Sıra No Aşağıdaki Durumlarda Anabilim Dalı Kurulu Kararı Alınarak Anabilim Dalı Başkanlığı Üst Yazısı Ekinde Enstitümüze Gönderilmelidir
1 Yeni Anabilim/Anasanat/Bilim Dalı/Program Açma Başvurusu
2 Lisansüstü Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi
3 Programa Öğrenci Kabulünde Bilimsel Değerlendirme (yazılı/mülakat) Sınav Jürilerinin Oluşturulması
4 Yatay Geçiş Başvurularında Kabul ve Ders Muafiyeti İşlemleri
5 Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul İşlemleri
6  Değişim Programlarında (Erasmus programı, Mevlana programı vb.) Ders İntibak İşlemleri
7 Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi, Belirlenmesi/Değişikliği/Tez Başlığı Değişikliği
8 Doktora Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyelerinin Belirlenmesi/Oluşturulması
9 Doktora Yeterlik Komitesi Oluşturulması
10 Doktora “Tez İzleme Komitesi (TİK)” Üyelerinin Oluşturulması
11 Öğretim Üyeleri Ders Görevlendirmeleri (Ders Yükü)

 

01 August 2019, Thursday 6373 kez görüntülendi