergisi: Kapak Resmi  

ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, EBSCOhost, Eurasian Scientific Journal Index, SOBIAD, ASOS Index, DRJI, Scientific Indexing Services, MLA, Google Scholar, Rootindexing, International Citation Index CiteFactor gibi ulusal ve uluslararası veritabanlarında/indexlerde taranan ve hakemli statüde yayın hayatına devam eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Enstitümüz bünyesinde 1999 yılından beri yayın hayatını sürdürmektedir. 2019 yılından itibaren yılda dört sayı olarak çıkan dergimiz, kurulduğu yıldan itibaren, sosyal bilimler literatürüne önemli katkılarda bulunmaktadır. Dergi hakkında detaylı bilgi edinmek ve makale göndermek için web adresimiz:  https://dergipark.org.tr/akusosbil

 

20 October 2017, Friday 2630 kez görüntülendi