Not Dönüşüm Tablosu

4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları (Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Uygulanacak) 

4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları (Doktora Programlarına Başvuruda Uygulanacak)