Afyon Kocatepe Üniversitesi ve dolayısıyla Enstitümüzün de  benimsediği değerlerimiz ve etik ilkelerimiz şunlardır: 

Değerlerimiz:

– Atatürk ilkelerine bağlılık,
– Bilimsellik,
– Akademik özgürlük,
– Etik ilkelere bağlılık,
– Adalet,
– Evrensellik,
– Yenilikçilik,
– İnsan odaklılık,
– Şeffaflık,
– İşbirliği ve katılımcılık,
– Çevresel ve estetik duyarlılık,
– Türk kültürü ve geleneklerine saygı,
– Hesap verilebilirlik.

 

Etik İlkelerimiz:

– İnsan ilişkilerinde kamu haklarına saygı, iyi niyet ve saygınlığa özen gösterme,
– Her türlü ayrımcılıktan kaçınma, (cinsiyet, din, mezhep, ırk, etnik köken vb.)
– Çıkar çatışmasından kaçınma,
– Üniversitede her konunun özgürce tartışılacağı bir ortam yaratma,
– Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kişisel ve fikri hakları gözetme,
– Bilimsel gelişme sürecini destekleme,
– Üniversite içi; bireyler ve birimler arası ilişkileri her zaman saygı ve nezaket çerçevesinde yürütme,
– Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranma,
– Üniversite çalışanlarının verimini azaltacak ve kariyerlerine zarar verecek her türlü tacizden kaçınma,
– Bilgi edinme; yasalar çerçevesinde paydaşları bilgilendirme,
– Üniversite öğrencilerinin, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının kişisel bilgilerini saklı tutma,
– Üniversite kaynaklarını yerinde, zamanında ve amacına uygun kullanma,
– Üniversitemiz performansının sürekli iyileşmesi için çalışma,
– Tüm kurumsal işlemlerde yasaları gözetme.

 

09 November 2017, Thursday 3431 kez görüntülendi