2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlar Vize Mazaret Sınavları hakkında

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlar Vize Mazeret Sınavları 5-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerimizin  sınav tarihini takip eden yedi iş günü içerisinde, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Enstitümüze başvurmaları gerekir.