» Anabilim Dalları

Sosyoloji Anabilim Dalı

Tarih Anabilim Dalı

İktisat Anabilim Dalı

İşletme Anabilim Dalı
Yönetim-Organizasyon Bilim Dalı
Muhasebe-Finansman Bilim Dalı
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Maliye Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Müzik Anasanat Dalı

Coğrafya Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı

İlköğretim Anabilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı

Seramik  Anasanat Dalı

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

Özel Hukuk Anabilim Dalı