Yönetim

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Celal DEMİR
Enstitü Müdür Yardımcıları  Doç. Dr. Elbeyi PELİT                   (Erasmus Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Selim KAYA            (Farabi ve Mevlana Değişim Koordinatörü)
Enstitü Sekreteri  Abdullah KILINÇER
Bilgisayar İşletmeni Mehmet Emin KUTLAY
Memur Yusuf KAYA
Memur Adalet GÜN
Memur Fuat KORKUSUZ
Sürekli İşçi Sadiye ÇELİK