1993 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve bağlı Anabilim dallarının öğretim üyelerinin destekleriyle lisansüstü araştırma ve eğitim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Üniversitelerde lisansüstü düzeyde verilen eğitim kalitesinin en önemli göstergelerinden birisi, o eğitimin bilim alanına ve topluma sunduğu katkı düzeyidir. Bu bağlamda, Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak temel amacımız; üniversitemizin vizyon, misyon ve stratejik planı doğrultusunda çağdaş dünya ile entegre olmuş yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektir. Bu amaç doğrultusunda, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak; insan haklarına ve demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, yüksek nitelikli insan gücü yetiştirmek, toplumun ve yakın çevresinin sorunlarının farkında olarak bu sorunlara çözüm üretecek etik değerlere bağlı araştırma faaliyetlerini desteklemek ve sonuçları ile gerek üretildiği bilim alanına, gerekse topluma fayda sağlayacak düzeyde nitelikli bilimsel yayınların üretilmesini sağlamak başat hedeflerimizdendir. Anabilim ve Bilim dallarındaki müfredatlarımız ve tez izleme-yayımlanma süreçlerimiz, bu hedefler doğrultusunda enstitümüzün ilgili idari ve akademik kurullarında titizlikle tartışılarak en iyiye ulaşma noktasındaki çabalarımız her daim sürmektedir. Bunun yanı sıra, belirlediğimiz amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde ana unsurumuz olan öğrencilerimizin istek, talep ve şikâyetleri, yine ilgili kurullarımızda titizlikle incelenmekte, tartışılmakta ve ilgili kanunlar ve olanaklarımız doğrultusunda hızlı bir şekilde çözümler üretilmektedir.

Bu doğrultuda, bilim alanına ve toplumumuza fayda sağlayacak düzeydeki amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmede katılımları ile bize destek verecek arkadaşlarımızı/ meslektaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, eğitim-öğretim ve diğer tüm süreçlerimizdeki kalitenin artırılmasına dönük önerilerinizi her daim beklediğimizi belirtmek isterim.

Daha iyiye ulaşma azmimiz, temel motivasyon kaynağımızdır. Sizlerin de bu konuda bizlere destek olmanızı diler, selam ve saygılar sunarım.

Prof. Dr. Elbeyi PELİT
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 

12 November 2015, Thursday 6844 kez görüntülendi